asyan.org
добавить свой файл
1
2.Розрахунковий розділ.

2.1. Розробка річної програми ремонту в ЦРМ і дільниці по ремонту систем охолодження.

Основою завантаження майстерні є річна програма ремонту машин. Для розробки річної програми ремонту необхідно знати:

  1. Марки і кількість машин, які підлягають ремонтно-обслуговуючим роботам.

  2. Річне завантаження в кг. витраченого палива.

  3. Періодичність проведення ремонтів і складних видів ТО.

Згідно даних ДП. Агро «Аврора» Нікопольського району, Дніпропетровської області, марочний та кількісний склад МТП проведений в табл. 2.1.
МТП та річне завантаження

Таблиця 2.1


Марка

машинКількість

Річне завантаження, кг витраче-

ного палива

Періодичність проведення ремонтів і складних ТО


КРПР


ТО-3

ДТ-75М

14

21500

80640

26880

13440

Т-150К

8

30000

115200

38400

19200

ХТЗ-200

6

28500

115200

38400

19200

ЮМЗ

16

17000

38400

12800

6400

ХТЗ-5020

5

13500

43200

14400

7200

ХТЗ-2511

6

10000

19200

6400

3200

МТЗ-80

8

18000

48000

16000

8000

Комбайни
ГА


ДОН-1500

6

400

1200

400

--

«Нива»

4

350

1200

400

--

Х-200

4

400

1200

400

--

КСК-100

4

250

1350

450

--

КСС-2,6

5

200

--

160

--

Атек 1300

2

500

1250

450

--

С/Г машини

65

--

--

--

--


Для складання річного плану завантаження майстерні необхідно знати види ремонту і ТО та їх кількість.

Їх кількість визначаємо за формулами.

Кількість капітальних ремонтів.

шт. (2.1)
де: Qр – планове навантаженння на один трактор, кг витраченого палива;

nm – кількість тракторів однієї марки, шт.;

nkp – періодичність проведення КР, кг витраченого палива.
Кількість поточних ремонтів (Nпр) визначаємо за формулою:
, шт (2.2)
де:Ппр – періодичність проведення поточних ремонтів в кг витраченого палива.

Кількість ТО-3 визначаємо:
, шт (2.3)
де: Пто-3 – періодичність проведення ТО-3 в кг витраченого палива.

Трактора ДТ-75

Т – 150КЮМЗХТЗ – 5020
ХТЗ – 2511МТЗ – 80
Комбайни

Кількість капітальних ремонтів визначаємо

шт (2.4)

де: Qp – планове навантаження на один комбайн, фізичні одиниці;

- кількість комбайнів;

- періодичність проведення КР в фізичних одиницях.
, шт (2.5)
де: Ппр – періодичність проведення ПР в фізичних одиницях.
ДОН – 1500


«Нива»


Атек – 1300


Х – 200КСК – 100


КСК – 2,6

За сільськогосподарськими машинами проводять поточні ремонти, які визначаються коефіцієнтом обхвату

, шт (2.6)
де: - кількість сільськогосподарських машин,

-- коефіцієнт обхвату ремонтом, 0,8Річну програму ремонту і ТО-3 в майстерні зводимо в таблицю:

Річна програма ремонту і ТО-3

Таблиця 2.2

Марка

машин

Кількість

машин

Річна програма ремонтів і ТО

КР

ПР

ТО-3

ДТ-75

14

4

7

11

Т-150К

8

2

4

6

ХТЗ-200

6

2

2

5

ЮМЗ

16

7

14

21

ХТЗ-5020

5

2

3

4

ХТЗ-2511

6

3

6

10

МТЗ-80

8

3

6

9

Комбайни
ДОН-1500

6

2

4

-

«Нива»

4

1

3

-

Х-200

4

1

3

-

КСК-100

4

1

1

-

КСС-2,6

5

-

6

-

Атек-1300

2

1

1

-

С/Г машини

65

-

52

-2.2. Розрахунок трудоміскості ремонтно-обслуговуючих робіт в майстерні.

Трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт у у майстерні.

Таблиця 2.3.

Назва і марка машини

Кількість машин

Вид Р і ТО


Кількість

Трудомісткість, люд/год

На одиницю

Загальна

ДТ-75М

14

ПР

ТО-3

7

11

148

21

1036

231

Т-150К

8

ПР

ТО-3

4

6

156

42

624

252

ХТЗ-200

6

ПР

ТО-3

2

5

156

42

321

210

ЮМЗ

16

ПР

ТО-3

14

21

90

26

1260

546

ХТЗ-5020

5

ПР

ТО-3

3

4

81

18

243

72

ХТЗ-2511

6

ПР

ТО-3

6

10

50

11

300

110

МТЗ-80

8

ПР

ТО-3

6

9

119

20

714

180

Комбайни

ДОН-1500

«Нива»

Х-200

КСК-100

КСС-2,6

Атек-1300

с/х машини


6

4

4

4

5

2

65


ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР

ПР


4

3

3

1

6

1

52


157

157

157

200

90

220

63


628

471

471

200

540

220

3276

Всього

11876

Після визначення річної трудомісткості номенклатурних ремонтно-обслуговуючих робіт підраховуєм трудомісткість додаткових робіт, які будуть виконуватися в майстерні:

-- ремонт с-г техніки і знарядь становить близько 40% загальної річної трудоміскості ремонтно-обслуговуючих робіт в майстерні
Тс-го·0,4люд·год (2.7)
То – загальна річна трудоміскість, люд·год.

-- річна трудомісткість ремонтно- обслуговуючих робіт обладнання твариницьких ферм складає близько 3% від загальної трудомісткості робіт в майстерні.
Тмисфо·0,03, люд·год. (2.8)
Тмисф=11876×0,03=356,3 люд·год.
--трудомісткість виготовлення і відновлення спрацьованих деталей в своїй майстерні скидає близько 10% від загальної трудомісткості.
Тв.д0·0,1, люд·год. (2.9)
Тв.д=11876×0,1=1187,6 люд·год.
--річна трудомісткість обслуговування і ремонту технологічного обладнання самої майстерні становить 5%
Тт.оо·0,05, люд·год. (2.10)

Тт.о=11876×0,05=593 люд·год.
--трудомісткість виготовлення пристосувань, ремонт інструменту складає 3% від загальної трудомісткості.
Тіо·0,03, люд·год. (2.11)
Ті=11876×0,03=356,3 люд·год.
--загальна трудомісткість робіт в майстерні складає.
Т3ос-гмісфв.дт.оі, люд·год. (2.12)
Т3=11876+4750,4+356,3+1187,6+593+356,3=19119,6 люд·год.
2.3 Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт в відділенні по ремонту системи охолодження.
Трудомісткість ремонтних робіт в відділенні беруться у відсотковому відношенні до основної трудомісткості. В відділенні будуть відновлюватись деталі систем охолодження тракторів і комбайнів.
Трудомісткість ремонтних робіт в відділенні.

Трактори

Гусеничні – 9%

Колісні – 8%

Комбайни

Всіх модефікацій – 6%
Трудомісткість ремонтних робіт в відділенні по ремонту системи охолодження

Таблиця 2.4

Назва і марка машини

Вид ремонту

Кількість

Трудомісткість, люд.год.

На одиницю

Всього

ДТ-75М

ПР

7

13,3

93,1

Т-150К

ПР

4

14

56

ХТЗ-200

ПР

2

13

26

ЮМЗ

ПР

14

4,8

67,2

ХТЗ-5020

ПР

3

8,8

26,4

ХТЗ-2511

ПР

6

4

24

МТЗ-80

ПР

6

9,5

57

Комбайни
ДОН-1500

ПР

4

9,4

37,6

«Нива»

ПР

3

9,4

28,2

Х-200

ПР

3

9,4

28,2

КСК-100

ПР

1

12

12

АТЕК-1300

ПР

1

13,2

13,2

Всього


468,9

В дільниці по ремонту систем охолодження планується виконувати наступні додаткові роботи:

-- ремонт і ТО технологічного обладнення дільниці, виготовлення і відновлення спрацьованих деталей до вузлів системи охолодження. Річна трудомісткістьданих робіт складає близько 20% від загальної трудомісткості робіт в дільниці.
То­=468,9×0,2=93,8 люд·год.
-- виконується також замовлення автогаражів, які складають 15% від загальної трудомісткості робіт в дільниці: (роботи по відновленню деталей системи охолодження).
Т2=468,9×0,15=70,3 люд·год.
-- виконання потреб господарства і інших замовників (слюсарні, верстатні, випробувальні роботи), які складають порядка 70% від загальної трудомісткості.
То=468,9×0,7=328,2 люд·год.
Загальна трудомісткість робіт в дільниці складає.

То=468,9+70,3+93,8+328,2=961,2 люд·год.

2.4 Розподіл ремонтно-опслуговуваних робіт за місцем їх виконання.

При розподілі ремонтно-обслуговувальних робіт за місцем їх виконання необхідно враховувати можливість і якість виконання робіт, а також відстань підрозділів ЦРМ, а господарства до агроремсервісних та інших підприємств.

У кожному конкретному випадку слід виходити з економічної доцільності, враховуючи вартість ремонту і перевезень, наявність доріг з твердим покриттям, терміни виконання замовлення. Технічні обслуговування і поточні ремонти тракторів, крмбайнів, с-г машин і знаряддя рекомендується виконувати в ЦРМ господарі. В господарстві мається автогараж, який обладнений робочим місцем для профілактики автомобілів, а також, виконання ТО і поточних ремонтів.Частину ремонтних робіт проводять в ЦРМ. Капітальні ремонти, особливо енергонасищених тракторів, проводять в підприємстві системи агропромислового комплексу – ВАТ Агропромсервіс.
2.5 Визначення режиму роботи в майстерні і фондів робочого часу робітників і обладнання.

Режим роботи включає.

Тривалість робочої зміни, яка триває 7 годин із зменшенням на годину перед вихідними та перед святковими днями, або 8,2 години з двома вихідними. Майстерня працює з двома вихідними. Фонди часу робітника визначаються за формулою:
Фрч=(dk-dc-dв-dвід)·t∙ŋ год (2.7)
де: dk, dс, dc, dв,dвід - кількість календарних, святкових, вихідних, відпускних днів dвід=24 дня

t – тривалість зміни в годинах;

ŋ – коефіцієнт, який враховує витрати робочого часу з поважних причин:
Фоб=(365-6-104-24)∙8,2∙0,96=1818,4 год.
Фонд часу використання обладнання визначаємо за формулою:
Фоб=(dk-dc-­­­­­dв-dвід) ∙t∙ŋ∙nзm год
де:nзм – кількість змін
Фоб=(365-6-104) ∙8,2∙0,96∙1=2007,4 год.