asyan.org
добавить свой файл
1
Робота з вікнами та аркушами книг. Введення та редагування даних


Створення подложки листа.

Виберіть лист, для якого потрібно створити підкладку, і ввійдіть у вкладку «Разметка страницы» і у групі «Параметры страницы» виберіть «Подложка». В діалозі, що з'явився, виберіть файл, малюнок подложки, що містить, і натисніть по кнопці «Вставить». В результаті на робочому листі з'явиться фоновий малюнок, який буде розмножений так, щоб займати всю поверхню листа.

Видалення подложки листа

Щоб видалити малюнок підкладки листа, відкрийте лист з подложкою. Потім у вкладці «Разметка страницы» у групі «Параметры страницы» виберіть «Удалить фон».


Excel дає можливість дописувати до комірок примітку – довільний текст, який роз’яснює призначення комірки. Комірки, яким приписана примітка, помічені червоною крапкою у правому верхньому куті комірки. Для встановлення примітки слід відкрити вкладку «Рецензирование» і у групі «Примечания» обрати команду «Создать примечание».

Для знищення робочого листа:

1. Виділяємо потрібний лист.

2. Вибираємо команду «Удалить» у вкладці «Главная» групі «Ячейки» або клацнути правою кнопкою миші і вибрати команду «Удалить».


За замовчуванням Робоча книга Excel містить 3 листи. Змінювати число листів, прийнятих за замовчуванням, можна наступним способами:

* Вставити листи за допомогою кнопки «Вставить листи» або за допомогою комбінації клавіш «Shift+F11».

* Виберіть команду меню «Файл» - «Параметри» на вкладці «Общие» в групі «При создании новых книг» задайте потрібну кількість листів в графі «Число листов» і натисніть «ОК».

Для того, щоб вставити робочий лист в робочій книзі потрібно:

1. Виділити лист перед яким ви хочете вставити новий.

2. Вибрати команду «Вставить» у вкладці «Главная» групі «Ячейки» або клацнути правою кнопкою миші і вибрати команду «Вставить»

.


Щоб перейменувати Лист1, Лист2 потрібно клацнути правою кнопкою миші і вибрати команду «Переименовать».