asyan.org
добавить свой файл
1
Суддівство конкурсу проводиться

за такими критеріями: 1. Оформлення титульної сторінки (5 б.):

 • Вверху сторінки – назва регіону;

 • назва роботи (під назвою вказати напрям дослідження);

 • внизу - рік експедиції.

 1. Оформлення роботи, якість оформлення (20 б.):

 • друга сторінка повинна містити повну інформацію про назву пошукової групи чи окремого автора, керівників пошукових груп, наукових консультантів, точні адреси та повні назви базових навчальних закладів, списки учасників творчої групи інше (5 б.);

 • матеріали подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (документ Mikrosoft Word, шрифт Times New Roman – 14 pt інтервал - 1,5 у форматі RTF) державною мовою (5 б.);

 • стиль та грамотність (5 б.);

 • якість ілюстративних матеріалів (5 б.);

 • обсяг (до 15 друкованих сторінок разом із додатками, окремо ілюстрації, кількістю до 10 стор. (фотографії, малюнки, фотокопії, вироби тощо, розміром 21х30 см. або формату А-4.), можуть бути і відеоматеріали (3 б.);

 • наявність списку використаної літератури, архівних та документальних джерел (2 б.).

 1. Експедиційний пошук (25 б.).

 • Відображення пошуково-дослідницької роботи (чітко поставлено мету, визначено об’єкт, його пізнавальне значення та методи дослідження, розкрито етапи проведення пошуково-дослідницької роботи

 • Можливість практичного застосування зібраних матеріалів.

 1. Відображення суспільної значимості роботи під час проведення експедиції (20 б).

 2. Пізнавальне значення, доступність викладу (5 б.)

 3. Додатковий матеріал, використані джерела (25 б.)

- У додатках (до 10 сторінок – фото – ромір 13на18, або формат А-4, ілюстрації, схеми, карти, зразки рукоділля, мультимедійні матеріали, відеозаписи тощо)

Кращі роботи І-го етапу із супроводжуючими документами (підсумковий наказ про проведення 1-го етапу експедиції, лист-подання про направлення робіт на 2-й етап) надсилаються до Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді (54055, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 63) до 15 жовтня щорічно, починаючи із 2010 року (за поштовим штемпелем).

Директор Т.О. Горбова