asyan.org
добавить свой файл
1 2

№ ур.

Дата

Тема, підтема

Мовленнєві функції

Експоненти мовленнєвих функцій..

Лексика

Фонетика

Граматика

Читання

Аудіювання

Письмо

Мовлення

Соціокультурна та соціолінгвістична компетенції

Загальнонавчальна компетенція

Дом

завд.

1
Моя сім’я, друзі

Вміти розповідати про свою сім’ю, родину

This is my mum,( dad, aunt, uncle) etc.

Вп.1 с.4

Вимова скорочених форм у запитанні What’s

Розповідні речення в Present Simplе

вп.3 с.5

Вп.1 с.4, висловлення однокласників

Вп.4 с.5

Вп.5 с.5, вп.2 с.4

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

Вп.6 с.5

2
Сім’я мого друга по листуванню

Вміти запитати про родину, вміти погодитись чи не погодитись

Is she your sister& Does she live in the city? I think so too. I don’t think so.

Активізація вивченої лексики

Інтонація в діалогах

Ступені порівняння прикметників

Вп.5 с.8 правила

Вп.1 с.6

Вп.7 с.9

Вп.2 с.6, вп.6 с.9

Вп.3 прочитати, вп.4 письмово, с.208-209 правила

3
Найкращий друг

Вміти отримати інформацію про друга, поділитися нею з іншими

Where was your friend born?

Активізація вивченої лексики

Інтонація в діалогах

Структура запитальна речень

Вп.1,2 с.9

вп.1 с.9

Вп.4 с.10 записати питання

Вп.4,5 с.10

Вп.3 чит., вп.6 с.10

4
Риси характеру друзів

Вміти характеризувати своїх друзів, обговорювати прочитане

Ivan is very hard-working pupil.

Вп.1 с.10

Інтонація в зв’язному мовленні

Короткі відповіді

Вп.3 с.11

Відповіді на запитання однокласників

Вп.4 с.12

Вп.2 с.11

Вп.7 с.12

5
Вільний час

Вміти обговорювати важливі речі в житті, висловлюватися про проведення вільного часу

I think it’s very important to have a lot of friends. I like to go hiking

Активізація вивченої лексики до теми «Hobbies»

Інтонація в діалогах

Структура like ____ing

Вп.3 с.13

Вп.3 с.13

Вп.6 с.14

Вп.1,2 с.12 вп.5,6 с.14

Вп.4 с.14 (слова-переклад, вставити у пропуски)

6
Професії моїх батьків

Вміти розповідати про професії своїх батьків

My father is ______ He/ she works at _______

Вп.1 с.15

Вимова нових слів

Present Simple/ present Continuous, вп.5 с.17

Вп.2 с.15

Репліки однокласників в діалозі

Вп.7 с.18

Вп.2 с.15 вп.6 с.17

Вп.3 – чит, вп.4 – пис., вп.7 с.18 допис. с.211, 213 прав.7
Моя майбутня професія

Вміти обговорювати професії своїх батьків та плани на майбутнє

I’d like to be… What’s your father’s occupation

Вп.1 с.18

Інтонація в діалогах

Past Simple regular/ irregular

Граматичні таблиці вп.3 с.19

Репліки однокласників в діалозі

Вп.5 с.20

Вп.2 с.18 вп.4 с.20

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

С.212 прав. Вивч. неправильні дієсл.

8
Життя на селі

Вміти розповідати про бабусь

My grandpa lives in ______ he works _____

Активізація вивченої лексики

Інтонація в запитаннях

Розповідні речення в Present Simple

Вп.2 с.21

Вп.4 с.22

Вп.3 с.21

Вп.5 с.22 вп.1 с.20

Вп.6 с.22

9
Урок розвитку граматичних навичок

Вміти розповідати про друзів, вживаючи різні часові вирази
Активізація вивченої лексики

Вимова закінчення в Past Simple

Present/ past simple, present continuous

Вп.1 с.23

Репліки однокласників в діалозі

Вп.3 с.23, написати 10 питань, вп.5 с.24

Вп.3б усно

Вп..4 с.23- доповнити діалог та вивч.

10
Урок розвитку навичок читання

Вміти розповідати та розпитувати про свою родину

Is your family big or small? Have you got any sisters or brothers?

Активізація вивченої лексики

Інтонація в діалогах

Порядок слів у реченні

Вп.2 с.24

Запитання однокласників та вчителя

Вп.6 с.25

Вп.1 с.24 вп.3,4 с.25

Підготувати все для проекту с.26

11
Урок-проект «Моя сім’я»12
Одяг. Що ми носимо

Вміти розповідати про одяг для різних ситуацій, описувати малюнки

Dan is wearing _____.

When I’m going to school, I’d wear ______

Вп.1 с.28

Вимова нових слів

Запитальні речення з словом Who

Вп.3 с.29

Запитання вчителя, репліки однокласників

Вп.4 с.29

Вп.2 с.28 вп.5 с.30

Вп.6 с.30 пис., пригадати лексику

13
Одяг

Вміти описувати малюнки та висловлювати свою думку

Ann is wearing a pink dress on.

Активізація вивченої лексики

Вимова закінчень в Present Continuous

Різні видо-часові форми

Вп.2 с.30

Запитання вчителя, репліки однокласників

Вп.3 с.31

Вп.1 с.30 вп.4 с.31

Вп.5 с.31 письм .за зразком

14
Що ми носимо

Вміти описувати людей, обговорювати шкільну форму

Do you wear a school uniform? He has ______on.

Активізація вивченої лексики

Інтонація в окличних реченнях

Різні видо-часові форми

Вп.3 с.33

Запитання вчителя, репліки однокласників

Вп.2 с.33

Вп.1 с.32 вп.4 с.34

Вп.5 с.34 (mini-project)
15
Одяг

Вміти надати пораду, сказати, хто і що збирається робити

I’m going to wear _______

Don’t forget to put on ____

Активізація вивченої лексики, вп.4 с.36 (zip/unzip, fasten/unfasten, lace/unlace

Скорочена форма

let’s, I’ll

вираз

To be going to

Вп.1 с.35

Вп.2 с.35

Вп.3 записати 1 діалог

Вп.3 с.36 вп.4 с.36

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;

 • формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури;

 • розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків;

 • розвивати здатність представляти культуру рідної країни;

 • брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки.
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

Вп.5 с.37 вставити am, is are

16
Одяг

Вміти аргументувати свій вибір і точку зору

I’m choosing a dress…

It’s out of the season

Активізація вивченої лексики вп.1 с.37

Інтонація в діалогах

Різні видо-часові форми

Вп.3 с.38

Вп.3 с.38 вп.2 с.38

Вп.5 (2)

Вп. 4 с.38

Вп.5(1) с.39 діалог напам. Вп.3 с.38

17
Одяг

Вміти розповідати про свої уподобання, описувати людей і предмети

What’s wrong? It’s too tight

Вп.3 с.40

Вимова нових слів

Різні видо-часові форми don’t/ doesn’t

Вп.1 с.39

Вп.1 с.39

Вп.1 с.40 (agree/ disagree)

Вп.2 с.40

Вп.5 с.41 (творча робота)

18
Одяг в подорож

Вміти зробити комплімент, обговорити подорож, висловитися про улюблений одяг

My favourite thing to wear is _______ I love your _____ It’s a good choice

Активізація вивченої лексики

Інтонація в зв’язному мовленні

Різні видо-часові форми

Вп.6 с.42

Вп.1 с.41

Вп.5 с.42 (list of clothing)

Вп.2 с.41 вп.4 с.41

Вп.6 с.42 (перекласти кожне речен.

потім записати в порядку)

19
Одяг

Вміти описувати улюблений одяг, обговорювати вподобання

Do you like to wear jeans? What colour of clothes do you like to wear?

Вп.3 с.44

Вимова нових слів

Порядок слів у запитанні

Вп.2 с.43

Розповіді однокласників

Вп.1 с.43

Вп.6 с.45 вп.2 с.43

Вивч.

нові слова вп.7 с.47

20
Одяг

Вміти обговорити, який одяг носять

Does it fit? This tie doesn’t go?

Активізація вивченої лексики

Інтонація в коротких реченнях

Present Simple

Вп.1 с.45 вп.3 с.46

Вп.1 с.45

Вп.3 с.46 записати дієслова

Гра вп.4 с.46

Вп.5 с.47

21
Урок розвитку навичок читання

Вміти описувати малюнки

Betty has got ______in her wardrobe

Вп.5 с.49

Інтонація в зв’язному реченні

Займенник з, порядок слів у реченні

Вп.2 част.1,2

Репліки однокласників

Вп.6 с.50

Вп.1 с.47 переказ тексту вп.3 с.49

Вп.7 с.50 підготувати все до проекту

22
Урок-проект «Мода»

23
Їжа

Вміти розказати про своє харчування, про вподобання в їжі

I usually have _______for breakfast

I like ______best, I prefer ____

Вп.1 с.52, вп.2 с.53 (корисні фрази)

Вимова нових слів

Злі чувані та незлічува-ні іменники

Вп.3,4 с.53

Запитання вчителя, репліки однокласників

Вп.5 с.54

Вп.1б, 2 с.53

— розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається;следующая страница >>