asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 17 18 19 20
1

2

3

4

5

6


Модернізація економічного, політичного, культурного та комунікаційного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

88000 м. Ужгород, вул. Заньковецька, 89-Б,

т.: 050-6970181, e-mail: lables@ukr.net


20 квітня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиПерспективи розвитку будівельних технологій

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (0562) 47-13-72

20-21 квітня


30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут геотехнічної механіки НАН України,

ПАТ «ДТЕК Павлоград-вугілля».

Учасники - Польща, РосіяБіотехнологія: звершення та надії

Національний університет біоресурсів і природокористування України

01041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13,

т.: (044)527-85-17

21-22

квітня


50

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут модернізації змісту освітиМаркшейдерське забезпечення геотехнологій

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (0562) 46-90-01, 46-90-14

21-22 квітня

35

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
Сучасні проблеми природничих наук


Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2,

т.: (04631) 7-19-83, e-mail: dek.nature@gmail.com

23-24 квітня


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Екологічна інспекція у м. Ніжині та Ніжинському районі, Міністерство охорони навколишнього середовища України, Державне управління екології та природних ресурсів в Чернігівській областіВода в харчовій
промисловості

Одеська національна академія харчових технологій

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 112,

т.: (048) 712-41-31, е-mail: voda10@ukr.net

26- 27 квітня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
Українознавчий компонент у контексті навчально-виховної роботи сучасної загальноосвіт

ньої школи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 28, т.: 098-7315796,

e-mail: umanlab314@gmail.com

27 квітня

40


Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоМистецька освіта у контексті євроінтеграційних процесів

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 28, т.: (04744) 3-23-23

Квітень

50


Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Київський універсиет імені Бориса Грінченка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. МакаренкаГончарівські читання

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (056) 736-00-45

Квітень


70

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Полтавський національний технічний університет ім. Ю. КондратюкаМаркетинг очима студентів. Актуальні питання маркетин-гових досліджень

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (056) 373-07-55

Квітень


40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
1

2

3

4

5

6Реформування фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів

Міжнародний університет бізнесу і права

73000, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії,

37-А, т.: (0512 )335-340

Квітень

95

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Херсонський державний аграрний університет, Чорномор-ський державний університет ім. Петра Могили, Миколаївський
національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Миколаївська філія Європейського університетПроблеми гармонізації обліку

та звітності вітчизняних

підприємств в умовах євро-

інтеграційних процесів

Міжнародний університет бізнесу і права

73000, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії,

37-А,

т.: (0512 )335-340

Квітень

90

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Херсонський державний аграрний університет, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Мукачівський державний університет, Державна податкова адміністрація у Херсонській області, ТОВ «Профі-Аудит»Інноваційна економіка: вітчизняні реалії та світовий досвід

Міжнародний університет бізнесу і права

73000, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії,

37-А, т.: (0512) 335-340

Квітень

80

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиМетодика організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 28, т.: 067-3659117

5 травня


30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиДуховні аспекти сучасного світорозуміння (присвячена Дню пам’яті О.П. Блаватської)


ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (0562) 47-02-11


8 травня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Музейний центр О. П. Блаватської та її родини Дніпропетровського національного історичного музею

ім. Яворницького, Науковий центр О. П. БлаватськоїАктуальні проблеми романо-германської філології

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13,

т.: (0332) 24-65-47, 72-16-36

13 травня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - ПольщаСвіт і Україна у дзеркалі сучасної історії: актуальність діалогу

Східноукраїнський національний імені Володимира Даля

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

пр. Радянський, 59а, т.: 050- 5435794,

066-4838802, e-mail: vital_mih@ukr.net

16-17 травня


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Спільний відділ ЦДНТП ім. Г. М. Доброва НАН України , Державний економіко-технологічний університет транспортуМолодь – науці і легкій промисловості. Підвищення конкуренто-спроможності текстильних матеріалів і виробів легкої промисловості

Херсонський національний технічний університет

73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 24,

т.: (0552) 32-69-09, 35-32-76,

e-mail: textiles-snu@mail.ru

17 травня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Київський національний університет технологій і дизайну, Хмельницький національний університет, Львівська комерційна академія, Луцький національний технічний університетТворча інтерпретація знань у процесі виконавської підготовки


Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя

16602, Чернігівська обл., м. Ніжин,

вул. Кропив’янського, 2,

т.: (04631) 7-19-84, e-mail: art_culture@inbox.ru

18 травня


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
1

2

3

4

5

6Архітектура, екологія, інновації (кризи та конфлікти)


Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51

19-20

травня


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Opolska Polstechnika. Katedra Budownictwa i Architektury

Учасники - Польща, Австрія, Сербія
Інтернет-семінар

«Проблеми науки і освіти: погляд в майбутнє»

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

84516, Донецька обл., м. Слов’янськ,

вул. Г. Батюка, 19, т.: (06262)3-97-87,

3-28-08, е-mail: sdpu1939@ukr.net

20 травня


30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Полтавський національній технічний університет ім. Ю. Кондратюка

Національній педагогічний університет ім М. П. ДрагомановаУкраїнська молодь і революція.Досвід ХХ-ХХІст. (до 25-ї річниці Незалежності України)


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 489-09-28

20 травня


50

Міністерство науки і освіти України, Інститут модернізації змісту освітиДосконалість зварювання – комплексний підхід

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Дашавська 6/2,

т.: (044) 406-82-41

20-22 травня

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Сучасні технології в економіці і кібернетиці: досвід, пробле-ми, тенденції, ефективність

Одеський національний університет

імені І.І. Мечникова,

65082, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 4,

т.: (048) 703-58-85, e-mail: maksimovajuly@ukr.net

23-25 травня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
Інженерія поверхні. Комплексний підхід

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Дашавська, 6/2,

т.: (044) 454-98-13

25-26 травня

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Мальовнича Україна – туристичний край


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 205-54-86, 489-09-28

26 травня


50

Міністерство науки і освіти України, Інститут модернізації змісту освітиАктуальні проблеми водного господарства, задачі гідротехніки та гідроенергетики

Національний університет водного господарства та природокористування

33018, м Рівне, вул. Соборна, 11,

т.: (0362) 63-32-22

26- 27 травня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, Національний транспортний університет, Національний університет «Львівська політехніка»Гончарівські читання

Сумський національний аграрний університет

40021, м. Суми, вул. Кондратьєва, 160,

т.: 050- 6935205

26-27 травня

50

Міністерство освіти і науки України, , Інститут модернізації змісту освіти, Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України.

Учасники - Польща, Росія, Білорусь
1

2

3

4

5

6Актуальні проблеми фізичного виховання різних груп населення

Харківська державна академія фізичної культури

61002, м. Харків, вул. Клочківська, 99,

т.: 067-5876535, 096-7657773

27 травня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Харківська обласна державна адміністрація, Харківська міська радаНаука. Молодь. Екологія . Реалії та перспективи (до 25-річчя Незалежності України)

Житомирський національний агроекологічний університет

10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7,

т.: (0412) 22-04-57,

e-mail: ecos@znau.edu.ua

27 травня


60

Міністерство освіти і науки України, Житомирська обласна державна адміністрація, Інститут модернізації змісту освіти, Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації,Управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністраціїФінансові інструменти протидії зміні клімату

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 456-36-35,

e-mail: kfin@kneu.edu.ua

5 - 6 вересня

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Консалтингова компанія BFSE LLC, Громадська організація «Вільна енергія», Бременський університет.

Учасники - НімеччинаТехнології ХХІ сторіччя. Сучасні технології в АПК

Сумський національний аграрний університет

40021, м. Суми, вул. Кондратьєва, 160,

т.: 050- 6935205

12-17 вересня


50

Міністерство освіти і науки України, , Інститут модернізації змісту освіти, Національний технічний університет «ХПІ», Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. Петра Василенка, Політехніка Свентокржинська.

Учасники - Польща, Росія, БілорусьСтратегія гуманітарного розвитку України очима молоді (до 25-річчя Незалежності України)

Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

61174, м. Харків, пр. Перемоги, 55,

т.: (059) 336-05-64

19 вересня

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Поліський державний університет ( Білорусь)Підвищення урожайності сільськогосподарських культур – запорука економічної безпеки України

Миколаївський національний аграрний університет

54020, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9,

т.: (512) 34-10-82, e-mail: rector@mnau.edu.ua


22 вересня


100

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут модернізації змісту освіти, Вінницький національний аграрний університет, Львівський національний аграрний університет, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», Харківський національний аграрний університет ім. В. ДокучаєваВивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1,

т.: (0522) 22-77-12, e-mail: PPOSP08@i.ua

22-23 вересня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, Прикарпат-ський національний університет імені Василя Стефаника, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка,

ДВНЗ «Криворізький національний університет»25-річчя Незалежності України: минуле, сьогодення та майбутнє

Національний університет «Львівська політехніка»,

79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,

т.: (032) 258-21-59, e-mail: khomaivan@ukr.net

Вересень

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
Актуальні питання розвитку біології та екології

Донецький національний університет

21100, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4,

т.: 097-6316899

3-7 жовтня

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національна академія наук України

Учасники - Іорданія, Пакистан, Польща, США, Китай, Франція
1

2

3

4

5

6Проблеми ідентичності в сучасному глобалізованому світі

Одеський національний політехнічний Університет

65044, Одеса, пр.Шевченка, 1,

т.: (048) 705-84-96

5-7 жовтня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Одеська міська рада, Одеський музей сучасного мистецтваМедіабезпека та інтернет-грамотність. Психологічний захист від непотрібної інформації

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 2,

т.: (04744) 5-31-62, e-mail:informatika-IKT@ukr.net

20 жовтня


40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Уманський гуманітарно-педагогічний коледж

ім. Т. Г. ШевченкаЕкономічна безпека держави та інформаційно-технологічні аспекти її забезпечення

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6, корпус 5,

т.: (044) 454-98-93

20-21 жовтня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Сумський державний університет, Тернопільський національний економічний університет, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень, Ризький технічний університет (Латвія), Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет (Міжнародна вища школа управління), Нижньогородський державний технічний університет (Росія), Інститут високих технологій і сталого розвитку КазНТУ

ім. К. І. Сатпаєва (Казахстан)Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій

Кіровоградський національний технічний університет

25006, м. Кіровоград, пр. Університетський, 8,

т.: (0522) 390-471, e-mail: budkom1@mail.ru

27-28 жовтня

110

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиПівденна Україна в міжна-родних відносинах: історія та сучасність (до 25-річчя Незалежності України)


Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10,

т.: (0512) 76-55-79

Жовтень

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Національна спілка краєзнавців УкраїниСоціологія та сучасні соціальні трансформаціїКиївський національний університет

імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська 64/13,

т./ф: (044) 521-32-63,

e-mail: office@soc.univ.kiev.ua

Жовтень-листопад

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Угорщина, СловеніяАрхітектура, екологія, інновації (сталий розвиток)


Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51

10-11

листопада


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Opolska Polstechnika. Katedra Budownictwa i Architektury.

Учасники - Польща, Казахстан, РосіяСучасна соціологія: виклики та тренди

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10,

т.: (0512) 57-18-00

15

листопада

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова , Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Херсонський державний університет
1

2

3

4

5

6

  1. 6

Інноваційні розробки у галузі технічного сервісу машин

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

61002, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (067) 936-79-24

17-18

листопада

120


Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут модернізації змісту освіти, Люблінський аграрний університет, Білоруський державний аграрний технічний університет, Державний аграрний університет МолдовиFree and Open Source Software. Використання безкоштовного програмного забезпечення та програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом

Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51

22-24

листопада


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиМузика у світлі процесів сучасної культурно-мистецької інтеграції

Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки

49044, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10,

т.: (056) 247-34-01

24 - 25

листопада

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиПідвищення ефективності використання органічних палив в енергетиці та промисловості

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 6,

т.: 067-235-26-70

30 листопада

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут загальної енергетики, Інститут газу, Інститут відновлюваних джерел енергії, Інститут вугільних енерготехнологій Національної академії наук УкраїниМоделювання та прогнозування економічних процесів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 454-98-59, 096-379-15-03,

e-mail: yuriy.pasenchenko@gmail.com

30 листопада –
2 грудня


40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут загальної енергетики, Інститут газу, Інститут відновлюваних джерел енергії, Інститут вугільних енерготехнологій Національної академії наук УкраїниРеформування права України в рамках вступу до Європейського Союзу

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, провул. 40 років Жовтня, 27, т.: (0552) 32-67-61

Листопад


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиБренд і його роль в реалізації стратегії маркетингу

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9 а,

т.: (057)702-02-65 (дод. 366), (057)702-18-26

(дод. 416), e-mail: kafedraeim@mail.ru

1 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Харківська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України, Піар агенство «Пріоритет», Громадська організація ІТ фірма «Videal», Enactus УкраїнаІнновації та традиції у мовній підготовці студентів


Харківський національний університет будівництва та архітектури

61002, м. Харків, вул. Сумська, 40,

т.: (057) 700-06-51

7

грудня


160

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Бєлгородський національний дослідницький університет, Східно-Казахстанський технічний університет ім. Д. Серкібаєва.

Учасники - Польща, Казахстан, Росія, Білорусь, Туркменістан, Німеччина, КитайСучасні проблеми гуманіта-ристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії

Рівненський інститут Київського університету права Національної академії наук України

33020, м. Рівне, вул. Короленка, 5,

т.: (0362) 62-05-89

8 грудня50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,

Київський університет права НАН України

1

2

3

4

5

6Захист прав людини в контексті міжнародних податкових відносин

Національний університет державної податкової служби України

08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, т.: (04597) 603-00

9 грудня

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Українське відділення Міжнародної податкової асоціації.

Учасники - Велика Британія, Азербайджан, Росія, Молдова, Польща, Литва, Білорусь, Франція, США, Німеччина, ІспаніяВдосконалення правового регулювання корпоративних відносин

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а,

т.: (0342) 59-61-33, e-mail: lawdept@pu.if.ua

10-11 грудня

50


Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація правників УкраїниВерховенство права – основоположний принцип правової держави

Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

61002, м. Харків, майдан Свободи, 6,

т.: (057) 707-54-85, e-mail: urki_center@ukr.net

16 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти

Учасники - Росія, Білорусь, Польща, Латвія , ЛитваУкраїнська культура: вчора, сьогодні, завтра

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 406-82-04, e-mail: kymlk@kpi.ua

16 грудня

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний педагогічний університет імені

М. П. Драгоманова
Директор Інституту модернізації змісту освіти


Директор департаменту вищої освіти

<< предыдущая страница