asyan.org
добавить свой файл
1
ВАСИЛЬЄВА

Раїса Олександрівна
Хіиія, 10 клас
ТЕМА: Фізичні та хімічні властивості етену та етину.

Мета уроку:

 • забезпечити засвоєння учнями фізичних та хімічних властивостей ненасичених вуглеводнів на прикладі етену та етину; формувати самоосвітні компетентності учнів шляхом діагностичного оцінювання, визначення рівнів самоосвіти, постановки завдання перспективи самоосвіти;

 • розвивати критичне мислення учнів;

 • навчити учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки на підставі співставлення будови та властивостей етилену та ацетилену;

 • формувати уміння робити висновки на підставі спостережень;

 • розширити коло знань учнів стосовно хімічних властивостей органічних речовин.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (за методикою особисто орієнтованого навчання).

Форма проведення: урок-дослідження.

Обладнання уроку:

 • таблиці «Будова етену і етину», «Електронегативність речовин, параметри їх будови»;

 • кулестрежневі моделі етену і етину;

 • прилад для добування етену у лабораторних умовах;

 • розчини речовин: етанолу (96%), калій перманганату з домішками сульфатної кислоти, сульфатна кислота (концентрована);

 • прокалений річковий пісок;

роздатковий матеріал: лист контролю (додаток 1), матеріал для проведення теоретичного блоку хімічної розминки (додаток 2), картки з практичним завданням за двома рівнями (додаток № 3, № 4), ключі для перевірки тестових завдань (додаток № 5).

Хід уроку:

І. Оголошення теми й цілей уроку.

ІІ. Етап мотивації і організації навчальної діяльності через діагностичне оцінювання.

Учитель: - На сьогоднішньому уроці ми з вами разом піднімемося ще на одну сходинку пізнання властивостей речовин. Перед вами буде стояти цікава задача по розкриттю особливостей властивостей ненасичених вуглеводнів на прикладі етилену (сучасна назва – етену) та ацителену (етину – сучасна назва з української номенклатури).

ІІІ. Визначення рівнів самоосвіти учнів – групова робота за трьома варіантами:

Почнемо з хімічної розминки.

Мета розминки: діагностика готовності учнів до сприйняття нового матеріалу.

- Хімічна розминка складається з двох блоків: теоретичного (етап А) і практичного (етап Б). Під час хімічної розминки ви маєте можливість не тільки перевірити рівень вашої готовності щодо подальшого засвоєння теоретичного матеріалу, але й отримати складову оцінку. Оцінку за урок отримаєте шляхом заповнення листа контролю (додаток № 1).

1 варіант – алкани

2 варіант – алкени

3 варіант – алкіни

1. - Під час діагностування теоретичних знань ви обираєте з теоретичного блоку цифрові відповіді, що характеризують особливості будови одного з трьох запропонованих класів речовин (додаток 2).

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь надає можливість отримати 0,5 бали. Разом максимальна кількість балів за правильну відповідь складатиме 4 бали.

Перевірка знань через прийом взаємоперевірки в стаціонарних трійках.

Рефлексія першого етапу «А» діагностичного оцінювання після заповнення листа контролю.
2. Перевірка вмінь застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

- Працюємо зараз за двома варіантами: першим і другим. Вам пропонують картки з практичним завданням за двома рівнями (додаток № 3, № 4). Під час виконання першої частинки всі повинні виконати тестові завдання з чотирьох запитань.

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь складатиме 1 бал. Максимальна кількість балів складатиме 4 бали.

- Під час виконання 2 рівня практичної частини ви повинні продемонструвати вміння виконувати творче завдання.

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь складатиме 2 бали. Разом 4 бали.

Після виконання практичного блоку здійснюємо взаємоперевірку у стаціонарних парах за принципом кола (взаємообмін робіт з учнем, який знаходиться позаду від нього). Учням пропонуються ключі для перевірки (додаток № 5).
3. Рефлексія рівня визначення самоосвіти готовності щодо подальшого засвоєння матеріалу шляхом підведення підсумків за листом контролю.

- Рефлексія показала, що рівень засвоєння вами навчального матеріалу різний. Від репродуктивного до творчого. І тому у кожного з вас буде різна підготовка стосовно вже вашого майбутнього домашнього завдання.

Ну, а зараз разом рухаємо до другої сходинки визначення фізичних властивостей етену та етину.
ІV. Етап реалізації мети уроку

 1. Поетапне здійснення самоосвіти - робота з підручником § 31.

Завдання: підготувати відповіді на питання:

  • Чим подібні й чим відрізняються за фізичними властивостями етилен й ацетилен?

  • Проблемне запитання: Яка речовина на ваш погляд буде більш реакційно здатна: етен чи етин, виходячи з будови речовини?

Учням для розв’язання проблемного запитання пропонуються кулестержневі моделі етену й етину; таблиці.
Під час обговорення під керівництвом учителя учні формують висновок:

 • стосовно неможливості обертання атомів Карбону в молекулах речовин навколо своїх зв’язків;

 • наявності кратних зв’язків (двох у молекулі етену й трьох у молекулі етину)

 • визначення прогнозного висновку щодо більшої хімічної активності етину у зв’язку зі збільшенням кількості П - зв’язків.


Учням пропонується підготувати для здійснення порівняльного аналізу речовин таблицю.


Хімічні властивості

Досліджувана речовина

Етен

Етин

 1. Горіння речовин

 2. Повне окиснення

 3. Часткове окиснення

 4. Приєднання:

 • Водню

 • Галогену

 • галогеноводню
2. Демонстраційний експеримент добування етену.

Перед початком дослідження хімічних властивостей етену учням пропонуються проблемні завдання стосовно поведінки речовин під час горіння, часткового окиснення.

 • До якого класу можна віднести речовину по характеру горіння?

 • Чому етен горить кіптявим полум’ям на відміну від насичених вуглеводнів?

Надайте математичне обґрунтування цьому явищу.

 • Чому зникає колір розчину калій перманганату під час пропускання крізь нього дослідженого газу? Як це явище модна пов’язати з будовою цієї речовини?

 • Як повела б себе в цих самих умовах інша речовина – етин?

Дайте обґрунтування.

Добування етену

Під час добування цього газу в помічники до вчителя запропоновуються найбільш компетентні учні, які за результатами діагностичного контролю отримали 12 балів.

Техніка проведення демонстраційного експерименту:

У прилад для добування етену додати до 3 мл спирту етанолу, 9 мл сульфатної кислоти (концентрованої), а також прокалений річковий пісок; обережно нагріти суміш речовин.

Після початку реакції підпалити газ, який виділяється під час досліду, а потім пропустити його крізь підкислений розчин калій пермоганату.

Звернення до учнів (Колективна робота):

- Які висновки можна здійснити під час спостереження досліду?

Нам допоможуть проблемні запитання, на які ми отримали відповідь заздалегідь.

Учні повинні після спостереження за результатами досліду й обговорення їх результатів сформулювати колективний висновок стосовно кіптявого горіння етену в порівнянні з насиченими вуглеводнями, заповнити перший і другий стовпчики таблиці (запис рівнянь горіння етену і етину, підрахувати масову частку карбону в цих речовинах)


Етен

Етин

Реакція горіння


Часткове окисненняКолективна робота

nC2H4 + nO2 →
w “c” =
Знищення кольору калій перманганату (без запису рівняння реакції)

Індивідуальна робота в парах

Реакції


Робота в парах

Робота в парах


3. Теоритичне дослідження з опорою на будову речовин (етену й етину)

Колективна робота за допомогою підручника, керівництва вчителя.

Реакції приєднання:

а) водню

б) галогенів

в) галоген оводню
СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3

НС СН + Н2 → СН2 = СН2

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3
СН2 = СН2 + Сl2 → СН2Сl – СН2Сl

НС СН + Сl2 → НССl = СНСl

НССl = СНСl + Сl2 → (НССl2 – СНСl2)
СН2 = СН2 + НСl → СН3 – СН2Сl

НС СН + НСl → Н2С = СНСl

Н2С = СНСl + НСl → Н2ССl – СН2Сl
4. Підведення підсумків дослідження


  1. Підведення підсумків уроку. Визначення змісту домашнього завдання

Знати зміст контексту. Вивчити §31. Повторити §30.

Письмове завдання:

Достатній рівень – дати назву продуктам реакцій під час теоретичного дослідження за таблицею.

Високий рівень – здійснити перетворення, дати назву речовинам

HBr
Метан

Етин

Етен

СО2

  Додаток 1

   Прізвище та ім’я учня

   № варіанту

   Теоретичний блок

   Практичний блок 1 рівень

   Практичний блок 2 рівень

   Загальна сума балів  Додаток 2

Теоретичний блок

1. Валентність атомів Карбону в молекулі повністю насичена Гідрогеном.

2. На кожний атом Карбону в молекулі до повного насичення зв'язків не вистачає по одному атому Гідрогену.

3. На кожний атом Карбону в молекулі до повного насичення зв'язків не вистачає

двох атомів Гідрогену.

4. Між атомами Карбону в молекулі існує сигма-зв'язок.

5. Між атомами Карбону в молекулі існує один Пі-зв'язок.

6. Між атомами Карбону в молекулі існує два Пі-зв'язка.

7. Зв'язок між атомами Карбону подвійний.

8. Зв'язок між атомами Карбону одинарний.

9. Зв'язок між атомами Карбону потрійний.

10. Довжина зв'язку --С—С--- дорівнює 0,134 нм.

11. Довжина зв'язку --С—С—дорівнює 0,154 нм.

12. Довжина зв'язку --С—С---дорівнює 0,120 нм.

13. Валентний кут між атомами –С—С—дорівнює 1200.

14. Валентний кут між атомами --С---С---дорівнює 109028хв.

15. Валентний кут між атомами --С---С---дорівнює 1800.

16. Тип гібридизації ---SР3.

17. Тип гібридизації ---SР.

18. Тип гібридизації ---SР2.

19. Просторова будова речовини тетраедрична.

20. Просторова будова речовини –площинна.

21. Просторова будова речовини-лінійна.

22. Енергія зв'язку становить 830кдж/моль.

23. Енергія зв'язку становить 620кдж/моль.

24. Енергія зв'язку становить 350кдж/моль.
  Додаток 3

Практична частина

ІІ варіант

І рівень
1. Вкажіть формулу речовини, яка належить до ненасичених вуглеводнів ряду етилену:

а ) С2Н2; б)С4Н10; в)С2Н6; г)С3Н6; д)С6Н10.

2. Виберіть правильне твердження. Етен можна одержати під час…

а ) взаємодії ненасичених вуглеводнів з водою;

б) термічного розщеплення насичених вуглеводнів;

в) взаємодії етану із хлором;

г) взаємодії ацетилену з водою;

д) дегідрогалогенування хлор пропану.

3. Вкажіть кількість спільних ковалентних пар між атомами Карбону в молекулі ацетилену:

а ) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д)п'ять.

4.Вкажіть загальну кількість δ- і π-зв'язків у молекулі пропіну:

а ) 7; б) 8; в) 6; г) 9; д) 9.

ІІ рівень

1. Вкажіть структурну формулу ізомеру 1-пентину:

а ) СН3---СН2 ---СН=СН---СН3; б) СН3---СН---С≡СН;СН3

в ) СН3 СН3

│ │

СН2---СН2---С≡СН; г)СН≡С---СН2---СН2---СН;СН 3

д ) СН3---С≡С---СН2---СН2---СН3.
2. Вкажіть назву речовини, структурна формула якої
СН3---СН2---С=С---СН2---СН3;

│ │

СН3 С2Н5

а )1,2,3-триетил-1-пропан; б) 3-етил-4-метил-3-гексен;

в) 1,1-діетил-2-метил-1-бутен; г)2,2-діетил-2-метил-1-бутен;

д) 3-ізопропіл-3-пентен.

  Додаток 4

Практична частина

І варіант

І рівень

1. Позначте формулу речовини,яка належіть до ненасичених вуглеводнів:

а)С5H12; б)C3H8; в)C2H6; г)C2H4; д)C8H18.
2. Виберіть правильне твердження. У промисловості ацетилен добувають..

а) термічним розкладанням бутану;

б) розкладанням метану за температури 15000;

в) розкладанням метану за температури 6000;

г) термічним розкладанням пропану;

д) розкладанням етану за температури 1200.

3. Вкажіть,скільки спільних електронних пар є між атомами Карбону в

молекулі етену:

а) одна; б) дві; в) три; г)чотири; д) п'ять.

4. Вкажіть загальну кількість δ- і π- зв'язків у молекулі пропену:

а) 8; б) 9; в) 10; г) 7; д)16.

ІІ рівень

 1. Вкажіть структурну формулу ізомеру 1- бутену:

а) CH3---CHٍ=CH—CH3; б)CH3--C≡C—CH3 СН3в) CH2--C=CH2 ; г)CH=C—CH2---CH3; д)СН= С

│ │ │ │

CH3 CH3 СН3 СН3

2. Вкажіть назву речовини, структурна формула якої

СН3---СН---СН=СН---СН---СН3

│ │

СН3 СН3

а) 2-метил-4 ізопропіл-3-бутен; б) 2,5,5-триметил-3-пентен;

в) 2,5-диметил-3-гексен; г) 2-метил-3-гептен; д) 2,2,5,5-тетраметил -2-бутен.

  Додаток 5

Ключ для перевірки практичної частини

І варіант

І рівень: 1г,2б,3б,4б. ІІ рівень: 1а,2в.