asyan.org
добавить свой файл
1
РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо порядку отримання будівельного паспорта

забудови земельної ділянки
Замовник, який має наміри здійснити будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель, споруд, гаражів на земельній ділянці повинен отримати будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт).

Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відділу містобудування та архітектури міської ради із заявою, до якої додаються:

засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою або договір суперфіцію

(під терміном «засвідчена в установленому порядку» мається на увазі або нотаріальне посвідчення документа або посвідчення документа керівником підприємства, установи, організації, що надає такий документ);

засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову (у разі необхідності)

(зазначенні вимоги застосовуються у випадках, коли наміри забудови мають не всі співвласники земельної ділянки або домоволодіння);

ескізні наміри забудови

(виконується у довільній графічній та текстовій формі і містить інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасадів та планів поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів,тощо);

проект будівництва

(розробляється та включається до будівельного пасп орта за бажанням замовника).

Для внесення змін у будівельний паспорт, реалізація яких не перевищує граничнодопустимих параметрів, замовник звертається довідповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури із заявою, до якої додаються :

примірник будівельного паспорта замовника;

ескізні наміри змін;

(місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади та

плани поверхів нових об’єктів із зазначенням габаритних розмірів тощо).


Проектування на підставі будівельного паспорта здійснюється

без отримання містобудівних умов та обмежень.

На підставі отриманого пакета документів відділ містобудування та архітектури визначає відповідність намірів забудови земельної ділянки вимогам чинної містобудівній документації на місцевому рівні, планувальним рішенням проектів садівницьких та дачних товариств, державним будівельним нормам, стандартам і правилам та за його результатами протягом десяти робочих днів :

- комплектує будівельний паспорт схемою забудови земельної ділянки;

- готує пам’ятку замовнику індивідуального будівництва

- вносить електронний витяг із матеріалів будівельного паспорта в базу даних містобудівного кадастру (у разі його створення) з присвоєнням йому індивідуального номера;

- реєструє будівельний паспорт у журналі реєстрації будівельних паспортів або

автоматизованій системі електронного документообігу;

- надає замовнику примірник будівельного паспорта, підписаний начальником відділу містобудування та архітектури.


або

Надає відмову у видачі будівельного паспорту з відповідним обґрунтуванням.
НАДАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
Після направлення замовником згідно із статтею 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» відповідного повідомлення до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Сумській області (40000, м. Суми, вул. Шишкарівська, 9) зареєстрований будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт.

Міському голові

Бурлаці Ю.О.
_______________________________

(ПІБ заявника)
Паспорт: серія ____ № ___________

Адреса реєстрації: _______________

_______________________________

_______________________________

тел. ___________________________
ЗАЯВА

на видачу будівельного паспорта

(внесення змін до будівельного паспорта)
Прошу надати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею __________ га, посвідчену __________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою)
яка розташована _______________________________________________

(місце знаходження земельної ділянки)

До заяви додається: _________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності відділу містобудування та архітектури міської ради.


________________________________ ___________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)
____ ________________2013 року