asyan.org
добавить свой файл
1
АНКЕТА наставника молодого вчителя
Просимо вас поділитися своїми думками про проблеми наставництва.
Дайте відповіді на такі запитання:
1. Скільки років працює вчителем ваш стажист? Який він, ваш молодий учитель?
2. Що він знає (підкреслити): теорію предмета, основи психолого-педагогічної науки, основи психолінгвістики, методику викладання предмета.
3. Чи вміє він (необхідне підкреслити):

правильно будувати урок: так, ні;

визначити триєдину мету уроку: так, ні;

створювати навчально-мовленнєві та проблемні ситуації: так, ні;

активізувати пізнавальну діяльність учнів: так, ні, яким чином;

керувати класом на уроці: так, ні;

проводити диференційовану роботу на уроці: так, ні.

Які етапи уроку може планувати краще (перерахувати).
4.Чи вміє організовувати позакласну роботу з предмета?
5. Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?
6. Чого ще не вміє робити ваш стажист (перерахуйте його слабкі сторони самостійно). Причини такої ситуації: небажання працювати; слабка підготовка у ВНЗ; відсутність педагогічних здібностей; безвідповідальність.
7. У чому ви надали допомогу вашому стажисту? (Перелічіть види роботи з молодими вчителями.)
8. Що, на вашу думку, є головним у наставництві?
9.Ваші пропозиції щодо вдосконалення системи наставництва.


АНКЕТА для вивчення запитів молодих учителів
1. З якими труднощами ви стикаєтесь у процесі використання навчально-матеріальної бази кабінету?
2. Чи задовольняє вас розклад уроків, позакласних заходів?
3. Що можна зробити для підвищення рівня роботи Школи молодого вчителя? Чи допомагає вона вам у роботі?
4. Які форми роботи школи вам запам'яталися? Чому?
5. Чи задовольняє вас система самоосвіти, підвищення кваліфі­кації, яка існує в школі?
6.Що нового ви дізнались під час відвідування уроків свого

наставника?
7.Які методичні прийоми ви опанували, які вміння вдосконалили протягом року?
8. Яку методичну допомогу ви хотіли б одержати від методичного кабінету відділу освіти?
9.Ваші пропозиції щодо роботи на наступний рік.