asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4

П Л А Н


 1. Загальна характеристика речового права.

 2. Поняття власності і права власності. Власність як економічна, правова, соціальна категорія. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.

 3. Співвідношення видів права власності з формами власності. Види права власності за ЦК (об’єкти, суб’єкти, здійснення, підстави виникнення та припинення):

 • право приватної власності;

 • право державної власності;

 • право комунальної власності.

 1. Способи набуття та припинення права власності.

 2. Зміст права власності:

а) право володіння

б) право користування

в) право розпорядження.

 1. Момент виникнення права власності.

 2. Межі здійснення права власності.

 3. Поняття і види спільної власності. Об’єкти і суб’єкти права спільної власності.

 4. Здійснення права спільної власності.

 5. Право спільної сумісної власності: підстави виникнення та особливості здійснення.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. − 1996.− № 30.− Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2003. − № 40−44. − Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. − 2002 . − № 21−22. − Ст. 135.

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − № 18, № 19−20, № 21−22.− Ст. 144.

 5. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. − № 39. − Ст. 383.

 6. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17.06.1992 р. − Відомості Верховної Ради України. − 1992. − № 35. − С.517.

 7. Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України вiд 17.11.2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. − № 1. − Ст. 2.

 8. Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок: Постанова Пленуму Верховного суду України від 04.10.1991 № 7.

 9. Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22.12.1995 № 20.

 10. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Верховного Суду України вiд 21.12.2007 № 11.// Вісник Верховного суду України - 2008 р.- № 1 - стор. 5.

 11. Цивільне право України (Загальна частина). Навчальний посібник / кол. авт., Алфьорова Т.М., Берестова І.Е., Булат Є.А. та ін. – К: «Хай-Тек Прес», 2013. – Т. 1.− 432 с.

 12. Цивільне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко – Т. 1. Загальна частина – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004. – С. 119−142.

 13. Цивільне право України. Підручник: У 2 т. / В.І.Борисова (кер.авт.кол.), Л.М.Баранова, Т.І.Бєгова та ін..; за редакцією В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Х: Право, 2012. – Т. 1.− 656 с.

 14. Рум'янцева В. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини // Право України. − 2004. − № 5. − С. 38−40

 15. Стасюк Р. Цивільно-правові засоби захисту права власності // Юри-дична Україна. − 2003. − № 9. − С. 67−74

 16. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. − М.: Дело., − 1999. − 511 с.

 17. Собственность: право и свобода. − М.: 1992.− 127 с.


Практичне заняття – 2 години

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1

Публічне акціонерне товариство «Хлібороб» закупило в радгоспі дві тонни насінної картоплі, повністю за неї розплатившись. Оскільки закупівля картоплі відбувалася зимою, сторони домовилися до весни залишити картоплю в радгоспі, щоб не підморозити насінний матеріал при транспортуванні. Однак навесні, внаслідок небувалого в тутешніх місцях паводка, склад, у якому зберігалася насінна картопля, у тому числі й закуплена акціонерним товариством, виявилася затопленою водою, а картопля стала непридатною для садіння.

На кого покладається ризик випадкової загибелі речі? Як вирішити справу?

Завдання 2

Радехівський цукровий завод направив на адресу Харківської кондитерської фабрики два вагони цукру. В результаті залізничної катас­трофи 40 тонн цукру стали непридатними. Фабрика звернулася з претензією до заводу про повернення частини коштів, які вона передоплатою перера­хувала, і одержала відмову. У відповіді на претензію вказувалось, що завод свої зобов'язання виконав повністю, а одержані кошти вже використані. Директор фабрики дав вказівку юрисконсульту підготувати і направити в господарський суд позов до заводу. Як необхідно вирішити справу?
Завдання 3

Будинок належав на праві спільної часткової власності громадянам К. та М. Громадянин К. продав свою частку громадянинові С. Співвласник М. подав позов до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним, тому що К. порушив правила про переважне право купівлі-продажу частки співвласниками, передбачене ст. 362 ЦК. Заперечуючи проти позову, К. зазначав, що в такому разі він взагалі відмовляється відчужувати свою частку.

Яке рішення має прийняти суд?

Завдання 4

Громадянці Т. на праві приватної власності належало 4/5 будинку, а 1/5 належала громадянинові С. За договором міни громадянка Т. передала громадянинові К. свою частину. Громадянин С. звернувся з позовом до суду про визнання договору міни недійсним, враховуючи своє переважне право придбання частки у праві спільної власності згідно зі ст. 362 ЦК України.

Як слід вирішити справу?
Завдання 5

Після смерті батьків до їх трьох повнолітніх дітей, які проживали окремо, перейшов у спадок житловий будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців бажали продати будинок, а виручену суму розподілити між собою, один із спадкоємців згоди на продаж будинку не дав і заявив, що хоче використовувати свою частку в будинку для проживання.

Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не було, двоє з них подали позов до спадкоємця, який заперечував проти продажу з вимогою зобов’язати його не чинити перешкод у продажі. Вирішіть спір.
Завдання 6

Рішенням ради народних депутатів громадянці П. було виділено земельну ділянку під будівництво житлового будинку. За усною домовленістю між П. і сім’єю її брата К. будинок зводився спільними зусиллями для спільного проживання П. і сім’ї К. Після завершення будівництва П. відмовилася впустити сім’ю брата в будинок.

К. звернувся до суду з вимогою визнати за ним і його сім’єю право власності на половину будинку і зобов’язати П. не чинити перешкод у користуванні належною йому часткою. Вирішіть спір.

Завдання 7

До реєстрації шлюбу подружжя уклало між собою шлюбний контракт, згідно з яким набуте кожним з них майно під час шлюбу є роздільною власністю.

За період шлюбу чоловік − приватний підприємець − купив автомобіль, який використовував у підприємницькій діяльності, збудував дачний будинок. Дружина не працювала, оскільки була зайнята доглядом за дитиною.

Через 3 роки шлюб було розірвано. Дитина залишилася проживати з матір’ю.

Чиєю власністю є автомобіль і дачний будинок.

Завдання 8

Подружжя Куликових та їх неповнолітня дочка приватизували 2-кімнатну квартиру. Який правовий режим цієї квартири? Хто є її власником? Який порядок користування цією власністю? Розкрийте поняття цього виду власності.

Завдання 9

Громадянин Я. пред’явив позов до Н. про поділ будинку. Позивач зазначав, що під час шлюбу з відповідачкою вони побудували будинок, який є їх спільною сумісною власністю, тому просив визнати за ним право власності на 1/2 будинку.

Заперечуючи проти позову, Н. пояснювала, що під час будівництва будинку вона з Я. не проживала і фактично вони припинили шлюбні відносини.

Проаналізуйте ситуацію. Чиєю власністю є будинок?
ТЕМА 14. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВОЛОДІННЯ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Ключові поняття: віндикаційний позов, негаторний позов, емфітевзис, сервітут, суперфіцій, житловий будинок, домоволодіння, самовільне будівництво.

Семінарське заняття - 2 години<< предыдущая страница   следующая страница >>