asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 16 17 18 19 20
1

2

3

4

5

6Культура України: традиції та сучасність (до 25-річчя Незалежності України)

Національний університет цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94,

т.: (057) 707-34-78

1 грудня

110

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Державна служба України з надзвичайних ситуаційНаукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця


Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87,

т.: (0542) 68-59-72,

e-mail: e.semenikhina@fizmatsspu.sumy.ua

1-2 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики, Лабораторія використання ІТ в освітіГлушковські читання

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 454-90-20

2 грудня

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут кібернетики ім. Глушкова НАН України

Інститут проблем математичних машин та систем НАН України

Інститут вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові УкраїниПравові засади діяльності

правоохоронних органів

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

61024, м. Харків, вул. Динамівська, 4,

т.: 066-326-33-88, e-mail: yulimex@mail.ru

5 грудня

130

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордонуІнтернет-конференція «Математичні методи та моделі в оподаткуванні, бізнесі, економіці»

Національний університет державної податкової служби України

08201, Київська обл., м. Ірпінь,

вул. К. Маркса, 31, т.: (04597) 60-242

5-12 грудня

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний університет біоресурсів та природокорис-тування УкраїниОблік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 371-62-41, 371-62-39,

e-mail: kopd@kneu.edu.ua, ka@kneu.edu.ua

7 грудня

110

Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Інститут модернізації змісту освіти, Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України, Інститут обліку, газета «Все про бухгалтерський облік», Аудиторська палата УкраїниПроблеми науково-дослідної роботи та соціальної відповідальності студентів та молодих учених

Київський національний університет технологій та дизайну

01011, м. Київ, вул. Немировича - Данченка, 2,

т.: (044) 256-84-27,

e-mail: meleshko.n@knutd.com.ua

8-9 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Всеукраїнська громадська організація «Спілка молодих учених та спеціалістів України», Международная общественная организация «Молодежный Бизнес Формат»Інтернет-конференція «Стратегія підприємства: погляд нової генерації економістів»

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 371-61-54, e-mail: mku@ukr.net

8-10 грудня

120

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиПравова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку

Одеський державний університет внутрішніх справ, 65082, м. Одеса, вул. Успенська, 1,

т.: (048) 785-98 -17

9 грудня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
1

2

3

4

5

6Україна ХХІ століття. Тенденції та перспективи розвитку

ПВНЗ «Європейський університет»

02156, м. Київ, бульв. Акад. Вернадського, 16в,

т/ф.: (044) 452-35-68, (044) 423-00-51,

423-00-58, е-mail: pr-nauk@e-u.in.ua

9 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності
Науковий погляд молоді: ключові питання сучасного етапу реформування системи

вітчизняного законодавства

Східноукраїнський національний

імені Володимира Даля

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

пр. Радянський, 59а, e-mail:  gal_ina777@mail.ru

10-11

грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головне управління  юстиції в Луганській областіПсихологічні та методичні засади педагогічної майстерності

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 406-81-01, e-mail: ktppam@ukr.net


14 грудня

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національний авіаційний університет

Національний університет «Києво-Могилянська академія», Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАНУ, Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЕфективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, , пр. Перемоги, 37,

т.: (044) 454-92-77,факс (044) 236-95-48

е-mail: kpicpsm@ukr.net, cpsm@bigmir.net

15 - 16 грудня

120

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут проблем матеріалознавства

ім. І. М. Францевича НАНУДослідження молодих науковців у галузі філологічних наук (пам’яті О.В. Мішукова)

Херсонський державний університет

73000, м. Херсон, провул. 40 років Жовтня, 27,

т.: (0552) 32-67-61

17 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Миколаївський національний університет імені

В. О. Сухомлинського, Національний педагогічний університет імені М. П. ДрагомановаФінансові технології розв’язання економічних проблем

Національний університет кораблебуду­вання

імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 9,

e-mail: oleksiy.pashchenko@nuos.edu.ua

21-22 грудня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Академія наук суднобудування України, Академія економічних наук України, Спілка економістів України, Південне територіальне управління національної комісії з ЦП та ФР, ПР АТ СК «Альфа страхування», Торгово-промислова палата України, Регіональний фонд підтримки підприємництваУкраїна на шляху в Європу. Євроінтеграція та самоврядування університетів

Національний університет кораблебуду­вання імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 9,

e-mail: rostislav.ryzhkov@nuos.edu.ua

Грудень

150

Міністерство освіти і науки України, Миколаївська обласна державна адміністрація, Інститут модернізації змісту освіти, Академія наук суднобудування України, Навчально-науковий центр Європейської інтеграціїОбладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37,

т.: (044)406-84-00, e-mail: ynk@kpi.ua

Грудень

120

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, ІТТФ НАН України, Інститут Газу НАН УкраїниАв­то­ма­ти­за­ція та комп’ютерно-ін­те­гро­вані технології

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

03056, м. Київ, , пр. Перемоги, 37,

т.: 067-9380980,

e-mail: dmytro.kovalyuk@gmail.com

Грудень

100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
С е м і н а р иАктуальні екологічні проблеми сьогодення: наукове вирішення та практичні аспекти

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10,

т.: (0512) 76-55-68,


15-17 січня

60

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Миколаївський національний аграрний університет, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаївський національний університет

ім. В. О. Сухомлинського, Уманський національний університет садівництва, Херсонський державний аграрний університет, Одеський національний університет ім. І. І. МечниковаАктуальні питання сучасного соціогуманітарного знання

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 61070, м. Харків, вул. Чкалова, 17,

т.: (057)788-45-22, e-mail: k703@mail.ru

19 січня

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиІнноваційні технології в організації виховної роботи у початковій школі

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Садова, 28, т.: 098-8394490

10 лютого

30

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
Шляхи інтеграції української медичної науки в суспільство (до 25-річчя Незалежності України )

Одеський національний медичний університет

65082, м. Одеса, Валіховський провулок, 2,

т.: (048) 723-42-49, тел./факс: (048) 723-22-15, е-mail: office@odmu.edu.ua

17 лютого


120

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Інститут модернізації змісту освітиМова і сучасна молодіжна комунікація


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 489-09-34, e-mail:ukrmova_lit@ ukr.net

25 лютого

70

Міністерство науки і освіти України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут української мови НАН України, Інститут літератури НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Запорізький гуманітарний університет, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, Національний університет харчових технологій, Ніжинський державний університет імені М. Гоголя, Львівський національний університет імені Івана ФранкаОсобливості виховної роботи з важковиховуваними дітьми

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, т.: 096-7741717

10 березня

40

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освітиКрай, в якому я живу: історія, культура

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (0562) 46-99-64, 47-16-54


11 березня

60

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація українських германістів (Німеччина)
Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток

Подільський державний аграрно-технічний університет

32316, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 13,

т.: 098-5908757

14-15

березня

50

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут модернізації змісту освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Львівський національний аграрний університет
1

2

3

4

5

6Модернізація державного сектору в Україні: можливості, виклики та обмеження фіскальної децентралізації

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 456-36-35, 371-62-63,

e-mail: kfin@kneu.edu.ua

23 березня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Бременський університет (Німеччина)Фінанси місцевого самоврядування: стан, проблематика і перспективи розвитку

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1,

т.: (044) 456-36-35, e-mail: kfin@kneu.edu.ua

25 березня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, SMK Університет прикладних соціальних наук (Литва)Новодосліджені сторінки історії Придніпров’я та проблема увічнення імен та подій

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

49005, м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, т.: (056) 736-00-45

25 березня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців УкраїниПроблеми становлення української державності

(до 25-ї річниці Незалежності України)

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

68610, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Рєпіна, 12, т/факс: (04841) 5-13-88, 5-85-30,

e-mail: idgu@ukr.net

30 березня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова,

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»Україна на шляху до Європи (до 25-річчя Незалежності України)

Київський національний торговельно-економічний університет

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19,

т.: (044) 531-47-08

7- 8 квітня


100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти
Мова і література у проекції різних наукових парадигм

ДЗ «Луганський національний університет

імені Тараса Шевченка»

Місце проведення: м. Полтава, вул. Коваля, 3,

т.: (0532) 2-16-30, e-mail: direktorat_ikm@ukr.net

14-15 квітня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Національна всеукраїнська музична спілка, Інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, Сєвєродонецьке музичне училище імені С. С. Прокоф’єваСучасні пріоритети в діяльності поліції (зарубіжний досвід)

Харківський національний університет внутрішніх справ

61080, м. Харків, пр.50-річчя СРСР, 27,

т.: (057)739-81-27, 739-81-39

14-15 квітня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - ПольщаПсихологія особистості: традиції, сучасність

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1,

т.: 097-8081501

15 квітня

50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, ДВНЗ «Криворізький національний університет»Радіоекологічні проблеми сьогодення (до 30-річчя аварії на ЧАЕС)

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10, т.: (0512) 76-55-69, 46-54-95


18-22 квітня


50

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Управління освіти Миколаївської облдерж-адміністрації, Українська екологічна академія наук, Радіобіологічне Товариство України<< предыдущая страница   следующая страница >>