asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

VІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я2


7.04.2012 м. Нікополь № 49 – 19/ VI
Про затвердження Положення

про порядок залучення коштів замовників

на розвиток інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури м. Нікополя

Від імені та в інтересах територіальної громади, з метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя, керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нікопольська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Нікополя (додаток 1).

 2. Затвердити типовий Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Нікополя (додаток 2) та розрахунок розміру пайової участі (додаток 3).

 3. Внести відповідні зміни до Положення про цільовий фонд міської ради, затвердженого рішенням Нікопольської міської ради від 30.11.2007 № 4-21/V «Про затвердження Положення про цільовий фонд міської ради» згідно з Положенням про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Нікополя та вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 4. Виконавчому комітету Нікопольської міської ради розглядати та схвалювати питання, а міській раді приймати рішення щодо встановлення, змінення розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Нікополя.

 5. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста виконавчому комітету міської ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам.

 6. Фінансовому управлінню міської ради щомісячно до 7 числа наступного за звітним надавати юридичному відділу міської ради та управлінню містобудування та архітектури міської ради інформацію щодо надходження коштів у цільовий фонд міської ради на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури у розрізі договорів та напрямки їх використання.

 7. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради та в місцевих засобах інформації.

 8. Рішення набуває чинності з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.

 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, землекористування і охорони навколишнього середовища (Рибаков).Міський голова Р.І. Токар

Проект рішення підготовлено постійною комісією міської ради з питань містобудування, землекористування і охорони навколишнього середовища і управлінням містобудування та архітектури міської ради.


Голова постійної комісії міської ради з питань

містобудування, землекористування і охорони навколишнього середовища
О.М. Рибаков

Начальник управління

містобудування та архітектури

С.М. Токар


Завізували :

Секретар міської ради


М.А. Метер

Голова постійної комісії міської ради

з питань законності, правопорядку,

захисту прав споживачів

та мобілізаційної роботиА.В. Приймак


Заступник міського головиО.А. Чернишов

Начальник фінансового управління


О.М. Давидко


Начальник юридичного відділу


Д.В. Вінтоняк

Додаток 1

до рішення міської ради

від «27» квітня 2012р.

№ 49 – 19/VI
П О Л О Ж Е Н Н Я

 

про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Нікополя
Це Положення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані із залученням і використанням коштів замовників об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя у зв’язку з будівництвом та реконструкцією будь-яких об’єктів на території міста.

 1. Загальні положення

 1.1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 комплексна забудова території – здійснюється з метою забезпечення реалізації громадських інтересів і спрямовується на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших об'єктів будівництва, на благоустрій території, а також може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду одним або кількома інвесторами;

технічні умови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам, зокрема щодо водо-, тепло-, енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод, телефонізації, телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки;

будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, реставрація, розширення (прибудова), капітальний ремонт.

реконструкція –  перебудова існуючих об’єктів і споруд цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції тощо, пов’язані зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення (в т.ч. житлових приміщень на нежитлові), заміною окремих конструкцій та їх елементів, зміною основних техніко-економічних показників;

об’єкти будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис;
інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

соціальна інфраструктура – об’єкти соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначені для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту (установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства);

розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

замовник – фізична особа-підприємець, юридична або фізична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у місті Нікополі і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

пайова участь замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя – внесок замовника у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до міського бюджету (цільовий фонд) коштів пайової участі замовника для забезпечення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя (далі – пайова участь);

кошти пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя – кошти пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя – договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя, укладений міською радою із замовником (далі – Договір);

розрахунок розміру пайової участі до договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя – розрахунок розміру пайової участі, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нікополя у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій (далі Розрахунок); 

будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

 доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, а також об’єкти, які будуються згідно з Програмою будівництва (придбання) доступного житла у Дніпропетровській області;

 об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок (окрім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках), будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

проектно-кошторисна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво (реконструкцію) на території міста Нікополя, за винятком тих, що перелічені у п.1.5. 

1.4. Встановлений міською радою для замовників розмір пайової участі (п. 2.5) не може перевищувати граничний розмір пайової участі, встановлений згідно чинного законодавства.

 Граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:

 • 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

 • 4 (чотири) відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

 1.5. До пайової участі не залучаються замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:

 1.5.1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 1.5.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення незалежно від джерел фінансування будівництва таких об’єктів та їх форм власності;

 1.5.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

 1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

 1.5.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

 1.5.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

 1.5.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання підтверджуючих документів, в яких буде зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держкомстандарту України від 17.08.2000 №507, на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень. Такими документами можуть бути – Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, Акт готовності об’єкта до експлуатації або інший документ, завірений у встановленому порядку.следующая страница >>