asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

П Л А Н


 1. Способи захисту права власності (загальна характеристика та класифікація):

 • віндикація та її межі. Випадки задоволення позову про витребування майна;

 • вимоги про усунення правопорушень, не пов’язаних з позбавленням володіння (негаторний позов);

 • виключення майна з акта опису (звільнення від арешту) як спосіб захисту права власності;

 • інші способи захисту права власності;

 1. Органи, які здійснюють захист права власності.

 2. Речові права:

а) сервітути;

б) емфітевзис;

в) суперфіцій;

д) інші речові права.

 1. Житловий будинок як об’єкт права приватної власності:

а) юридичні факти, які є підставою виникнення права приватної власності на житловий будинок;

б) «житловий будинок», «домоволодіння»: співвідношення понять;

в) самовільне будівництво та його наслідки.

5. Земельна ділянка як об’єкт права приватної власності

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002 . − № 21−22. − Ст. 135.

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

 2. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

 3. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. − Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 35. − С.517.

 4. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 1. − Ст. 2.

 5. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.

 6. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.

 7. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

 8. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

 9. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

 10. Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України. − 2004. − № 5. − С. 38−40

 11. Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юридична Україна. − 2003. − № 9. − С. 67−74

 12. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. − М.: Дело., − 1999. − 511 с.

Практичне заняття – 2 години

Завдання 1

Громадянка Р. знайшла на зупинці трамвая мобільний телефон. Вона залишила на зупинці оголошення про знахідку, але власник не з’явився. Через рік їй зателефонував громадянин М., який вимагав повернути йому втрачений телефон. Громадянка. Р. відмовилася це зробити, оскільки вважала телефон своєю власністю і підключилася на контракт для використання його за призначенням.

Як може захистити свої права гр. М.? Чи може бути його позов задоволений?

Завдання 2

К. передав Р. власний автомобіль в оренду строком на 6 місяців. Після закінчення 6-місячного строку Р. відмовився повернути автомобіль.

Який спосіб захисту права власності слід застосувати?Що буде правовою підставою звернення К. із заявою до суду?

Задача 3

23.07.2004 ПАТ «Т» пред'явило позов до ТОВ «А» та спеціалізо­ваного державного підприємства «Укрспец'юст» про визнання недійсни­ми прилюдних торгів та свідоцтва про право власності.

Позовні вимоги обґрунтовувалися тим, що при проведенні при­людних торгів спеціалізованим державним підприємством «Укр­спец'юст» були порушені вимоги закону, оскільки на час їх проведення вже був укладений з Н-ською державною податковою інспекцією до­говір про розстрочення боргів і таким чином підстави для звернення стягнення на майно відпали.

Товариство з обмеженою відповідальністю «А» позов не визнало з тих мотивів, що воно є добросовісним набувачем майна, проданого з прилюдних торгів. Спеціалізоване державне підприємство «Укрспец'­юст» позов не визнало, вказуючи на те, що воно не може бути стороною у справі тому, що прилюдні торги проводились за заявою державного виконавця на підставі судового рішення.

Надайте правову оцінку ситуації.

Завдання 4

У районний відділ внутрішніх справ надійшла заява від Борійчук, у якій вона просила розшукати вкрадені в неї вночі свиню і корову. У процесі розслідування крадіжки слідчий з’ясував, що корова була невідомими особами була продана Гавору, який її зарізав. Ні свині, ні злодіїв виявити не вдалося. Борійчук подала в суд позов до Гавора про повернення корови і до сільської ради народних депутатів про відшкодування вартості свині.

Як необхідно вирішити цивільно-правові питання захисту прав громадянки Борійчук?
Завдання 5

К. звернулася в суд з позовом до Н. про повернення належного їй годинника. Позивачка посилалася на те, що Н. знайшов загублений нею годинник і відмовляється його повернути. Відповідач не визнавав позову, категорично заперечуючи факт знахідки.

Яким може бути рішення суду? Дайте правову оцінку ситуації. Чи зміниться рішення суду, якщо:

а) Н. купив годинник у комісійному магазині;

б) годинник був подарований Н. його товаришем;

в) К. здала годинник у ремонтну майстерню і не забрала його. Ремонтна майстерня через півроку реалізувала годинник через комісійний магазин?.
Завдання 6

С., майно якої було конфісковано згідно з вироком суду, звернулася з позовом в інтересах своєї неповнолітньої дочки про звільнення з-під арешту належних їй золотих виробів, подарованих бабусею, а також грошових сум, накопичених за рахунок отриманих на дочку аліментів. Суд відмовив С. у прийнятті заяви на тій підставі, що зазначені кошти одержані за рахунок доходів С.

Вирішіть справу. Проаналізуйте постанову пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про виключення майна з опису».

Завдання 7

Гр. Кірієнко збудував житловий будинок з відхиленням від проекту. Площа будинку складала 160 кв. м. (за проектом - 90 кв. м.). На відведеній земельній ділянці Кірієнко збудував теплицю і гараж, які проектом не передбачалися. Комісія селищної Ради відмовилася прийняти будинок в експлуатацію і постановила привести споруду у відповідність із проектом. Кірієнко заперечував проти такого рішення і звернувся до суду з вимогою про усунення перешкод в користуванні об'єктом власності.

Завдання 8

Кузьменко, який є власником двокімнатної квартири на четвер­тому поверсі, почав будувати додатковий балкон. Арчєньєва, яка меш­кала поверхом нижче звернулась до Кузьменко з вимогою припинити будівництво, оскільки такий балкон буде створювати тінь для її квар­тири, яка і без того більшість світового дня знаходиться у тіні, що є причиною сирості у кімнатах. Кузьменко відмовився припиняти будів­ництво, оскільки він отримав всі документи, що дозволяли йому буді­вництво балкону.

Як цю справу повинен вирішити суд?
Завдання 9

Біля 9-ти поверхового жилого будинку ТОВ «М» збудувало супер­маркет (тильна сторона якого була навпроти житлового будинку), та роз­важальний центр. Мешканці житлового будинку неодноразово скаржи­лися директору магазину на постійний шум від здійснення розванта­ження товару, сигналів вантажних машин, музику та інші шуми, що по­ширюються з розважального центру. Крім того, вантажні машини, яким важко здійснювати маневри на вузькій дорозі біля тилу магазину, стали їздити по зеленим насадженням біля будинку. Директор магазину на скар­ги не звертав увагу. Семенко, який мешкав у цьому будинку, вирішив продати квартиру у такому незручному будинку, але виявилося, що за ту ціну, за яку він придбав пів року назад свою квартиру, тепер він не може її продати, бо сусідство з супермаркетом та розважальним центром не­бажане не тільки для нього, а й для покупців. Семенко звернувся до суду з вимогою компенсувати за рахунок ТОВ «М» знижену вартість його квартири.

Як цю справу повинен вирішити суд? Чи є підстави для подання позову про усунення перешкод у здійсненні права власності?


<< предыдущая страница