asyan.org
добавить свой файл
1

ОТ : ТВ+О-06

ГОЖС N9. : 5419618

Н. 22 2010 09:59 СТР1

Довідка

Система централізованого водопостачання м. Києва включає Дніпровську, Деснянську водопровідні станції, артезіанські свердловини, насосні станції першого, другого, третього та четвертого підйомів, водопровідні мережі. В останні роки сюяяери*£ґься значне скорочення водоспоживання Кїттмппть поданої у МІСТО ВОДИ У 1991 Р- була в середньому 1560 тис. м3/добу На сьогодні середньодобова подача води в водопровідні мережі міста складає біля 900-1000 тис. м3/добу, з них: Дніпровська водопровідна станція - біля 200-300 тис. м^/добу, Деснянська - 500-500 тис. м3/добу, артезіанські насосні водопровідні станції-90-100 тис.м3/добу.

Джерелами водопостачання м. Києва є ріки Дніпро, Десна та підземна вода сеноман-келовейського та середньоюрського водоносних горизонтів. і>ода нйьсрхнеьих джерел змінюється не сезоном року та роках. Вода

в районі м. Києва шдрЬшібйіся великою забрудненістю органічними речовинами природного походження - фульвіновими та гуміновими кислотами, які зумовлюють високу кольоровість та окислюваність води, великою бактеріальною забрудненістю, що особливо стосується р. Десни. На хімічний та бактеріологічний склад води р. Дніпра впливають води річок укриїникмиї Полісся. Якість йоли р. Десни формується піл впливом природних та антропогенних факторів.

Артезіанська вода характеризується стабільними показниками якості, відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" і ГОСТ 2761-84 "Иоточшші цоіггроліпоппгаюго хоіигйатпвтттто-птгп.вного водоснабжения". Але вона має підвищену корозійпу активність, що викликає корозію сталевих трубопроводів і підвищення вмісту заліза у воді. В окремих районах (Троєщшіа, Оболонь, Корчувате) хімічний склад води сприяє росту синьо-зелених водоростей та залізобактерій, наявність яких ішііршуе якість питної води. Вода окремих свердловин має підвищений вміст марганцю, заліза, хлоридів.

Поверхневі водії перед подачею у водопровідні мережі очищуються та знезаражуються на очисних спорудах Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій реагентними методами по класичній схемі. Споруди водопровідних станцій складаються з водозабору, насосних станцій 1-го та П-го підйомів, змішувачів, камер реакції, горизонтальних відстійників, швидких фільтрів, резервуарів чистої води, реагентнош та хлорного господарств. Крім того, на Дніпровській водопровідній станції є станція озонування. При надходженні на очисні споруди вода оброблюється коагулянтами (сульфатом або оксихлоридом алюмінію) і флокулянтами. Після коагуляції забруднення видаляються з води шляхом осадження у відстійниках та подальшою фільтрацією на швидких фільтрах. Знезараження води проводиться хлором. Для запобігання утворення шкідливих хлорорганічних сполук застосовується амонізація води.

Управління експлуатації артезіанських свердловин і насосних водопровідних станцій нараховує 371 артезіанську свердловину, 33 насосні водопровідні станції і 5 насосних станцій III підйому, 59 резервуарів чистої

от

вчкс на. : 5419618

Н*і. 22 2010 І0:0і СІРІ

води загальним об'ємом 216,8 тис. м3, 33 їїідкачувальні насосні станції. У зв'язку з тим, то вола спочатку шхяутая в {игчярнуари чиг.тої поли, а потім насосами подається у водопровідні мережі, для гарантованої бактеріальної безпеки вода знезаражується хлором (скраплений хлор, гіпохлорит натрію).

Контроль якості води джерел водопостачання, води на етапах очистки і питної води здійснюється трьома атестованими виробничими лабораторіями ВАТ "АК "Кювводоканал" (Деснянської і Дніпровської водопровідних стагщій та Центральною) за щсршшм планом робіт, який погоджується з органами санітарного нагляду міста, за хімічними, бактеріологічними, гідробіологічними та радіологічними показниками. Крім того, щорічно проводяться експедиції по вивічІйІю' якості води та виявленню джерел її забруднення в зонах санітарної охорони П-Ш поясів річок Дніпра та Десни.

Якість води на водопровідних станціях контролюється на всіх етапах
очистки води та перед подачею лу водопровідні мережі цілодобово.
Центральною лабораторією вода контролюється на насосних водопровідних
станціях, артезіанських светшфйтнях, у контрольних точках мереж,
водорозбірних колонках, бювеіних комплексах. Контроль якості води
здійснюєтеся; дюдешіо - пп 2%/шпмкячнп - пп 48, гпгфічнгі - по 73
інгредієнтах. ;

За результатами лабораторних досліджень якость питної води відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 %ода питьевая".

ій'1

■••■тЖ*--"."


-т: І- ■■ ■