asyan.org
добавить свой файл
1

Англійська мова-інформатика

ТЕМА: Inventions. Computers.

Винаходи. Комп’ютери.

МЕТА:

Навчальна:

- ознайомити учнів з новим лексичним матеріалом з теми «Винаходи. Комп’ютери»

- удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички групової та самостійної роботи;

- вчити реалізовувати цілеспрямований пошук, використовуючи електронні носії інформації;

- продовжити працювати над виробленням навичок користування комп’ютером, здійснювати міжпредметні зв’язки.

Розвивальна:

  • розвивати творчу уяву, логічне мислення, пам'ять, пізнавальну активність,увагу;

  • сприяти розвиткові розумових операцій учнів (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння).

Виховна:

  • виховувати культуру користувача ПК, розуміння важливості вивчення іноземної мови і потреби користуватися нею, як засобом спілкування в умовах міжнародних контактів;

  • виховувати в учнів прагнення до отримання нових знань та викликати бажання використовувати здобуті знання на практиці.

Методична мета: Здійснення міжпредметних зв’язків з метою активізації пізнавальної діяльності учнів.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форма: БІТ-урок

Методи і прийоми: «робота в малих групах», «робота в парах», «карусель», «мозковий штурм», «естафета», гра «пазли»

Обладнання: презентаційні матеріали до теми «комп’ютер», епіграф уроку, схема «види комп’ютерів», роздатковий матеріал – слова пісні «In the Year 2525», пазли, словники, аудіозапис пісні, відеозапис уривку фільму «Москва сльозам не вірить»

ТНЗ: мультимедійний проектор, комп’ютери.

ІІ курс, урок № 53 (10 клас, урок № 42)


ХІД УРОКУ:

І. Організаційний момент

Teacher: Good morning, dear children. (What date is it today? Who is on duty today?)

ІІ. Підготовка до сприймання іншомовного матеріалу:

Teacher: Today we have an unusual lesson. First of all I`d like to ask you smile to feel comfortable. If you smile, everything will smile around too.

(слайд №1)

ІІІ. Актуалізація навчальної діяльності

Вчитель інформатики: Доброго ранку! Сьогодні в нас буде урок дещо незвичайним. Ми спробуємо поєднати ваші знання з предмету «Інформатика» та «Англійська мова».

Teacher: As you remember we have been learning the topic «Television». We have talked about the abilities of television, the things television can and can not do.

Look at the screen. Unfortunately the extract is in Russian but Russian is just one more foreign language, isn’t it? (Перегляд уривку) .

(слайд№2)

Teacher: Do you know, that film was made more than 20 years ago. Has this forecast come true? Is television the main source of information?

( Possible answers. Pupil: This forecast has not come true. Television is very important in our life, but also we can not imagine our leisure time without reading books or visiting performances .)

Teacher: Your home assignments were to write about advantages, disadvantages of TV.

Перевірка д/з

( Possible answers. Pupil 1: Television gives us useful information almost every day.

Pupil 2: We can watch new films and listen to the music.

Pupil 3: We can participate in different quiz and show.

Pupil 4: We can buy stuffs sitting on the sofa.

Pupil 5: Disadvantages of TV – it is harmful for our health and environment. Some people become addicted …)

ІV. Мотивація навчальної діяльності

1. «Мозковий штурм» - «Brainstorming»

Вчитель інформатики: Сьогодні ми з вами поговоримо, про ще один цікавий винахід людства, а який саме, дізнаєтесь згодом.

Подивіться на вікно і прочитайте епіграф уроку,який написаний на склі «Your life will be difficult outside without knowledge»

Перекладіть його (Pupil 1: Ваше життя буде складним ззовні без знань)

Teacher: How do you think your life will be difficult outside without knowledge of what?

(Possible answers. Pupils: English, biology, medicine, ecology, mathematics…)

Teacher: Your life will be difficult outside without knowledge of computers, I think.

2. Оголошення теми і мети уроку. Aim.

Teacher: Today we are going to speak about such invention as computer.

Вчитель інформатики: На сьогоднішньому уроці ви пригадаєте будову комп’ютера, його різновиди, історію створення. Дізнаєтеся багато чого цікавого і корисного.

(слайд№3)

Teacher: Open your exercises-book & write down the date-Today is …. Inventions. Computers. (Учні записують тему до зошитів.)

V. Основна частина уроку

1. Вивчення нової лексики.

Вчитель інформатики: А чи знаєте ви, що слово «комп’ютер» означає людину, а не машину? У XIX ст. людей, які робили обчислення і писали книги називали «комп’ютерами». І лише з середини ХХ ст. це слово здобуло те значення, в якому ми його сприймаємо сьогодні – Комп'ютер- програмно-керований електронний пристрій обробки інформації .

Teacher: Computer is one of the most important invention for our people nowadays. Do you have the computer at home?

Вчитель інформатики: Давайте пригадаємо, з яких частин складається комп’ютер. Я вам буду називати визначення, а ви відгадувати, яку частину комп’ютера воно позначає.

Teacher: You can see these words on the blackboard and you will write them in your vocabularies. (див. додаток І)

Вчитель інформатики:

1. Електронний пристрій для відображення інформації . (Монітор, екран)

T. Write down these words – screen, monitor, display, and repeat them after me.

2. Один з вказівних пристроїв уведення , який дає змогу користувачеві через інтерфейс взаємодіяти з комп’ютером .(миша - mouse)

3. Сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою , що використовується для ведення і редагування даних . (клавіатура – keyboard)

4. Базовий комплекс програмного забезпечення , що виконує управління апаратним забезпеченням комп’ютера. (операційна система – the operating system)

5.Сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів (програмне забезпечення - software).

6.Функціональний елемент ,який захищає внутрішні компоненти комп’ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень (системний блок - system block).

7. Постійний запам’ятовуючий пристрій (жорсткий диск – floppy disk).

8. Найосновніші частини ПК – материнська плата, центральний процесор, пам'ять, відео карта

Очікуваний результат: Учні вивчать нову лексику з теми і попрактикуються у правильній вимові слів.

2. Закріплення нової лексики.

Teacher: Do you agree that computers serve people in their daily lives and work?

Where do people use computers almost every day? (Possible answers. Pupils: At the station, at the library, at the bank, at the hospitals, at home, for studying). Now your task will be translate the text and complete the dialogue. Let’s divide into 2 teams

- One group of boys will make the dialogue in their exercises-books, another at the computer.

(Одні учні отримують діалог на листочках і записують в зошит, інші – на комп’ютерах тести ,на комп’ютерах буде працювати та команда, яка швидше і правильно виконає естафету з техніки безпеки)

(див. додатки ІІ- ІІІ)

Computer can help you translate the text, but he does not know grammar rules.

Очікуваний результат:учні закріплять нову лексику, попрактикуються у роботі зі словниками та комп’ютерними перекладачами.

Естафета(див. додаток 7)

Вчитель інформатики: Але перш ніж розпочати роботу з комп’ютерами, слід повторити правила техніки безпеки. Зробимо ми це за допомогою естафети. Дві команди отримують однакові картки з правилами ТБ. Ваше завдання передавати аркуш по своєму ряду, кожен учень читає одне правило і якщо воно правильне, то ставить +, а якщо неправильне-мінус. Перемагає та команда, яка першою правильно виконає завдання і швидше передасть естафетну картку.

(робота з комп’ютерами і на місцях)

3.Підготовлений виступ уня про Біла Гейтса (див. додаток 4)

(слайд№4)

Teacher: As you know Bill Gates is a founder of Microsoft and one of the richest man in the world. Today we have a special guest it is a biographer of Bill Gates and he give us some information about him!

Teacher: Do you have any questions?

( Possible questions. Pupil 1: Did Gates had excellent marks at school?

Pupil 2 : Does he have a secret of his success?

Biographer of Bill Gates: Yes,It is .These are 11 golden rules of his success and I shall send them on e-mail for you on the next lesson)

Очікуваний результат: учні будуть розвивати свою комунікативну компетенцію.

4. Гра «Пазли»

Вчитель інформатики: А зараз ми з вами пригадаємо, які види комп’ютерів існують. Подивіться на схему на екрані (слайд№5)

Teacher: Now, you will work at small groups of four. Here are envelopes with puzzles. Your task is to make a picture in one and tell us which kind of computer do you make.

( додаток 8 з зображеннями різних видів комп’ютерів)

Очікуваний результат: Учні будуть використовувати свою творчу уяву, щоб скласти пазли, швидко реагувати на поставлене завдання,вдосконалювати вміння працювати в малих групах,закріплять знання про види комп’ютерів.

VІ. Заключна частина уроку

1. Підведення підсумків уроку

Прийом «Карусель »

Teacher:Now, I want we to play a game «Marry-go-round». Each group receive colored papers(yellow, green, red, blue, pink) with your special exercises. You will read the task, and made 2 sentences then pass your paper to another group do the same task. When you receive your colored paper back, your task will be done.

(додаток V з завданнями для «каруселі»)

Очікуваний результат: Цей прийом сприятиме розвиткові розумових операцій учнів (аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння).

За допомогою різноманітних завдань учні закріплять отримані на уроці знання,активно використають нову лексику,будуть розвивати здатність швидко переключатися з однієї вправи на іншу. Представник кожної групи зачитає завдання, яке ставилося перед їхньою групою і самостійно виправить помилки .Таким чином підсумки уроку підіб’ють самі учні.

2. Виставлення оцінок

3. Домашнє завдання

Вчитель інформатики: Ми розпочали урок з перегляду уривку з передбаченням майбутнього, яке, як ми бачимо, не цілком справдилося. І було б добре закінчити наш урок передбаченням майбутнього. Для цього ви прослухаєте пісню Загера «В році 2525». Слова цієї пісні лежать перед вами. Вдома ви випишете в зошити, що саме нам передрікає Загер у майбутньому, чи є в ньому місце комп’ютерам.

(див. додаток VI пісня)

(слайд№6)

Home work.

Teacher: Imagine

You have come back from the meeting of futurologists which took place in Newcastle. Share your ideas about the future.

How will people's life have changed by the year 2020?

(Use Future Simple, Future Perfect or Future Conditional)

Good bye! (слайд№7)

Викладач англ. мови Койдан Н.М.,

Викладач інформатики Балабайко Н.М.

ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей

Чернігівської області»


ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

  1. Слова пісні і домашнє завдання - Журнал «Англійська мова та література»

31(185) листопад 2007 р,с.16, стаття Яригіної Н.Т. Science. Futurologi (мій конспект)

2.Завдання до додатку ІІІ- І.І Бекреньова «Використовуємо сучасні підходи у викладанні англ. .мови»- Харків:«Основа»,2007,с.43.

3.Завдання до додатку V,група ІV - І.І Бекреньова «Використовуємо сучасні підходи у викладанні англ. мови»- Харків:«Основа»,2007,с.43;група ІІ –с.68