asyan.org
добавить свой файл
1

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмета

"Основи роботи на ПК"

/38-година, з них 18 годин - лабораторні роботи/№ 

 уроку

Назва теми уроку

Дата

1.  Архітектура та конфігурація комп'ютера і мікропроцесорної системи
1

Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами. Склад мікропроцесорної системи.
2

Склад мікропроцесорної системи.
3

Одиниці виміру інформації. Види пам'яті. Носії інформації.
4

Процесор, оперативна пам'ять, зовнішні пристрої. 
5

Відкрита архітектура ПК. Пристрої зовнішньої пам'яті. 
6

Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура ПК.
7

Периферійні пристрої. Організація відеопристроїв комп'ютера
8

Обмін даними між зовнішніми пристроями та мікропроцесорною системою. Інтерфейси: системний, розподілених систем керування, локальних обчислювальних систем, мультипроцесорних систем.
9

ЛР.1 Склад комп'ютера та взаємодія між вузлами.
10
11

ЛР. 2 Робота з периферійними пристроями
12
Тематичне оцінювання
Тема2. Керування процесами у операційній системі
2.1. Операційна система
13

Основні принципи роботи в середовищі WINDOWS
14

ЛР. 3 Використання менеджера програм
15
16

Робота з дисками, папками, файлами
17

Робота з дисками, папками, файлами
18

ЛР. 4 Організація файлової системи на диску в ОС
19
20

Основні настройки WINDOWS 
21

Основні настройки WINDOWS 
22

ЛР. 5 Налагодження інтерфейсу ОС
23
24

ЛР. 6 Налагодження параметрів ОС
25
26

Поняття архіву. Програми - архіватори: функції та призначення. Робота з архіваторами WINRAR, WINZIP.
27

ЛР. 7 Архівування інформації
28
29

Поняття копм'ютерних вірусів. Заходи захисту. Антивірусні програми.
30

ЛР. 8 Антивірусний захист
31
32

Поняття локальної мережі. Встановлення доступу до диску, папки. Типи доступу. Використання спільних ресурсів.
33

Обслуговування дисків 
Тематичне оцінювання
34

Завантаження операційної системи. Файлова система, каталоги. Кореневий, поточний та батьківський каталоги. Повне складене ім'я файлу. 
35

Команди D0S, їхня структура 
36

Програма-оболонка Nornton Commander
37

ЛР. 9 Організація файлової системи на диску в ОС МS D0S
38
Тематичне оцінюванняКонсультації:

Дата

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

Курсова робота

2
Кваліфікаційний іспит

2