asyan.org
добавить свой файл
1
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
(16.10.2012)
ВИКЛАДАЧ: ТЮРМЕНКО ІРИНА ІВАНІВНА
КАФЕДРА: 8-608
ТЕЛЕФОН: 044-406-73-00
ТЕМА: Стародавня україна;

1) Перші поселення на території україни, кіерійці скіфи та сармати їх перші державні утворення. Античні міста поліси північного причорноморья та криму.
2) Східні словьяни.

Археологічно затвержені знахідки засвідчують що людина на території України зя вилася близько мільну років тому.
ІСТОРІЯ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ПЕРІОДИ:
1) Палеоліту ( 1.000.000 - 11.000 р), (....літ - льод. грец.) ( Вогонь, приручення собаки, антропогенез - поява людини сучаного типу 40.000 - 35.000, з являеться вірування- тотемізм, анімізм, магія, фетишизм)
Антропогенез - становлення та розвиток людини сучасного типу.
2) Мезоліт (11.000 - 6.000р) середній камьяний вік.
- з являється чорне море
- сучасні річки
- знайденоо близько 1000 памьяток того часу( Чернігівщина Одесщина, Київ, Крим)
- з періоду мезоліту людина живе на території сучасної України осіло або постійно
- зьявляються перші племена
- винайдено лук та стріла
- човен та риболовство
3) Неоліт ( 6.000 - 3.000р) Новий камьяний вік
- кремній;
- мікроліти зьявляються за добі мезоліту але є досить поширені в неоліти;
- осілий спосіб життя;
- нові технології обробки матеріалів (кераміка)
- тканина
- пиляння, шліфування, свердління;
- посуд
- сім я
- варена їжа
- Скотарство і землеродство (розподіл праці)
- демографічний вибух з 5.000.000 до 80.000.000 осіб
- на території україни 500 стоянок ( Дніпро, Дністер, Сола, Припьять)
- подністровська землеробська культура, перші осілі племена
4) Енеоліт ( 5.000 -3.000р) Мідно-камьяна доба
- трипільська культура найрозвинініша культура цього часу - землеробська цивилізація. Сформували трипільську культуру, Балканські народи які асимілювалися з місцевими культурами. Також вони займались скотарством. Трипільська культура поширена по всій території України, румунії, молдови.
- Трипільці заснували протоміста які нараховували близько 15.000 осію
- Двоповерхове житло, революція в будівництві
5) Бронзова доба ( Кінець 3.000 - 1.000)
- Кочові народи ( Зрубна культура , Ямна , Білогрудівська та ін.)
- військивий транспорт/
- культ сонця
- флективна мова
- колесо, візки
6) Залізна доба ( 11 -7 ст.до.н.е)
- Кімерійці ( Крим, Кавказ) - вони перші почали видобувати залізну руду,влення знарядь праці і зброї з неї , це скотарські племена. Про них також згадував Гомер. Вони поклоялися сонцю. Вони так і не створили певної держави. Кімерійці були асимільвані Скіфами 7-3 ст .Скіфи створили велику державу «Велику скіфію» - Скіфи поділялись на - Землероби , Орачі , Скотарі та царські Скіфи. Фактично вони підкорили землеробські держави. В 3 ст. держава почала розпадатися і центр столиці перемісщується в Крим « Неаполь Скіфський» на території сучасного Сімферополя.
- Шкіряні чоботі

7) (7ст.до.н.е.) - Створюються осередки античної західної греко-римської цивілізації.
- О. Березань був першим поселення Греків - Борисфен
- Дніпро- бугський лиман з центром - Ольвія
- Дністровський лиман з центром Тіра, Акерман
- Південно- західний крим - Херсонес,
- Керчинський таманський пів-в - Керч, Феодосія, Фінагорія
- ( 480-438р до.н.е) - Босфорське царство
- грецькі міста поліси існували до 5 ст.н.е.
8) Сармати (3.000 р.) - це було одно з скіфських племен, основне заняття зброя, війна. Держава «Сарматія» . Культури вишої за скіфську не створили.
- через територію України шли , кельти, алани, болгари, фіно-угри.
Східні словьяни
- (2 ст. до.н.е , в 5ст н.е.) - словьяни входити до досить широкої группи народів зарубінецька культура.
- Черняхівська культура 2-6 ст до.н.е (ототожнюють з Антами) - (ето унизительно!!!! от авт.) (зерно, кераміка яка цінувалася в Римі, кольрове скло, ювелірне мистецтво, виготовлення зброї.)
ЛІТОПИСНІ НАЗВИ СЛОВЬЯН
Словьян що жили між Віслою та Дніпром називали ВЕНЕДАМИ.
Приблизно в 5-6 ст. йде поділ венедів на складові, групи - Венеди анти-склавіни.
-6 ст іде поділ племен по діалектам мови.
-7 ст словьяни підішли до утворення держави
-розселення славьян набирає 7-8 ст. утворює великі теріторіальні обьєднання, союзи племен племен було 14.
- 7ст. з 14-ти племен на Україні проживали Поляни Древляни, Уличі, Тиверці, Бужани, Волиняни, Дуліби, Білі Хорвати і Сіверяни.
- 882р Князь Олег, приеднав Новгород до Києва і проголосив про князівство «Київської Русі»
- Русь це природня назва тогочасної держави. Київска Русь це штучна назва придумана вченими
РУСЬ ПРОЙШЛА ДЕКІЛЬКА ЄТАПІВ СТАНОВЛЕННЯ
- Ранньо феодальна держава 9-11ст.
- Княгиня Ольга вводить погости, податкову реформу
- Святослав започаткував адміністративну реформу, Володимир її завершив.
- Володимир також провів, військову, релігійну, земельну, адміністративну.
- Правління Ярослава Мудрого асоціюється з процвітанням Русі 1133р
- 1133-1240р період послаблення і знищення держави.

- Андрій Боголюбський -
- Русь перетворилася з централізованної держави на децентралізовану.
- 13ст. Монголо- Татарське нашестя
- Галицько-Волинське князівство 14ст.
- Данило- Галицький - Останній лицарь Русі.
- В 1240 році обороною займався Боярин .... становник Данили Галицького.

- 1340 припинення існування Галицько - Волинської держави
ЛИТОВСЬКО - ПОЛЬСЬКА ДОБА
УКРАНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ ЛИТВИ ТА ПОЛЬШІ
1) Особливості становища укр земель у складі Литви та Польщі

Єтапи приєднання Українських земель до Великого Литовського Князівства.
- 1340 оксамитове проникнення Литви в Україну до 1362р.
- Битва на річці Синя вода з Золотою Ордою. Перша пораска ординців. Зьєднані Руско-Литовські зьєднання розгромили орду.
- Жомоїдське, Жомотійське- Литовське Князівство.
- Офіційна мова в цей час була Русська.
- Фортифікація і військова справа переймалися у Русі.
- Цей період вважається
- 1362-1385р Ословьянення Литовських земель - 90% населення були Руські люди.
- 1385-1480р помирає Ольгерт почалася бородьба за владу. Прийшов Ягайло незаконним способом. В нього був суперник брат Вітоб.
-1385р Кревська унія Литва була інтегрована у Польщу, Ягайло приянав Католицизм.
-1387 Галичина відійшла до Польші.
- Вітоб почав активно
- 1392 Вітоб практично став довічним правителем Литви і добився її автономії
- 1410 Віто
- 1413 Городецький акт за яким Литва отримала автономію повну з правом вибору князя.
- Православні обмежувалися єкономічноі політично
- Автономія проіснувала до1470.
- 1480 - 1569р починаєть бородьба за Українські землі з боку Московії і з боку Литви.
- 1557 реформа устава на Волокі відповідно до цього закону ставилось питання приналежності та кордони земель Литовських.
- Фільвартова система - це система Фільвару, господарствло засноване на кріпосній праці але орієнтоване на ринок. Це господарство багатогалузеве.
- 1- волок 21. десятин земель . На 7 селянських волоків давався один фільварок.
- Фільваркова система зруйнувала общинну
- Це фактично покріпачення селян
- Кріпатство вводилося поступово і були закріплені в Литовських статутах 1529р, 1566р, 1588р.
- Останній статут закріпив кріпатство.

МАГДЕБУРСКЕ ПРАВО
- це право яке надавалося громадам від феодалів на розвиток ремесла та політичного життя. Це право самоврядування. Магдебурське право мали міста.
- Сянок - 1339р, Львів - 1356р, Київ - 1494р. Біберка - 1380р.
- Це право асоціюють з урбаністичною революцією.
- В києві є памьятник магдебурському праву.
- Ці міста мали право тримати військове ополчення.
- 1569р Люблінська унія до Польші відійшли - Східна галичитна, Волинь, поділля , Полтавщина, Київщинна, Поділля.
- Белзке, Волинське, Берестейське, Подільське, Брацлавське, Хмельницьке і Руське. Закарпаття до угорщини , Буковина північна до Молдови, Чернігівщинна до Московії.
- В результаті Люблінської унії утворилася Річ Посполита.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА ПІД ПРОВОДОМ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
(1648-1658рр)
План:
1) Розгортання національ-визвольної війни. Становлення Української державності.
2) Переяславська рада. Березневі статті та їх наслідки.

- 1648-1776 період Української революції.
- Причини революції - це низкий статус українських земель, перетворення її на провінцію.
- Поява сили яка змогла забеспечити національні інтереси.
- Політичні, єкономічні, релігійні утиски.
- ЗБОРІВСЬКИЙ ДОГОВІР 15 серпня 1649 за ним де юре Ураїна була визначена як автономія ( Черігівщина, Київщина і Брацлавщина) 200.000км 40.000 реєсту.
- Шляхта мала повернутися у маєтки
- Берестейська унія була спростована. Греко-Католики були ліквідовані.
Уніацька церква була знищена на теріторії
- де факто кріпатство було ліквідовано.
- створювалися вільнонаймані селянські общини.
- право на винокуріння
- Право на землю