asyan.org
добавить свой файл
1
Розвиток абстрактного, логічного та творчого мислення у молодших школярів
Відомо, що поряд із набуттям знань важливим чинником розвитку учнів є чуттєві форми осягнення дійсності. Вони спонукають до особистісного переживання явищ навколишнього світу і тим допомагають усвідомити його розуміння. Такі форми пізнання властиві мистецтву, що набуває все більшого значення як своєрідний регулятивний інструмент впливу на становлення маленької людини. Саме з мистецтвом пов'язані перспективи розвитку духовної культури суб'єкта навчання, орієнтація на його творчість.

Яку саме людину формує школа?

Зміст панівної більшості навчальних предметів орієнтує учнів на отримання об'єктивних, точних знань і, відповідно, однозначне, фактографічне, їх відтворення та засвоєння. Навчання стимулює і закріплює раціональний (дискретний, дискурсивний, конвергентний) тип мислення.

Проте оточуючий світ потребує іншого типу мислення - гнучкого, рухливого з багатоваріантними можливостями щодо його результатів. Розвитку такого мислення - творчого дивергентного, гіпотетичного - сприяють уроки художнього циклу.

Природа homo sapiens забезпечила можливість органічного поєднання логічного й алогічного, понятійного та образного, свідомого та підсвідомого - інтуїтивного, ірраціонального. Надзвичайно важливим відкриттям сучасних наук про людину є теорії функціональної асиметрії мозку. Як переконливо довели дослідження останніх років, ліва півкуля головного мозку забезпечує функціонування раціонального - логічного мислення, переробку інформації вербальної, побудованої алгоритмічно. Права "відповідає" за емоційно-образне, симультанне, холістичне опрацювання інформації. Саме ці правопівкульні механізми, як стверджують психологи, забезпечують творчий характер мислення людини. У реальності обидві розумові стратегії - вербальні й візуальні, свідомі й підсвідомі - тісно переплітаються, взаємодіють, утворюючи своєрідний інтегративний полі функціональний континіум.

Механізми образного мислення в існуючій системі освіти значно менше завантажуються, і тому вони розвиваються повільніше, поступово гальмуються. Наслідком є згасання притаманних дітям таких особливостей як творча уява, багата фантазія, яскрава асоціативність сприймання тощо.

Учні молодшого шкільного віку спроможні досягти цілісного художньо-творчого мислення. Вони, на відміну від дорослих, інтуїтивно осягають цілісність раніше, ніж кожен з елементів цілого. Діти усвідомлюють цим природно, внутрішніми зв'язками, без використання звичного для дорослих способу логічного мислення типу "частина + частина".

Відомий психофізіолог Норбеков зазначає: "Діти думають образно... Розмовне мовлення - найлегша, найпростіша, найпримітивніша форма спілкування". Існують засоби художнього мовлення образотворчості, музично-пісенні, предметно-пластичні, хореографічні, якими дитина володіє як природним даром для безпосередньої передачі вражень від довкілля. Завдяки засобам сенсорного впливу підтримується дитяча своєрідність, єдність думки, почуття дії.

Необхідно активізувати всі три сфери духовного життя дитини (емоційну, інтелектуальну, вольову), забезпечувати органічну єдність думки, почуття, дії. Треба звертатися до уваги і фантазії.

Відображення людиною світу є активний творчий процес. Суть активного творчого відображення полягає і виникненні в мозку нових комбінацій із вражень від пережитих почуттів, емоцій, перцептивного чуттєвого сприймання.

Психічний процес пов'язаний із творенням нових образів (уявлень) шляхом творчої, комбінаторної переробки матеріалу сприймання, одержаного в попередньому досвіді, називається уявою. Уява властива тільки людині. Уява, як і сприймання, пам'ять, мислення, є пізнавальним процесом. Найважливішим дидактичним компонентом для розвитку уяви, фантазії має бути художньо розвивальне, предметно стимулююче середовище, яке забезпечить формування сенсомоторної цілісності учнів. У природному або рукотворному довкіллі з'являється ситуація вибору особистісно-ціннісного змісту навчання.

Метою уроків праці, образотворчого мистецтва, художньої праці, є забезпечення для учнів цілісного сприйняття сучасного простору, розвиток у молодших школярів творчої активності в процесі конструктивно-художньої діяльності.

Розвиток конструктивно-художньої діяльності забезпечується завдяки методу художніх проектів (творчі задуми у художній формі, ілюстрування творчих задумів, художнє конструювання), ігровим формам.

Урок художньої праці

2 КЛАС
ТЕМА: Загадкові звірята
МЕТА: Розширювати знання дітей про тварин, розвивати мислення, мовлення, уяву; удосконалювати навички малювання; виховувати любов до оточуючого світу, інтерес до творчості.

Хід уроку

  1. Організація класу.

  2. Актуалізація знань учнів.

1. Розповідь вчителем уривків з казки Р.Киплінга "Кошка, которая гуляет сама по себе".

2. Демонстрація та розповіді учнів про тварин, які живуть з ними.


  1. Повідомлення теми і мети уроку.

  2. Робота по темі уроку.

1. Підготовча робота. Малювання тварин за допомогою техніки

Терез Желлі.

безымянный.png


- Собою не птиця, співати не співа,

А хто до хазяїна йде, знати дає (собака)

безымянный.png


- Спереду - рогач, а на хвості - квач.

Огрядна, багата молоком (корова).


- Я великий, я красивий.

Як біжу я - в'ється грива.

Копитами - тук-тук-тук,

По камінню цок-цок-цок.безымянный.png

Хвіст у мене довгий-довгий.

Хвіст у мене, мов шовковий (кінь).


- По землі ходить і неба не бачить (свиня).безымянный.png

- Хто з хвостиком і з вушками?

У кого лапки з подушками?безымянный.png

Як ступа, ніхто не чує.

Тихо, крадучись, полює.

І маленькі сірі мишки

Утікають геть від ... (кішки)

2. Фізкультурхвилинка (відпочинок)
3. Малювання учнями загадкових тварин.

а) бесіда з правил техніки безпеки при роботі з олівцями, фломастерами, ножицями, клеєм;

б) малювання та вирізування тварин;

в) розміщення загадкових тварин у будиночку.  1. Підсумок уроку.

З перших уроків діти в доступній для них формі засвоюють основні функції мовлення: засіб спілкування, обмін думками й почуттями між людьми, передача та засвоєння певної інформації. На основі зіставлення, порівняння, аналізу діти вчаться використовувати різні мовні засоби для передачі своїх думок.

На уроках позакласного читання та розвитку мовлення на слух сприймати і відтворювати картини природи, порівнювати особливості музичного опису і словесного. Аналізувати особливості індивідуального сприйняття образів природи.

Урок позакласного читання

4 КЛАС
ТЕМА: Опис природи в дитячих віршах.
МЕТА: Вчити відчувати силу і красу художнього слова, розвивати уяву, мислення, вміння аналізувати, викликати захоплення красою природи.
ОБЛАДНАННЯ: Роботи учнів, запис твору Чайковського.

Хід уроку
I. Організація класу.

Учні розміщують на дошці роботи з підібраними віршами і малюнками до них
II. Робота по темі.

1. Вступне слово вчителя.

2. Розгляд малюнків, поділ їх на групи

3. Читання та обговорення віршів.

4. Читання особистих віршів.

5.Робота над віршем Л. Українки

"Спить озеро"

Спить озеро, спить ліс і очерет.

Верба рипіла все: "Засни, засни..."

І снилися мені все білі сни:

на сріблі сяли ясні самоцвіти,

стелилися незнані трави, квіти,

блискучі, білі... Тихі, ніжні зорі

спадали з неба - білі непрозорі -

і клалися в намети... Біло, чисто

попід наметами. Ясне намисто

з кришталю грає і ряхтить усюди...

Я спала... Дихали так вільно груди.

По білих снах рожевії гадки

легенькі гаптували мережки,

і мрії ткались золото-блакитні,

спокійні, тихі, не такі, як літні.

а) Словникова робота.

Намети - наметена вітром купа снігу; замет, перемет, кучугура.

Ряхтить (мерехтить) - світити тремтливо, нерівно, блимати; мигтіти, поблискувати, виблискувати.

Гадки (дума, думка) - ідея, міркування, погляд, мисль, намір (піти), задум; припущення, передбачення (здогад).

Думка - продукт мислення.

Гаптувати - вишивати шовковими нитками, вишивати тонким шаром золота, срібла, вишивання мережки, мережити, цяцькувати.

б) Прослуховування твору П.І. Чайковського "Ніч".

в) Слухання вірша Л. Українки "Спить озеро". Чим схожі ці вірші?

г) Робота з текстом.

- Читання мовчки, визначення наголосу.

- Читання вголос.

- Поділ на частини ( зачин, основна частина, кінцівка).

- Яка пора року?

- Які слова підтверджують це?

д) Робота в зошиті.

Виписати одну з картин сну і зробити до неї малюнок.
III. Домашнє завдання.

Підібрати вірші, де є опис зимової природи.
IV. Підсумок.

Чи буває коли-небудь непривабливою природа?

Урок з розвитку зв'язного мовлення

3 КЛАС
ТЕМА: Вчимося описувати. Твір-опис "Калина під моїм вікном".
МЕТА: Формувати вміння добирати найбільш влучні прикметники під час опису предмета; розвивати зв'язне мовлення, мислення, спостережливість, уміння порівнювати і зіставляти; розширювати знання дітей про калину, показати, як оспівував український народ рослину-символ України; виховувати любов до рідного слова, до традицій, народної мудрості, до краси і гармонії навколишнього світу, любов до рідного краю.
ОБЛАДНАННЯ: Портрет Т.Г.Шевченка, гілочки калини, малюнки та ілюстрації рослини, записи пісень "Тече вода з-під явора", "Роде наш красний" або "У полі калина".
Хід уроку
I. Організація класу.
II. Актуалізація опорних знань.

1. Звучить запис пісні "У полі калина".

2. Слово вчителя.

- Перша квіточка - наша родинонька, друга - рідна сторононька.

Майже в усіх народів є улюблені рослини. У канадців - клен, у

японців - сакура, у росіян - берізка і горобина.

Так є і у нас символи народні - калина і верба, барвінок і колоски

жита, вишитий рушник з духмяним хлібом.

3. Загадки:

а) За хатою у садочку

У зеленому віночку

Та в червоних намистинках

Стала пава молода.

І збігаються всі діти,

Щоб на неї поглядіти.

За намисто кожен смик -

Та й укине на язик.

Що це таке? (Калина)
б) Завдання 1 (зошит с.14) Відгадати загадку і підкреслити слова, які допомогли відгадати її. Пояснити, як ти їх розумієш.
III. Оголошення теми і мети уроку.
IV. Калина - рослина-символ України.

1. Вступ.

Дівчина-калина Я - калина,

Я - краплина

Твого серця, Україно!

Я - тонесенька стеблина,

Я - дівчинка-українка.

Всіх запрошую на свято.
Учень Калинова гілочка під віконечком

Манить мене білим цвітом, ніби сонечком.

Я до сонечка долоні простягаю,

До грудей духмяні квіти пригортаю.
Учениця Розсіваю понад ставом синім вечором,

Щоб рум'янились зорею понад берегом.

Щоби кетяги червоні наливалися,

Щоб калиною моєю милувалися!
Учень Серед поля край села

Калинонька зацвіла,

Ніби дівчинка в віночку

У вишиваній сорочці

Русу косу заплела
Учениця Червона калино, чого в лузі гнешся,

Чи світла не любиш, до сонця не пнешся?
Дівчина-калина Та в гору не пнуся,

Бо сили не маю.

Ягідки червоні

Додолу схиляю.
2. Пісня "При долині кущ калини".

3. Слово вчителя.
4. Легенда про калину

На Україну напади турки і татари. Вони вбивали дітей, старих людей, а молодих дівчат забирали у полон. В одному селі дівчина втікла, зачепилася за дерево і впала. Разок червоного намиста розірвався і розсипався. Дівчина загинула в неволі, а на місті розсипаного намиста виросла калина.
5. Прикмети, прислів'я, прикази.

  • У лузі калина з квіточками, немов матуся з діточками.

  • Калина хвалилася, що з медом солодка.

  • Пишна та красива, мов червона калина.


6. Т.Г. Шевченко про калину.

1 учень Защебече соловейко

В лузі на калині,

Заспіває козаченько,

Ходя по долині.

2 учень Три явори посадила

Сестра при долині.

А дівчина заручена -

Червону калину.

3 учень Найдеш у гаї тую калину

Та й пригорнись,

Бо я любила, моя дитино,

Її колись.

4 учень Тече вода з-під явора

Яром на долину,

Пишається над водою Червона калина.

7. Підсумок вчителя. (вчитель розповідає, як виглядає калина, де росте, які в неї квіти, які плоди тощо)
V. Складання розповіді з елементами розповіді.

1. Слово вчителя

2. Завдання 2 (зошит с. 14)

3. Завдання 3 (зошит с. 14)

4. Завдання 4 (зошит с. 14)

5. Складання усної розповіді з елементами опису за поданим планом (с. 15 завдання 5)

6. Орфографічна підготовка

а) Для сильних учнів - план
б) Для середніх учнів - план і робочі матеріали.

- Невисокий, але пишний кущ.

- Вологі місця, у лісі, у лузі, біля хати під вікном.

- Запашний цвіт, наче дівчина в білій хустинці.

- Важкі соковиті кетяги, кислувато-терпкий смак, наче налиті кров'ю, цілющий сік, палахкотять, мов ліхтарики.

- З давніх - давен, краса, лікувальні властивості.
в) Для слабких учнів - картки з деформованими реченнями.

- Невисокий, калина, кущ, але, пишний.

- Не, любить, вологих, у, рости, місцях.

- зацвітає, вона, цвітом, білим, весною пишним.

- Червоніють, восени, важкі, грона, калини, соком, наливаються.

- Шанують, здавна, і, красу, її, лікувальні, властивості, за, люди.
7. Письмова робота.
8. Перевірка і аналіз написаного.
VI. Підсумок уроку.

- Ось така наша супутниця вічна - корисна і символічна, пісенна

у кожній квітці, ім'я якої - калина.

Щоб росла у вас червона калина, будьте самі гарні не лише зовнішністю, а й внутрішньо, будьте щедрими на добро, бережіть його у своїй душі.