asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 19 20

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21 42, факс (044) 236- 10-49

ministry. @ mon. gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
Від 13. 01. 2016 1/9 - 8
На № ___________ від _________

Ректорам вищих навчальних закладівПро проведення міжнародних та

всеукраїнських конгресів, форумів,

науково-практичних конференцій та

семінарів молодих учених і студентів

у 2016 році

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 року № 1/9-435 «Про проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2016 році» за пропозиціями від вищих навчальних закладів України сформовано План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2016 році.

Просимо після проведення зазначених заходів у місячний термін надіслати звіт за формою, що додається, до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за адресою : 03035, м. Київ,

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, відділ конкурсів і подій (к. 318).

Додатки: План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2016 році на 98 арк. та форма звіту на 1 арк.Заступник Міністра


М. В. Стріха

Дорошенко Т. М. (044) 248-19-21
Балуба І. А. (044) 481-32-18

Додаток 2


ФОРМА ЗВІТУ
про проведення науково-практичної конференції (семінару) вищим навчальним закладом

  1. Назва конференції, № за планом.

  2. Назва вищого навчального закладу (установи), на базі якого проведено конференцію.

  3. Дата проведення конференції.

  4. Кількість учасників від України, окремо - від зарубіжних

країн.

  1. Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих учених..

  2. Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції.

  3. Програма конференції (додається).

  4. Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додається).

  5. Збірник тез конференції (додається).
Директор Інституту модернізації змісту освіти
Директор департаменту

вищої освіти
Додаток 1

до листа Міністерства освіти і науки

України

13 січня 2016 року № 1/9 - 8
П Л А Н

проведення міжнародних, всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів у 2016 році
п/п

Тема заходу

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу

(адреса, телефон)

Термін

проведення

Кіль­кість учас-ників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами заходу та зарубіжні країни, студенти яких беруть участь

1

2

3

4

5

6


Міжнародні конгреси
Міжнародний конгрес «Реформування публічного управління в умовах децентралізації владних відносин»

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

61001, м. Харків, Московський проспект, 75,

т.: (057) 732-32-55 (дод. 142), e-mail: ond41@ukr.net

21 квітня

300

Міністерство освіти і науки України, Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський університетський консорціум, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - США, Німеччина, Іспанія, Польща, ФранціяМіжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування»

Національний університет «Львівська політехніка»,

79000, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,

т.: (032) 258-24-53, e-mail: mmal@lp.edu.ua

21-22 квітня100

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації

змісту освіти.

Учасники - Польща

3.

Міжнародний медичний конгрес «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експеримен-тальної та практичної медицини»

Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

 46001, м. Тернопіль, майдан Волі, 1,

т.: (067) 9155060, (0352) 52-45-54,

e-mail: vonf_tdmu@ukr.net

25-27

квітня

300

Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Інститут модернізації змісту освіти, Вроцлавський медичний університет (Польща).

Учасники - Казахстан, Молдова, Білорусь, Узбекистан

4.

Міжнародний конгрес «Модернізація правового регулювання публічного управління України: євроінтеграційний вимір»

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 26,

т.: 050-6001631, е-mail: sbuleca@gmail.com


13-15 травня

140

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, НУ «Одеська юридична академія».

Учасники - Угорщина, Словаччина

5.

Міжнародний Нобелів-ський конгрес «Миротвор-ча і просвітницька місія Нобелівських лауреатів та співробітництво у сфері світової безпеки: сучасні глобальні виклики»

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна

В. І. Леніна, 18, е-mail: nobel.congress@gmail.com

19-23 вересня

150

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Планета Альфреда Нобеля».

Учасники - Ізраїль, Швеція, Румунія, Білорусь, Польща, Іспанія, Казахстан, Росія, США

Міжнародні та всеукраїнські форуми


1

2

3

4

5

6Міжнародний форум «Молодь та сільсько-господарська техніка

у XXI сторіччі»

Харківський національний технічний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

61050, м. Харків, пр. Московський, 45,

т.: (057) 732-79-22, 732-73-28,

е-mail: martynenko_dm@rambler.ru,

texas2002@yandex.ru


7-8 квітня

200


Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Інститут модернізації змісту освіти, Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної освіти «Білгородська державна сільськогосподарська академія імені В. Я. Горіна», Білоруський державний аграрний технічний університет, Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти «Кубанський державний аграрний університет» (Росія), Технічний університет Габрово (Болгарія)

Учасники - Білорусь, Молдова, Польща, Туркменія, ІзраїльМіжнародний форум

«Радіоелектроніка

та молодь у XXI столітті»


Харківській національний університет радіоелектроніки

61166, м. Харків, пр. Леніна, 14,

т./ факс: (057) 702-13-97,

e-mail: innov@kture.kharkov.ua

Квітень


800

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти.

Учасники - Польща, Білорусь, Ізраіль, Болгарія, НімеччинаМіжнародний форум «Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

20301, Черкаська обл., м. Умань, вул. Садова, 28, т.: (04744) 4-04-93, 096-3970558,

е-mail: janatcompany@mail.ru


19-20 травня

100


Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Відділ міждисциплінарних гуманітарних студій Познанського університету ім. Адама Міцкевича, Британська Рада, Інститут педагогіки НАПН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Учасники - Туркменістан, Киргизстан, Грузія, Польща, Німеччина, КитайМіжнародний форум «Інноваційні технології в індустрії туризму»

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

61002, м. Харків, вул. Революції, 12,

т.: (057) 707-31-24, е-mail: forlangchair@mail.ru19-20 травня

120

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, TESOL Ukraine, RELO Office of the US Embassy in Ukraine, Canadian College of English Language (Канада), Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD (Німеччина), L’agence Campus France (Франція), Лодзінський технічний університет (Польща), Азербайджанський архітектурно-будівельний університет, «Данте Алігьері» (Італія), Університет«Humanitas» (Словенія)
Молодіжний Ольвійський форум «Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання»

Чорноморський державний університет

імені Петра Могили

54003, м. Миколаїв, вул. 68 десантників, 10,

т.: (0512) 46-41-26, 76-55-97


20-22 травня


120

Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Хмельницький національний університет, Університет

ім. Адама Міцкевича (Польща), Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої освіти «Санкт-Петербурзький державний економічний університет» (Росія), Національний університет «Острозька академія»следующая страница >>