asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

Наказ Головного управління

юстиції у Волинській області

від 18.11.2011 № 535

(із змінами внесеними відповідно

до наказу Міністерства юстиції

України від 18.04.2012 №603/5)
СТАНДАРТ

надання адміністративної послуги з видачі довідки з Єдиної бази даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутствоп/п1.

Адміністративний орган (структурний підрозділ, що надає послугу)

Сектор з питань банкрутства Головного управління юстиції у Волинській області

2.

Перелік категорій одержувачів адміністративної послуги

Юридичні або фізичні особи-підприємці, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, визнання його банкрутом, перебування у процедурі банкрутства.

3.

Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Довідка надається безоплатно

4.

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послугиДовідка надається на підставі письмового запиту який подається до сектору з питань банкрутства особисто або за допомогою поштового зв’язку; оформляється на бланку заявника (для фізичних осіб-підприємців за наявності), підписується заявником (керівником для юридичних осіб) та скріплюється його печаткою (за наявності). Запит повинен містити таку інформацію: для юридичних осіб – повне найменування боржника з обов’язковим зазначенням коду боржника згідно з ЄДРПОУ; для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації. Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи.

5.

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис станів надання послуги
5.1

Послідовність дій одержувача адміністративної послуги

Видача довідки передбачає такі дії: для одержувача адміністративної послуги: подання до територіального органу з питань банкрутства запиту з інформацією, що зазначена в пункті 4 цього стандарту; отримання довідки.

5.2

Послідовність дій адміністративного органу

Для адміністративного органу: прийняття запиту; реєстрація запиту в журналі реєстрації вхідної кореспонденції; розгляд запиту; перевірка в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, інформації про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства; видача довідки.

6.

Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги

Територіальний орган з питань банкрутства повертає запит заявникові без розгляду в разі:

запит оформлений без зазначення вимог або з виправленням відомостей, передбачених у пункті 4 цього стандарту; якщо запит подано до територіального органу з питань банкрутства щодо боржника, державна реєстрація як суб’єкта підприємницької діяльності якого проведена не на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України.

7.

Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання адміністративної послуги

Територіальний орган з питань банкрутства видає довідку протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту.


8.

Опис результату, який повинен отримувати одержувач

Довідка виготовляється на бланку відповідного управління юстиції та підписується його керівником або уповноваженою ним особою. У довідці зазначаються: вихідний реєстраційний номер та дата видачі довідки, відомості щодо боржника (найменування, код згідно з ЄДРПОУ ( для юридичних осіб); прізвище, ім’я та по-батькові, номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців); місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб-підприємців); основний вид діяльності відповідно до КВЕД, форма власності (у разі наявності відповідної інформації в Єдиній базі даних); відомості про порушення провадження у справі про банкрутство та судову процедуру, в якій перебуває боржник, або інформація про відсутність відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство; посада, прізвище та ініціали особи, яка видала довідку; посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала довідку.

9.

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

Вища спеціальна освіта, знання законодавства України та діловодства, вільне володіння українською мовою. Компетентність, оперативність, етика спілкування.

10.

Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом запитів та видача довідок здійснюються в Головному управлінні юстиції у Волинській області, (сектор з питань банкрутства), за адресою вул. Володимирська, 1, м. Луцьк, Інд. 43001, тел. 78-47-90, місцезнаходження відповідає транспортній і пішохідній доступності.

11.

Нормативно-правові акти, якими врегульовано порядок надання адміністративної послуги

Указ Президента України від 03.07.2009 №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15.09.2011 № 3018/5, Типовий стандарт надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затверджено наказом Міністерства юстиції України 11.11.2011 №3305/5.

12.

Порядок подання скарг щодо недотримання встановленого порядку надання довідки

Скарга щодо недотримання встановленого порядку надання довідки подається до Головного управління юстиції у Волинській області, або до Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, пров.Рильський,10, або на особистому прийомі керівника Управління з питань банкрутства Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України за адресою: м.Київ, вул.Артема,73. Скарги розглядаються згідно із Законом України “Про звернення громадян” та в терміни, встановлені законодавством.

Перший заступник начальника управління С.В. Карасюк