asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 4 5 6 7 8

пенсійне страхування (4 год)

 

111. Івченко виповнилося 55 років, його загальний трудовий стаж становить 25 років. Протягом 6-ти років він працював бригадиром розливальних машин на доменному виробництві.

Чи має Івченко право на пенсію, якщо так, то на яку? Як вона буде розраховуватися?

 

112. Павлов, 1964 р. народження, Любимцев, 1983 р. народження, Сивий, 1974 р. народження, звернулися до районного відділу соціального захисту населення за призначенням пенсії по інвалідності 15 вересня 2005 р.

Медико-соціальна експертна комісія визнала Павлова інвалідом ІІІ групи внаслідок загального захворювання з 20 серпня 2001 р. Його загальний трудовий стаж – 12 років 4 місяці, середньомісячний заробіток – 420 грн.

Медико-соціальна експертна комісія визнала Сивого інвалідом ІІ групи внаслідок загального захворювання з 16 серпня 2001 р. Його загальний трудовий стаж – 4 роки 2 місяці, середньомісячний заробіток – 360 грн.

Медико-соціальна експертна комісія визнала Любимцева інвалідом І групи внаслідок загального захворювання з 23 серпня 2001 р. Його загальний трудовий стаж – 7 місяців, середньомісячний заробіток – 400 грн.

Призначте пенсію по інвалідності Павлову, Сивому та Любимцеву, визначте, відповідно,її розмір.

 

113. Громадянка Мусієнко цікавиться, чи має вона право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо їй виповнилося 47 років, загальний трудовий стаж становить 22 роки, у тому числі 6 років вона працювала інженером на виробництві технічного вуглецю.

Дайте мотивовану відповідь.

 

114. По дорозі на роботу Ганджу збив автомобіль. Медико-соціальна експертна комісія визнала його інвалідом ІІІ групи. Ганджі виповнилося 35 років, його загальний трудовий стаж становить 12 років. Середньомісячний заробіток – 600 грн. Після визнання інвалідом Ганджа не працює. На його утриманні знаходяться непрацездатні члени сім’ї.

Чи має Ганджа право на пенсію по інвалідності та надбавку до неї? Визначте їх розмір.

 

115. Прибиральниця середньої школи № 152 м. Харкова Матяш пішла на пенсію за віком у лютому 2001 р. Її середній заробіток при визначенні розміру пенсії склав 450 грн. У березні 2004 р. Матяш знову була прийнята на роботу прибиральницею середньої школи № 152 м. Харкова й пропрацювала 19 місяців, маючи середньомісячний заробіток 510 грн.

Коли Матяш одержить право на перерахунок пенсії і з якого заробітку буде здійснений перерахунок?

 

116. У липні 2001 р. Окунському була призначена пенсія за віком. У жовтні 2005 р. він виїхав на постійне проживання до ФРН.

Окунський цікавиться, чи буде йому виплачуватися в даному випадку пенсія за віком?

 

117. Після смерті матері неповнолітньому Петрашевичу була призначена пенсія через втрату годувальника.

Подружжя Шевчук збирається усиновити неповнолітнього Петрашевича і цікавиться, чи збереже він право на одержання пенсії у разі втрати годувальника після усиновлення?

 

Список літератури

 

Андріїв В. Поняття і класифікація процесуальних гарантій у пенсійному забезпеченні // Право України. – 1998. – № 8. – С. 47 – 49.

Майданик Р. Персональные пенсионные счета: механизм и проблемы доверительного управления пенсионными активами // Предпринимательство, хоз-во и право. – 2000. –    № 9. – С. 56 – 61.

Мортиков В. Пенсионное обеспечение и занятость // Экономика Украины. – 2000. – № 2. – С. 65 – 68.

Прилипко С.М. Недержавне пенсійне забезпечення у системі соціального захисту в Україні // Пробл. законності. – Х.: Нац.юрид.акад.України, 2000. – Вип. 43. – С. 63 – 66.

Сивак С. Організаційно-правові основи недержавного пенсійного забезпечення // Право України. – 1999. – № 1. – С. 119 – 121.

Сивак С. Конституційні гарантії права на пенсійне забезпечення і пенсійна реформа // Право України. – 1997. –      № 12. – С. 70–74.

Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.,Юрінком Інтер, 1998.

Сташків Б. Пенсія як об’єкт правовідносин у соціальному забезпеченні // Право України. – 1998. – № 3. – С. 89 – 95.

 

Заняття 36 – 37Пенсійне забезпечення окремих

категорій осіб. Допомоги й соціальні послуги (4 год)

 

118. Лещ, 1951 р. народження, є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській АС: він працював у зоні відчуження з моменту аварії до 16 червня 1987 р. Його загальний трудовий стаж становить 29 років. 19 вересня 2001 р. медико-соціальна експертна комісія визнала Леща інвалідом ІІІ групи. Середньомісячний заробіток Леща складає 640 грн.

На яку чи які пенсії має право Лещ? Визначте їх розмір.

 

119. Павленко, 1950 р. народження, та Маслов, 1946 р. народження, звернулися до районного відділу соціального захисту населення за призначенням пенсії за вислугу років.

Павленко працював 23 роки начальником слідчого відділу прокуратури Фрунзенського району м. Харкова, класний чин – молодший радник юстиції. Середньомісячний заробіток – 800 грн.

Маслов працював 26 років заступником прокурора  Дзержинського району м. Харкова, класний чин – радник юстиції. Середньомісячний заробіток – 1100 грн.

Чи мають Павленко й Маслов право на пенсію за вислугу років? Якщо так, то обчисліть її розмір.

 

120. Коноваловій – 45 років, її загальний трудовий стаж становить 26 років та 8 місяців, із яких 14 років становить служба в органах внутрішніх справ. Середньомісячний заробіток складає 600 грн.

Чи має вона право на пенсію за вислугу років? Якщо так, то в якому розмірі?

 

121. Громадянка Грицина цікавиться, чи має вона право на пенсію за особливі заслуги перед Україною і в якому розмірі, якщо на протязі 5-ти скликань вона була депутатом Харківської міської ради. Грициній виповнилося 55 років, загальний трудовий стаж становить 28 років, середньомісячний заробіток – 820 грн, ніколи не була державним службовцем.

Дайте обґрунтовану відповідь.

 

122. Коваленко в листопаді 2005 р. виповнилося 55 років, її загальний трудовий стаж становить 28 років, із яких 16 років вона працювала головним спеціалістом Державної інспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти України. Середньомісячний заробіток Коваленко складає 950 грн.

Коваленко цікавиться, чи має вона право на пенсію як державний службовець та в якому розмірі. Назвіть випадки, коли державний службовець позбавляється права на одержання пенсії за вислугу років як державний службовець.

 

123. Старшому науковому співробітнику НДІ “Феросплав” Артамоновій у жовтні 2006 р. для написання довідника надано творчу відпустку тривалістю 3 місяці. У період перебування у творчій відпустці їй надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Артамонова цікавиться, з якого часу їй буде надаватися допомога по вагітності та пологам і в який строк? Яка тривалість відносин по вагітності та пологам?

 

124. Чи має право батько дитини – фізична особа підприємець Гречко, який сплачує страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, отри-мувати допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини ніде не працює?

 

125. Руднєва Л., мати інваліда з дитинства Руднєва Г., 1994 р. народження, цікавиться, чи має Руднєв Г. право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства. Якщо так, то вкажіть її розмір. Який порядок звернення за призначенням державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства?

Дайте обґрунтовану відповідь.

 

126. Погорецька постійно проживала в зоні обов’язко-вого відселення з моменту аварії на Чорнобильській АС до відселення.

Вона цікавиться, чи має вона право на першочергове безплатне встановлення телефону? До якої категорії потерпілих відноситься Погорецька? Які пільги надані їй державою?

 

127. Дуров є інвалідом ІІІ групи з числа військовослужбовців. Його захворювання пов’язане з проходженням служби.

Дурова цікавить, чи має він право на пільги щодо оплати електроенергії, газу тощо? Дайте обґрунтовану відповідь.

 

Список літератури

 

Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учеб. – Х.: Одиссей, 2000. – 384 с.

Нечай А. Вдосконалення правового забезпечення соціальної допомоги в Україні // Право України. – 2000. – № 12. – С. 86 – 90.

Селиков Н. Два в одном: сбор на обязательное социальное страхование // Бизнес. – 2000. – № 18. – С. 146 – 156.

Сташків Б. Вдосконалення законодавства про допомоги // Право України. – 1997. – № 7. – С. 19 – 22.

Чубарь А. Размер взносов по социальному страхованию и других начислений на заработную плату в Украине и других странах мира // Бизнес. – 1998. – № 47. – С. 69 –72.

Андріїв В. Чи захистить система соціального страхування людину? // Право України. – 2001. – № 7. – С. 32 – 33.

Боднарук М. До питання поняття соціального страхування // Підприємництво, госп-во і право. – 2001. – № 7. – С. 76 – 77.

5. СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Безробітні – працездатні громадяни працездатного віку, які з незалежних від них причин не мають заробітку або інших передбачених чинним законодавством доходів через відсутність належної роботи, зареєстровані в Державній службі зайнятості, справді шукають роботу і здатні приступити до праці.

Вахтовий режим роботи – особлива форма організації робіт, специфіка якої полягає у використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного перебування за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця проживання.

Відсторонення працівника від роботи – тимчасове припинення працівником своїх трудових обов’язків за рішенням уповноважених на це органів, як правило, з одночасним припиненням виплати заробітної плати, яке може мати місце тільки у випадках, встановлених законодавством.

Внутрішній трудовий розпорядок – система відносин, яка регулюється нормами трудового права і яка складається всередині трудового колективу підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, при виконанні виробничих завдань і яка забезпечує здійснення суб’єктивних прав та виконання обов’язків усіма учасниками трудового процесу.

Джерела трудового права – це спосіб вираження норм права, що призначені регулювати трудові та інші суспільні відносини, пов’язані із застосуванням і організацією найманої праці.

Дисципліна праці – сукупність нормативно-правових приписів, які регулюють обов’язки сторін трудових правовідносин, спрямованих на забезпечення належного процесу праці.

Дисциплінарна відповідальність – обов’язок порушника трудової дисципліни притерпіти негативні наслідки правового, організаційного чи матеріального характеру.

Дисциплінарне стягнення – заходи правового впливу до порушників трудової дисципліни, що зобов’язують їх притерпіти негативні правові наслідки.

Дисциплінарний проступок – протиправне, винне невиконання або неналежне виконання працівником покладених на нього трудових обов’язків.

Допомога по вагітності та пологах – грошова виплата за рахунок коштів соціального страхування, яка компенсує втрату заробітної плати (доходу) працівниці за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога по тимчасовій непрацездатності – грошова виплата за рахунок коштів соціального страхування, яка компенсує втрачений працівником заробіток у разі тимчасового звільнення від роботи у зв’язку із хворобою або з інших передбачених законодавством соціально значущих причин.

Допомоги – грошові виплати, що призначені громадянам як щомісячні, періодичні або одноразові у встановлених законодавством випадках з метою відшкодування втраченого заробітку або додаткової матеріальної підтримки.

Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування – система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення через грошові щомісячні виплати фізичним особам у разі настання певного віку, втрати годувальника, настання інвалідності та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків фізичними особами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Зайнятість – діяльність фізичних осіб, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, і така, що, як правило, приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.

Заміщення – це виконання працівником разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Заробітна плата – винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконаної роботи, а також виплати компенсаційного та стимулюючого характеру.

Зміст трудових правовідносин – обсяг взаємних суб’єктивних трудових прав та обов’язків учасників трудових правовідносин.

Інвалідність – міра втрати здоров’я та обмеження життєдіяльності, що перешкоджає або позбавляє конкретну особу здатності чи можливості здійснювати діяльність у спосіб та в межах, що вважаються для особи нормальними залежно від вікових, статевих, соціальних і культурних факторів.

Індивідуальні трудові спори – неврегульовані суперечності між роботодавцем та працівником з питань застосування законів та інших нормативно-правових актів про працю, колективного договору, угоди, а також умов трудового договору (контракту), про які заявлено у відповідний юрисдикційний орган.

Кваліфікація – ступінь та вид професійної підготовки, які необхідні для виконання певного роду роботи.

Колективний договір – двосторонній строковий акт, що укладається між власником підприємства  (установи, організації) або уповноваженим ним органом (особою), з однієї сторони, і трудовим колективом підприємства, в особі уповноважених представників (органів) – з другої сторони, про врегулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин на цьому підприємстві (установі, організації).

Колективні трудові спори (конфлікти) – неврегульовані суперечності між працівниками та роботодавцями з приводу встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Комісія по трудових спорах – орган для розгляду індивідуальних трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях між працівниками, з одного боку, і роботодавцем – з другого, за винятком спорів, які згідно із законом підлягають розглядові безпосередньо в судах.

Контракт – особливий вид трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (зокрема матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

Локальні нормативні акти про працю – нормативні правові акти, які приймаються керівником підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за участю працівників або їх представників.

Матеріальна відповідальність – обов’язок працівника відшкодувати майнову шкоду, яку він спричинив винними протиправними діями (бездіяльністю) власнику підприємства, установи, організації або роботодавцю – фізичній особі, з якими він перебуває в трудових правовідносинах у порядку та в розмірах, встановлених трудовим законодавством.<< предыдущая страница   следующая страница >>