asyan.org
добавить свой файл
1
Дидактичний матеріал до уроків світової літератури за темою «О . Пушкін . Лірика. (9 клас)»
Картка 1.


 1. Радищев писав у книзі «Путешествие из Петербурга в Москву»: «…кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец! Кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжати ни тем, что обрабатывает , ни тем, что производит… Нива у них чуждая, плод оныя им не принадлежит…» (глава «Хотилов»). Які рядки із вірша «Деревня» Пушкіна перегукуються з цим уривком? Доведіть, що поет був правий, вважаючи себе наступником Радищева.

 2. Зіставте оду «Вольность» Радищева та одноіменну оду Пушкіна. У чому схожість їх ідейного змісту?


Картка 2.


 1. У першій частині вірша «Деревня» поет не раз звертається до природи: «Я твой: я променял…» Чому цього звернення немає у другій частині вірша? Чому замість нього з»являється звернення до друзів: «Увижу ль, о друзья…»?

 2. У вірші «Деревня» поет використав слова-емблеми – тобто слова, які в сфері його волелюбних сучасників мали політичний ореол: «оковы», «истина, «ярем», «отечество», «заря». Розкрийте суспільно-політичний зміст цих слів.Картка 3.


 1. Чому майже у всіх строфах вірша «Пам»ятник» використані дієслова майбутнього часу?

 2. Як ви розумієте слова «И милость к падшим призывал» у вірші «Пам»ятник»? Літературознавці вважають, що в них поет сказав не тільки про своє заступництво за засланих декабристів. Кого ще мав на увазі поет?


Картка 4.


 1. З якою інтонацією ви прочитаєте першу строфу вірша «Пам»ятник»? Чи збережеться ця інтонація при читанні останніх строф цього твору?

 2. «Чувства добрые» втілені в кожній строфі вірша «Пам»ятник»: про завітну ліру і майбутнє безсмертя поета, про народи великої Русі та їх майбутнє і т.п. Доведіть це.Картка 5.


 1. Існує думка, що вірш «Осінь» не закінчений поетом. Але деякі літературознавці вважають, що це повністю завершений твір. З якою точкою зору ви згідні і чому?

 2. У вірші «Осінь» природа і людина показані так, наче переживають подібні стани: страждают озими – мы страждаем от засухи;

уснувшие дубравы – я сладко усыплен моим воображеньем.

Найдіть у вірші іншіі приклади уособлень, пояснить, чому автор так пише про природу.
Картка 6.


 1. «Но человека человек…» - так починається 6 строфа вірша «Анчар». Потім слово «человек» зникає з вірша, поет його замінює словами «раб», «владика», «царь». Чому?

 2. Як відноситься поет до раба, який приніс яд анчара? Готуючись до відповіді, враховуйте, що про нього сказано: «и тот послушно в путь потек». Майже таке ж саме слово поет написав в кінці вірша:

А цар тем ядом напитал

Свои послушливые стрелы…
Картка 7.


1. У багатьох віршах Пушкіна читач зустрічає слово «друзья»: «Друзья мои, прекрасен наш союз!»; «Увижу ль, о друзья!..»; «Но не хочу, о други, умирать…» Але в «Послании в Сибирь» поет написав: «И братья меч Вам отдадут». Чому «братья», а не «друзья»? Тільки тому, що цього потребував віршований розмір?

2.У розмовній мові слово «терпение» зазвичай має епітети: довге, завзяте, велике та інші. У Пушкіна в «Послании в Сибирь» написано: «гордое терпение». Які думки та почуття пробуджує цей епітет у читача?
Картка 8.


 1. Назва вірша «Арион» спонукає читача пригадати легенду про давньогрецького поета і музиканта Ариона . Але в самому вірші немає нічого спільного з легендарним переказом про Ариона . Чому Пушкін назвав твір саме так?

 2. Як ви розумієте слова – «духовной жаждою томим», - що починають вірш «Пророк»? Як ви розумієте слово «пророк»? В якому значенні вживає його поет?Картка 9.


 1. Як ви розумієте слова «тихая слава», написані поетом у першому рядку послання «К Чаадаеву»? Чому поет вибрав саме епітет «тихая»?

 2. Очікування «минуты вольности святой » поет порівняв з почуттям закоханого юнака. Чому він використав саме це порівняння?


Картка 10.


 1. Що ви знаєте про Чаадаєва? Які риси цієї людини надихнули Пушкіна на створення послання «К Чаадаєву»?

 2. Кожний ліричний твір пронизано настроєм, який відображає почуття поета, його відношення до життя. Який настрій поет висловив у посланні «К Чаадаєву»?


Картка 11.


 1. Чому Пушкін не був членом таємного товариства декабристів? Доведіть справедливість думки академіка Д.Л. Благого, який вважав, що декабристи впливали на Пушкіна, а поет вплинув на них.

 2. За декілька років до появи послання «К временщику» Рилєєва Пушкін опублікував послання «К Лицинию». Що спільного в цих творах? У яких інших творах Пушкіна відобразились декабристські ідеї?

 3. Відомо, як Пушкін відповів на питання царя про те, що він би робив, якби 14 грудня 1825 року знаходився в Петербурзі. Через декілька місяців після розмови з царем поет відмітив, що у повстанні декабристів було недостатньо задумів і засобів у порівнянні з силою уряду. Як ви це можете пояснити ?


Картка 12.


 1. З ким із ліцеїстів товаришував Пушкін? Що зблизило його з ними? В яких віршах поет оспівував дружбу років навчання у ліцеї?

 2. Що спільного у долях Дельвига, Пущина, Кюхельбекера і Пушкіна? Чому схожі ці долі?

 3. Весною 1820 року цар доручив петербурзькому генерал-губернатору Милорадовичу арештувати Пушкіна і забрати усі його вірші. Які риси характеру проявилися у поведінці поета під час зустрічі з губернатором? Як вчинили б на місці поета його друзі-декабристи?