asyan.org
добавить свой файл
1
САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Редагування тексту

1. Режим редактора матеріалів і режим макету (верстки)

- Відкрийте публікацію текст1_лр_6.

- Перейдіть в редактор матеріалів для чого встановите інструмент Текст на початку тексту і виберіть команду Текстовий режим з меню Редагування. Відкриється вікно редактора матеріалів, в якому буде завантажений весь текстовий матеріал, а на екрані буде видний той його фрагмент, який містить вибрану в режимі макету крапку.

- Вивчите можливості переходу з режиму верстки в режим редактора матеріалів і назад:

а. Для тимчасового повернення в режим верстки скористайтеся командою Режимом верстки з меню Редагування. Крім того, в процесі роботи можна перемикатися меду оному редактора і вікном верстки за допомогою клацання миші, оскільки вікно редактора поміщається за вікном макету або навпаки.

b. Якщо редагування завершене, то команда Закрити матеріал з меню Матеріал поверне вас в режим верстки.

2. Розташування вікон редактора матеріалів

- Не закриваючи публікацію текст1_лр_6, відкрийте ще одну-дві публікації, створені при виконанні попередніх лабораторних робіт. Для кожної публікації включите текстовий режим.

- Розташуєте ці вікна поруч так, щоб вони не перекривали один одного (мозаїкою) або аби перехід між ними було легко здійснити клацанням миші (каскадом). Команди Каска, Мозаїка з меню Вікно. При виборі відповідних команд утримуйте такою, що натискує клавішу Shift.

3. Налаштування параметрів редактора матеріалів

- Активізуйте публікацію текст1_лр_6 в режимі редактора матеріалів. Набудуйте параметри редактора.

- Для налаштування параметрів редактора матеріалів в меню Файл виберіть команду Установки - Основні - Додаткові.

- У діалоговому вікні, що відкрилося, Додаткові установки в розділі Редактор матеріалів зробіть установки для використання їх в редакторові: встановите Шрифт і Кегль на власний розсуд, включите прапорці Показати імена стилів і Показати спеціальні символи. Застосуєте зроблені установки для редактора матеріалів.

4. Виділення тексту, операції з виділеними блоками відбуваються аналогічно таким в Word

- Виділите символ, декілька символів, слово, абзац, сторінку і весь матеріал. Примітка: якщо в редакторові матеріалів відображуються стилі абзаців, для виділення одного абзацу досить зробити одне клацання мишею на імені його стилю.

- Виконайте операції пов'язані з видаленням, вирізуванням, копіюванням і вклеюванням фрагментів тексту. Дані команди здійснюються через меню Редагування.

5. Перевірка орфографії

- Здійсните перевірку орфографії в тексті публікації, в якій навмисно зробіть декілька орфографічних помилок.

- Перед перевіркою орфографії необхідно для кожного абзацу підключити відповідний словник (наприклад, російський) в меню Текст - Абзац - Словник або в стилі абзацу, що зручно при значних об'ємах тексту (у вікні Визначити стилі меню Текст вибрати стиль, натискувати кнопку Редагувати, потім кнопку Абзац і встановити словник в списку, що розкривається).

- Встановите точку вставки в початок публікації Для запуску програми перевірки виберіть команду Орфографію меню Сервіс. Відкриється діалогове вікно Перевірка орфографії (рис.1).


Мал. 1. Вікно перевірка орфографії
- Вивчите вікно. Залежно від установок перевірку можна здійснювати у виділеному текстовому блоці, в поточному матеріалі, у всіх матеріалах поточної публікації і у всіх матеріалах всіх відкритих публікацій.

- Встановите область перевірки Активна публікація, Активний матеріал. Включите перемикачі Альтернативне написання для пошуку варіантів правопису і Показати подвоєння для відстежування подвоєнь (Під подвоєнням розуміється два однакові слова, що стоять безпосередньо один за одним).

- Почніть перевірку орфографії клацанням по кнопці Почати, при цьому вона змінить свою назву на Пропустити, а кнопка Замінити стане доступна (мал. 1).

- Як тільки програма знайде відсутнє в її словнику слово, вона виділить це слово, перерве перевірку і запропонує один з варіантів, визначуваних кнопками: Пропустити, Замінити і Додати в словник.

- Якщо у виділеному програмою слові дійсно є орфографічна помилка і програма запропонувала варіант, що задовольняє вас, то в полі Замінити на потрібно вибрати варіант з правильним написанням і натискувати на кнопку Замінити (або двічі клацнути по правильному варіанту слова). У тексті, що перевіряється, станеться заміна. Якщо програма не може запропонувати варіант заміни, то виправлення слід виробити уручну.

- Якщо в тексті трапляються слова, яких немає в словнику (наприклад, прізвища), але їх написання правильне, то такі слова слід пропустити в ході перевірки - кнопка Пропустити.

- Словник можна поповнювати новими словами, натискує кнопку Додати, при цьому ви доповнюєте лише призначений для користувача словник до якого маєте доступ.

2. Операції пошуку і заміни

- Відкрийте вікна Знайти і Замінити з меню Сервіс і вивчите їх (мал. 2). Звернете увагу, що всі параметри вікна Знайти входять у вікно Замінити.
Мал. 2. Вікна пошуку і заміни.

- Здійсните пошук слова «тексту» в публікації текст1_лр_6:

а. без установки додаткових параметрів пошуку. (Звернете увагу, що буде знайдене: ТЕКСТУ, текстовий, текстові, Текстовий, Текст, текстовому, текстового і так далі);

b. з включеним варіантом Ціле слово;

с. з включеним варіантом Регістр;

d. з включеними варіантами Ціле слово і Регістр одночасно;

e. з Атрибутами шрифту - Курсив (варіанти Ціле слово і Регістр вимкнути)

f. з Атрибутами абзацу: Стиль абзацу - Normal; Тип виключення - По формату.

Увага! Перед виконанням операції заміни рекомендується зробити копію документа, оскільки на операцію заміни не діє команда Відмінити. Якщо все ж вироблена заміна була невдалою можна повернутися до останньої збереженої версії документа командою Відновити з меню Файл.

- Виробіть заміну слова «на» на слово «по»:

а. у всьому тексті, без установок параметрів заміни (кнопка Замінити все). Проглянете отриманий результат. Поверніться до раніше збереженої версії виконавши команду з меню Файл - Відновити;

b. у покроковому режимі, використовуючи кнопки Знайти, Замінити, Замінити і шукати, встановивши варіант Ціле слово. Проглянете отриманий результат. Поверніться до раніше збереженої версії.

- Виробіть заміну зображення слова «тексту» на слово «текст». При виконанні завдання не встановлюйте варіанти пошуку, але встановите режим заміни у вікні Атрибути шрифту: зображення напівжирне, курсив, підкреслене або на ваш розсуд. Проглянете отриманий результат.