asyan.org
добавить свой файл
1
Релігія і наука про походження людини.

Населення землі нараховує 6 млрд. жителів. Розмірковуючи над долею людства й планети,замислюєшся над питанням походження людини,виникнення життя на Землі,його зв'язок з Космосом. Це питання надзвичайно складне й суперечливе і не можна вважати його розв’язаним.

Існує кілька гіпотез,проте жодна не підтверджується практично. Коротко охарактеризуємо кожну з них.

Релігійна гіпотеза-базується на божественному творінні. Бог створив світ за 6 днів.

«День перший»: «Да будет свет. И стал свет. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».

«День другий»: «Да будет твердь(пространство)посреди воды…И стало так. И назвал Бог твердь «небом».

«День третій»: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями». «Да произрастит земля, зелень…»

«День четвертий»: «Да будут светила в пространстве, большее, для управления днем, и меньшее, для управления ночью».

«День п’ятий»: «Да закишат воды живыми душами, и птицы да полетят над землею».

«День шостий»: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так». «И сказал Бог :сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему…»

Космічна гіпотеза- грунтується на твердженні про відвідування Землі пришельцями з Космосу, або проникнення на Землю своєрідних животворних космічних променів. Творцем усієї гіпотези («теорія палеоконтакту») є американський вчений Чарльз Форт,який з 1919 р. почав публікації про «пришельців з Космосу» і ті «дослідження»,які нібито вони проводять над землянами. Його прихильники стверджують,що первісна людина не могла ні фізично,ні інтелектуально створити,наприклад,єгипетські піраміди,скульптурні фігури на о. Пасхи,гігантські малюнки в горах Андах,які можна побачити лише з Космосу, тощо. Узагальнюючи ці та інші дані,вчений робить такі висновки:

-в давні часи Землю декілька разів відвідували істоти з Космосу;

-шляхом штучної мутації існуючих на Землі істот вони перетворили їх на істоти з людським інтелектом;

-відвідування Землі пришельцями відображені в легендах,традиціях,казках,віруваннях;сліди їх можна знайти в окремих культових спорудах і предметах;

З космічною гіпотезую погодитись важко,так само як і заперечити її.

Еволюційна гіпотеза,засновником якої є англійський вчений Чарльз Дарвін(1809-1882).

Становлення людини-це історично тривалий процес(3-5 млн. років). Більшість фахівців вважає безпосередніми предками людей австралопітеків(людиноподібних мавп,які жили 4-5 млн. років тому в екваторіальній Африці). Зовні вони були схожі на мавп,але мали пряму ходу,значний розвиток кори головного мозку,користувались предметами як знаряддя праці,спільно добували і розподіляли їжу і т.д.

Поступово інтенсивно розвивався головний мозок,росли його об’єми,підвищувались можливості тіла,рук,гортані,змінювалась вища нервова система і психіка.

Отже,під впливом праці,колективності людина не лише набуває нових тілесних і психічних властивостей,а в неї ще відмирають ті тваринні властивості,що заважали їй сформуватися як людині. Поступово стадний спосіб життя,трудова діяльність,виготовлення знарядь праці,необхідність спілкування і передачі досвіду привели до розвитку мови.

Основою стає трудова діяльність,виробничі відносини,матеріальна і духовна культура.

Завершується еволюційний процес виникненням сучасного виду людини-Homo sapiensa 30-50 тис. р. тому назад.