asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 7 8

7. На засіданні виборного органу первинної профспілкової організації заводу “Центроліт”, який розглядав питання щодо згоди на звільнення електрика Волкова за п. 4 ст. 40 КЗпП України (прогул без поважних причин), із п’ятнадцяти членів були присутніми тільки шестеро. Більшістю голосів прийнято рішення про згоду на звільнення Волкова.

Чи законне рішення виборного органу первинної профспілкової організації?

 

8. На зборах колективу Запорізького інструментального заводу було оголошено про порушення працівником заводу Морозом правил дорожнього руху. Збори вирішили не платити йому місячну премію за це правопорушення.

Чи законне рішення загальних зборів?

 

9. На Харківському авіаційному заводі на конференції трудового колективу обговорювалося питання про прийняття Положення про збори (конференцію) трудового колективу. Під час обговорення виник спір щодо можливості розгляду деяких питань на зборах структурних підрозділів заводу.

Вирішіть даний спір.

 

10. Під час розгляду позову Клімової про поновлення на роботі було встановлено, що її звільнення проведено без погодження з виборним органом первинної профспілкової організації “Харчовик”, яка, на думку позивачки, діяла на підприємстві і профорганізатором якої було її обрано. У судовому засіданні встановлено, що наказ про звільнення Клімової за п. 1 ст. 40 КЗпП було видано 1 квітня 2002 р.; заснована профспілкова організація 11 березня, первинна організація була прийнята на облік у Обласному комітеті профспілок 15 березня, легалізована районним управлінням юстиції 3 квітня 2002 р. Посада Клімової дійсно була скорочена.

Яке рішення має прийняти суд?

 

Список літератури

 

Костюк В. Трудова правосуб’єктність як основна правова властивість суб’єктів трудового права // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 8. – C. 35–39.

Лазор В.В. Трудовий колектив як суб’єкт трудового права і сторона трудових спорів // Право України. – 2003. –   №  10. – С.100 –103. 

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. Моногр. – Л: Вид-во Львів. нац. ун-ту, 1999.

Прокопенко В.І. Правове становище професійних спілок: сьогодення і перспективи // Право України. – 1999. –  № 6. – С. 106 – 109.

Сільченко С. Актуальні проблеми створення професійних спілок і первинних профспілкових організацій // Підприємництво, госп-во і право. – 2003. – № 10. – С. 111 – 113.

Ярошенко О. М. Правосуб’єктність роботодавця та її зміст // Пробл. законності: – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2001.– Вип. 51. – С. 129 – 138.

Ярошенко О. М. Щодо основних прав та обов’язків працівників // Там же: – Х. Нац. юрид. акад. України, 1999. – Вип. 39. – С. 64 – 67.

 

Заняття 4 – 5. Правовідносини у сфері трудового права (4 год)

 

11. Бригадир Воронов від імені бригади уклав угоду з селянським господарством  про те, що бригада зобов’язується  відремонтувати токарний верстат, обладнання насосної станції, а також вентиляцію в клубі. Вся робота оцінена в 5000 грн. Угоду підписали бригадир і голова селянського господарства.

Які відносини виникли між бригадиром Вороновим та головою селянського господарства?

 

12. Дегтяренко працював водієм у НДІ. За дорученням директора інституту він виїхав у відрядження  в Богодухівський район, де скоїв аварію, в результаті якої автомашину було пошкоджено. Вартість її ремонту становила 1926 грн. На цю суму інститут подав позов до Дегтяренка. Московський районний суд м. Харкова позов задовольнив повністю на підставі ст. 1166 ЦК України. Дегтяренко оскаржив рішення суду в апеляційному суді. У скарзі він посилався на важкі умови поїздки по бездоріжжю і просив зменшити суму стягнення.

Чи підлягає скарга задоволенню?

 

13. Петрушенко, працюючи столяром-маляром, у селищній раді ремонтував будівлі. Під час ремонту школи, закріплюючи рейки до стелі, він поранив ліве око цвяхом. У зв’язку з нещасним випадком потерпілому надано допомогу за листком непрацездатності під час перебування в лікарні. Петрушенка визнали інвалідом 2-ї групи. Оскільки селищна рада відшкодувати шкоду відмовилася, він звернувся з позовом до суду. Суд у позові відмовив через те, що Петрушенко у трудових відносинах зі школою не перебував, ремонт школи виконував за договором підряду. Крім того, у штатному розписі селищної ради його не було. Ні керівництво ради, ні директор школи не знають, на яких умовах Петрушенко працював, і наказ про його прийняття на роботу не видавали. Петрушенко вимагав задовольнити позов на тій підставі, що прийнятий до селищної ради на тимчасову роботу на строк ремонту, який відбувався за участю прораба селищної ради. Акт про нещасний випадок було підписано директором школи і прорабом селищної ради.

Чи правомірне рішення суду? Аргументуйте свою відповідь.

14. Столяри Семенко і Карпенко були запрошені директором школи для ремонту даху будівлі школи. З ними укладено трудову угоду, за якою Семенко і Карпенко зобов’язувались замінити протягом липня весь дах, працюючи у вечірній час з 16 до 22 год, а дирекція повинна щомісячно виплачувати їм заробітну плату в розмірі місячної тарифної ставки  столяра. Після закінчення роботи Семенко і Карпенко почали вимагати виплати грошової компенсації за невикористану відпустку, а Карпенко, крім того, оплати йому листка непрацездатності.

Чи законні вимоги цих працівників? Які правовідносини виникли в даному випадку?

 

15. Начальник верстаторемонтного цеху Рижко запросив на роботу наладчика Коваленка для виконання тимчасової роботи по налагодженню верстатів, а також водія Сомова для роботи за сумісництвом. Наладчик Коваленко і водій Сомов пропрацювали з 2 листопада по 30 грудня 2007 р. Однак бухгалтерія відмовилася сплачувати їм заробітну плату і мотивувала це тим, що начальник верстаторемонтного цеху не користується правом найму і звільнення працівників і тому їх не можна вважати працівниками підприємства. Коваленко і Сомов були не згодні з цим і звернулися до суду з позовом до підприємства про стягнення заробітної плати з 2 листопада по 30 грудня 2007 р.

Які правовідносини виникли в цьому випадку?

 

16. Івченка було прийнято на роботу у фермерське господарство будівельником. Фактично ж він копав колодязі для фермерського господарства та інших організацій за вказівками керівництва фермерського господарства. 15 вересня 2003 р. між головою сільради і керуючим відділенням № 2 фермерського господарства, з одного боку, та Івченка – з другого, був укладений договір, за яким Івченко зобов’язувався викопати колодязь у с. Ясне, відділення № 2 – доставити матеріал для зрубу, а сільрада – оплатити роботу.

11 листопада 2003 р., коли Івченко копав колодязь, з ним стався нещасний випадок, унаслідок чого він став інвалідом. Від відшкодування шкоди у зв’язку з ушкодженням здоров’я фермерське господарство відмовилось, вважаючи, що нещасний випадок стався не при виконанні Івченком трудових обов’язків.

Які правовідносини виникли в даному випадку? Як вирішити цей спір?

 

Список літератури

 

Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. – М.:

Госюриздат, 1948.

Барабаш О.Т. Щодо властивостей трудових правовідносин // Право України. – 1998. – № 3. – С. 64 – 69.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Моногр. – Л.: Вид-во Львів. нац. ун-ту 1999.

Сичов Д.В. До поняття індивідуальних трудових правовідносин // Право і безпека. – 2004. – № 3/1. – C. 156 – 159.

Сільченко С. Трудовий договір і трудові правовідносини (до проекту нового Трудового кодексу України) // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 11. – С. 46 – 48.

Щербина В. Загальна характеристика структури охоронних правовідносин у трудовому праві // Там же. – 2005. –

№ 3 .– C. 86 – 88.

 

З а н я т т я  6 – 7. Колективні договори та угоди

( 4 год)

 

17. При укладенні колективного договору у ТОВ “Кишеня” роботодавець запропонував профспілці внести положення про те, що заробітна плата буде виплачуватися один раз на місяць –

16 числа кожного місяця. Усі працюючі погодились з цим.

Органи місцевої виконавчої  влади, які реєструють колективні договори, відмовили в реєстрації колективного договору і запропонували це положення привести у відповідність до вимог ст. 115 КЗпП України.

Ваша думка.

18. Бухгалтерія відповідно до колективного договору утримує профспілкові внески з працюючих і перераховує їх на розрахунковий рахунок профспілки.

Голова профспілки відмовляється доплачувати бухгалтеру за цю роботу, мотивуючи відсутністю такої норми в законодавстві.

Як бути в такій ситуації?

Чи можна зазначену доплату встановити у колективному договорі?

 

19. Водій Матвієнко тимчасово на автомобілі не працював у зв’язку з ремонтом.

Він цікавиться, чи має він право отримувати надбавку за  класність за ті робочі дні, коли на автомобілі не працював. Між бухгалтером і юрисконсультом виникла суперечка: бухгалтер вважав, що надбавку не слід виплачувати за ці робочі дні, а юрисконсульт роз’яснив, що надбавку за класність слід виплачувати. Несплачувати її можна лише у разі, якщо водія буде переведено на іншу роботу, наприклад, слюсарем.

Чи можна ці питання вирішити в колективному договорі?

 

20. У зв’язку з початком роботи по укладенню колективного договору в акціонерному підприємстві у профорганах трьох професійних спілок, утворених на цьому підприємстві, виникли запитання, пов’язані з проведенням колективних переговорів, зокрема, чи повинен кожний профспілковий орган відокремлено вести переговори  від імені своїх працівників чи необхідно утворити спільну комісію?

Вирішіть дане питання, аргументуючи свою відповідь.

 

21. У результаті перевірок, які проводили органи прокуратури, було виявлено, що в багатьох організаціях колективні договори або не укладалися через відмову власників чи уповноважених ними органів їх укладати, або мали формальний характер.

У деяких колективних договорах передбачалася можливість власника або уповноваженого ним органу направляти працівників у довгострокові відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.

Чи обов’язкове укладення колективного договору власником або уповноваженим ним органом? У чому особливості колективно-договірних угод і яка їх відповідність нормам законодавства про працю? Чи законне включення до колективного договору вказаної умови?

 

22. У колективному договорі ВАТ “Харківський завод тракторних двигунів” закріплено, що у разі заподіяння ВАТ шкоди внаслідок допущеного прогулу або запізнення на роботу притягати винних до матеріальної відповідальності.

Чи законні включення вказаних положень до колективних договорів? Аргументувати відповідь посиланням на чинне законодавство.

 

23. Власник і профспілка універмагу “Україна”, ураховуючи пропозиції, що надійшли від працівників магазину, розробили проект колективного договору.

Після обговорення проекту договору на загальних зборах колективу магазину було укладено колективний договір, до якого включені такі положення:

1)  надавати працівникам соціальні відпустки (весілля – 3 дні, похорон – 3 дні). Проводити виплату допомоги на обрядові послуги за наявності необхідних документів і грошових коштів;

2)  контролювати виконання працівниками магазину трудової дисципліни, застосовувати до її порушників адміні-стративні засоби впливу згідно із законом про працю;

3)  заробітну плату виплачувати за місцем роботи по мірі надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок магазину;

4)  усі працівники зобов’язалися без дозволу адміністрації не знаходитись у приміщенні магазину в неробочій час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати на робочі місця сторонніх осіб.

Чи законні дані положення? Аргументувати свою думку, посилаючись на закон.

Список літератури

 

Андрющенко А., Дубровський І. Суб’єкти, предмет, моделі соціально–партнерських відносин у сфері праці // Бюл. нац. служби посередництва і примирення. – 2005. – № 3. – C. 42 – 50.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладення колективного договору // Право України. – 2000. – № 8. – С. 85 – 87.

Гончарова Г.С. Колективний договір у вищих навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації. – Х.:Б.в. 2004.

Лосиця І.О. Колективний договір в нових умовах господарювання // Право України. – 1997.– № 5. – С. 73 – 76.

Рибницький Г.В. Трудовий колектив і роботодавець як сторони колективного договору // Право і безпека. – 2005. –   № 4/1.– C. 156 – 161.

Чередніченко О. Колективні договори та угоди // Бюл. нац. служби посередництва і примирення. – 2005. – № 6. – C. 41–43.

Ярошенко О.М. Соціальне партнерство та його акти // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004 –

Вип. 66. – C. 53 – 58.

 

Заняття 8. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування (2 год)

 

24. Антонова в жовтні була прийнята власником племінного заводу дояркою. До початку роботи вона здала у відділ кадрів трудову книжку і заяву про прийняття на роботу з резолюцією бригадира, який не заперечував проти оформлення її дояркою. З нею був проведений інструктаж з техніки безпеки. Обов’язки доярки Антонова виконувала до 6 січня наступного року, за роботу їй сплачувалася заробітна плата. Проте після того як Антонова пред’явила медичний висновок про необхідність переведення на легку роботу у зв’язку з вагітністю, власник звільнив її з роботи, посилаючись на те, що наказу про її прийняття на роботу не було. Антонова звернулася в суд з позовом до племінного заводу про поновлення її на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

Яке рішення повинен винести суд?

25. Наказ про прийняття на роботу з 19 січня токаря Семенова було видано 5 січня. 10 січня Семенов поставив перед власником вимогу про повернення трудової книжки, оскільки знайшов іншу роботу. Власник в цьому відмовив, пояснивши, що той повинен був попередити його про звільнення за два тижні. 19 січня Семенов не став до роботи, з приводу чого було видано наказ про звільнення за прогул. Отримавши трудову книжку і виявивши в ній відповідний запис, Семенов звернувся з позовом до суду про зміну формулювання причини звільнення.

Яке рішення повинен винести суд?

 

26. Директор заводу відмовив у прийнятті на роботу трьом будівельникам на тій підставі, що вони були звільнені з попереднього місця роботи за систематичне невиконання трудових обов’язків і за появу на роботі в нетверезому стані.

Чи законна відмова у прийнятті на роботу? В яких випадках  відмова у прийнятті на роботу є обгрунтованою? Куди можна оскаржити відмову в прийнятті на роботу?

 

Список літератури

 

Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю та законодавства про зайнятість населення // Право України. – 1994. – №10.

Вегерова С. Європейська соціальна хартія і Україна // Україна: аспекти праці. – 2001. – №7. – с.28 – 35.

Пастухов В. Правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996. – с.30 – 35.

Пашков А.С. Занятость, безработица, трудоустройство. – СПб.: СКФ “Россия – Нева”, 1994. – 54с.

Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціологічному вимірі // Україна: аспекти праці. – 2001. – №1.

 

З м і с т о в и й  м о д у л ь II

 

Заняття 9 – 10. Поняття та види трудового

 договору (4 год)

 << предыдущая страница   следующая страница >>