asyan.org
добавить свой файл
1
ЗВІТ

про результати повторного відстеження результативності регуляторного акта

«Про встановлення цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП Ритуальна служба»
1. Назва регуляторного акта : Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради «Про встановлення цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП Ритуальна служба» від 22.07.2009 № 456

2.Виконавець заходів з відстеження : Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради , КП «Ритуальна служба».

3. Цілі прийняття акта :

  • вирішення питання з приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня ;

  • дотримання нормативів рентабельності тарифів на ритуальні послуги ;

  • уникнення збитковості та забезпечення ефективного розвитку підприємств, зайнятих наданням ритуальних послуг;

  • приведення рівня заробітної плати у відповідність із галузевою угодою і законодавчо встановленим мінімальним її розміром .
  1. Строк виконання заходів з відстеження : з 01.01.2010р по 30.12.2011 р.

  2. Тип відстеження : повторне відстеження .

  3. Метод одержання результатів відстеження : статистичний та соціологічний.

  4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також: способи одержання даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося шляхом аналізу:

  • бухгалтерських звітів КП «Ритуальна служба» щодо послуг, пов'язаних з похованням відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

  • даних, які розраховані на підставі діючих та затверджених з 22.07.2009р.тарифів ;


8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта : (Дивись табл..)Показники

2010 рік

2011 рік

Відхилення

Обсяг надання ритуальних послуг згідно мінімального переліку

(тис грн.)

634,0

834,6

+200,6

Загальний обсяг надання ритуальних послуг (тис. грн.)

2343,4

2564,2

+220,8
№ з/п

Найменування ритуальних послуг згідно мінімального переліку

2010 рік

2011 рік

Кількість

Отриманий підприємством дохід, грн

Кількість

Отриманий підприємством дохід, грн
Всього проведено похорон

2067
1998
1.

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

2067

11076

1867

12957,89

2.

Оформлення свідоцтва про поховання

2069

6779,05

2003

8564,29

3.

Копання могили (викопування могили механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)

1888

556639

1453

523639,46

4.

Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)

91

59539

361

289411,71

5.

Опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили
Всього :
634033,05
834573,35


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Діючі тарифи, які затверджені рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради

Про встановлення цін на необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг, які надаються КП Ритуальна служба» від 22.07.2009 № 456 дозволили підприємству поліпшити якість надання ритуальних послуг, що привело до збільшенню кількості послуг що надаються.

Висновок : повторне відстеження результативності рішення виконкому

Нікопольської міської ради.. «Про встановлення цін на необхідний мінімальний

перелік ритуальних послуг, які надаються КП «Ритуальна служба» дозволили підприємству вчасно провести розрахунки та зменшити збитки.

Директор КП «Ритуальна служба» А.І. Галицький