asyan.org
добавить свой файл
1 2
Доповідь

начальника управління освіти Л.І. Тихончук

на розширеній серпневій нараді

педагогічних працівників м.Шепетівки,

26.08.2011р.

Шановні учасники педагогічного зібрання!

Щорічно традиційно в цей час ми збираємося з вами для підбиття підсумків та визначення пріоритетних завдань, щоб кожен з нас зробив ще один крок вперед на своїй педагогічній дистанції.

Державним святом, Днем знань розпочинається новий навчальний рік. Цей урочистий і святковий день ми завжди пов‘язуємо із закладами освіти як носіями надій на краще майбутнє. Висловлюю щиру повагу працівникам освіти за самовіддану, натхненну працю, за терпіння і віру, за любов до своєї справи і вихованців.

За роки незалежності в місті створені умови, що забезпечують конституційні права всіх громадян на здобуття якісної освіти. Поступово підвищується благополуччя вчителів та учнів, зміцнюється навчально-матеріальна база; забезпечується рівний доступ до якісної освіти, впроваджуються нові педагогічні технології, якісні зміни у складі педагогічних кадрів, відбувається інтеграція закладів освіти в європейський та світовий простір; формуються духовні орієнтири дітей та школярів, забезпечується відкритість та демократизація освіти.

Удосконалення системи освіти нашого міста завжди було і залишається однією з тих проблем, вирішення якої є запорукою і умовою його цивілізованого, сталого розвитку. Саме тут, як відомо, забезпечуються соціальні, культурні, ціннісні, професійні тощо складові його життєдіяльності, адже освіта у сучасному світі стає все більш важливим стратегічним ресурсом, чинником соціальної безпеки.

З цих позицій будемо розглядати стан справ освітянської галузі міста та визначати її перспективи на новий навчальний рік.
РОЗДІЛ І. Якісна дошкільна освіта – обов‘язкова первинна складова система безперервної освіти.

Найважливішою складовою безперервної освіти є дошкільна освіта. І сьогодні вона розглядається як базис системного розвитку дитини, фундамент творення якісно нового освітнього простору.

Чим більше дізнається дитина в перші роки життя, тим допитливішою, розумнішою вона буде. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, який є основою формування особистості.

Яке ж «обличчя» нашого дошкілля сьогодні?

Більше 2 тисяч малят (майже 80%) виховується в 10 дошкільних закладах та у складі двох НВО. Це на 10,6 відсотка більше в порівнянні з минулим роком.

Багато років поспіль діти 5-річного віку 100-відсотково охоплені дошкільною освітою. Це означає, що все більше батьків довіряють педагогам найцінніше, що в них є – своїх дітей.

Відрадно, що незважаючи на нинішню складну фінансову ситуацію, за сприяння міської влади в місті збережено мережу дошкільних закладів, три роки поспіль відкриваються додаткові групи за рахунок переведення перших класів в приміщення шкіл. Завдяки цьому на сьогодні створено 80 додаткових дитячих місць, ще 20 – за рахунок відкриття нової групи.

У дитсадках проведена велика робота з організації сучасного навчально-виховного процесу. Зокрема, в усіх без винятку дошкільних закладах створено сучасне розвивальне середовище, належна увага приділяється інформаційному забезпеченню процесу навчання. Так, наявна сучасна комп‘ютерна техніка, наші дитячі садки єдині в області мають власні сайти та підключені до мережі Інтернет, а досвід роботи ДНЗ №1 «Перлинка» (звідувач Чайка З.В.) внесено до картотеки перспективного педагогічного досвіду та запропоновано на розгляд інституту інноваційних технологій.

Проводиться активна робота щодо впровадження Базової програми «Я у Світі». Для розвитку креативності дошкільнят працюють гуртки та студія за 12-ма напрямками, якими охоплено майже півтори тисячі малят.

Приємно, що педагоги ДНЗ №№ 3, 4 Гринь О.В. та Островська Т.М. вперше стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Країна дошкілля запрошує», а досвід роботи вихователів ДНЗ №№ 2, 8, НВО №3 Караван Н.М., Шекери Л.В., Сучок Л.Д. друкується у педагогічних виданнях. Дошкільні заклади №№ 4, 6, 7 (завідувачі Кутузова С.М., Капиця В.Ф., Танчук К.В.) визнані одними з кращих на Хмельниччині.

Такий стан справ у дошкіллі радує. Проте цього замало, щоб забезпечити вимоги Державного стандарту освіти – Базового компоненту. Тому проблеми дошкільної освіти знаходяться в центрі уваги вищого керівництва держави, науковців, практиків – усіх освітян і громадян України. Свідченням цього є проведення І Всеукраїнського з‘їзду педагогічних працівників дошкільної освіти в листопаді минулого року.

Поряд із цим в квітні 2011 року постановою Кабінету Міністрів затверджено державну цільову соціальну програму розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

І головною метою дошкільної освіти на сучасному етапі є розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров‘я, духовне й соціальне благополуччя, це важливий етап становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми.

Отож пріоритетними напрямами діяльності дошкілля в 2011-2012 навчальному році є переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання.

Крім того, педагогічним колективам дошкільних закладів особливу увагу слід звернути на продовження створення розвивального простору в закладах та забезпечення наступності в роботі зі школою.

А ще одним важливим завданням є забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого шкільного навчання усім дітям 5-річного віку, охоплення дошкільною освітою усіх дітей старшого дошкільного віку шляхом розширення різних форм її здобуття. Першими кроками щодо розширення мережі є створення додаткових місць за рахунок остаточного переведення перших класів в приміщення шкіл та відкриття нових груп у ДНЗ.

Над цією проблемою управління освіти вже працює другий рік. Як ви пам‘ятаєте, в 2010р. були переведені два класи з ДНЗ №№ 6, 7 у СЗОШ №2 та НВК №1 і відкрито 1 дошкільну групу в ДНЗ №10. В цьому році переведено ще два перших класи з ДНЗ №№ 1, 7 в НВК №№ 1, 3 та відкриється додаткова група в ДНЗ НВО №3.

Проте, ще турбує перевантаження груп в ДНЗ №№ 1, 5, 9. А тому у міській раді розглядаються можливості відновлення раніше закритих дитячих садків, використання приміщень дошкільних навчальних закладів лише за прямим призначенням.

Сучасний дошкільний заклад має бути динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей, при цьому слід пам‘ятати, що основним видом діяльності дошкільнят є гра.

З огляду на зазначені пріоритети особливо важливим є усвідомлення педагогами невідворотності переходу дошкілля на сучасний стиль роботи, дієвого налаштування на впровадження в практику Програми нового покоління.

у. Саме тут відбувається становлення молодої людини, формування її

Розділ П. Загальна середня освіта – фундамент загального

розвитку дитини.

Наступний етап у розвитку дитини як особистості покладається на школу. Саме тут відбувається становлення молодої людини, формування її світогляду, життєвих позицій, ідеалів та принципів.

І першочергове завдання сучасної школи – це забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку кожного учня, формування його як конкурентно спроможної особистості в сучасному соціумі.

У місті здобуття повної загальної середньої освіти доступне, безоплатне, стовідсоткове для всіх верств населення і знаходиться під пильною увагою міської ради, її виконавчих органів. Так, в 2010-2011 н.р. було створено належні умови для реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти у різних формах: денною формою навчання було охоплено 5230 школярів, вечірньою -86, індивідуальною – 47, екстернатом – 6, у спецшколах області навчалось 13 дітей.

Задоволено потреби національних меншин міста щодо вивчення їх рідної мови – російської та польської в НВО №2 та ЗОШ №4. До того ж, крім основних занять, функціонували спецкурси та факультативи з вивчення англійської, французької, німецької мов.

Оптимізовано мережу навчальних закладів. Зокрема, вечірня школа реорганізована шляхом її приєднання до ЗОШ №6. І з 1 вересня ЗОШ №6 має статус загальноосвітньої школи з чотирма формами навчання: денною, вечірньою, екстернатною та індивідуальною.

Важливою ознакою якості загальної середньої освіти є якість її змісту, який обумовлений Державними стандартами.

А яка ж відповідність освітнього рівня навчальних досягнень Державним стандартам в учнів початкової школи? В 2010-2011 навчальному році державною підсумковою атестацією з математики охоплено 430 учнів 4-х класів, а з української мови та читання – 428 (таблиця). За підсумками контрольної роботи з математики високий і достатній рівень отримали 85 відсотків учнів, а з української мови – 83. Однак, по 1 відсотку учнів виявили низький рівень знань з української мови та математики, що відповідає рівню можливостей учнів. Отже, освітній рівень учнів 4-х класів відповідає вимогам Державного стандарту початкової школи і вони підготовлені до навчання в основній школі.

Першого вересня за попередніми даними сяде за парти 515 першокласників. З метою проведення на належному рівні Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» керівники навчальних закладів забезпечили належні умови для адаптації дитини, її успішного навчання та виховання.

Незаперечна істина, що батьки ведуть дітей в ті заклади, які надають якісні освітні послуги, забезпечують академічний затишок, мають відповідні санітарно-гігієнічні умови та сучасні технічні засоби. Як результат - вперше за останніх 9 років в ЗОШ №6 буде відкрито не один, а два перших класи.

А тому головним завданням початкової школи є забезпечення наступності з дітьми старшого дошкільного віку та першокласниками. З огляду на це, зміст початкової освіти має логічно продовжувати, доповнювати й розширювати зміст дошкільної освіти з урахуванням надбань і досвіду дошкільного дитинства.

Я звертаюсь з проханням до вас, керівники навчальних закладів, вчителі початкових класів - зробити все можливе, аби першокласникам було затишно і комфортно. Адже від того, як вони полюблять школу, залежить успіх їхнього навчання та виховання, а значить результат роботи початкової школи.

Цей рік є роком серйозної підготовки до запровадження з 1 вересня 2012 року нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння початкової загальної освіти. А для цього нам необхідно провести широку роз‘яснювальну роботу та підготувати педагогів до його впровадження.

Моніторингом рівня якості освіти учнів з окремих предметів в 2-му семестрі 2010-2011 навчального року було охоплено 1783 учні із 93 класів, що становить 34 відсотки до загальної кількості учнів.

Його результати свідчать, що в цілому став кращим рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів з математики, 6-х класів з української мови, значно кращими – учнів 10-х класів з інформатики.

Це відбулось завдяки тому, що педагоги з цих предметів стали професіоналами і вміло організовують роботу з учнями.

Погіршився рівень навчальних досягнень у П семестрі в порівнянні з І семестром з інформатики учнів 10-Б класу НВО №2, з географії учнів 8-Б класу ЗОШ №3. Жоден учень 4-го класу ЗОШ №3 початкового рівня не поліпшив знання в П семестрі.

Аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів свідчить про наявність окремих фактів невідповідності рівня навчальних досягнень загальним критеріям оцінювання їх, визначеними Міністерством. При виконанні учнями творчих завдань зберігається тенденція домінування фактичних знань і навичок відтворювального характеру, що є результатом традиційного викладання матеріалу з переважанням монологічних форм подання навчального матеріалу та репродуктивної діяльності учнів. Не сформована у школярів внутрішня дисципліна, потреба у високих результатах.

Недостатньо в школах попрацювали над впровадженням міської Програми розвитку фізико-математичної освіти на 2009-2011 роки.

Дещо уже зроблено: в НВО №№ 2, 3, НВК №1 функціонують 8-9 класи поглибленого вивчення математики, в НВО №2 – класи фізико-математичного профілю. І для їхнього функціонування створено всі необхідні умови: поділ класів на групи, підключено до мережі Інтернет кабінет математики, забезпечено роботу з педагогами з підвищення їхньої кваліфікації.

Організовувалась робота літніх математичних шкіл в НВК №1, НВО №2, дві авторських програми вчителів Коновалової Г.А., Домбровської Л.С. рекомендовані МОН України до використання у 2011-2012 навчальному році.

І як підсумок, значно результативнішою стала участь школярів міста у різноманітних конкурсах і випробуваннях математичного спрямування.

Проте, ще існує ряд проблем, зокрема:

- лише в одній школі є фізико-математичний профіль, хоча ЗНО з математики та фізики складало 25 відсотків випускників;

- не відкрили жодного класу з поглибленим вивченням фізики;

- застарілим є матеріальне забезпечення кабінетів фізики;

- із 32 випускників-медалістів вперше жоден не складав ДПА з математики;

- керівниками шкіл недостатньо аналізується самоосвітня робота вчителів математики та фізики, їхня діяльність з обдарованими учнями. А тому в новому навчальному році педагогічним колективам необхідно активніше та ефективніше попрацювати над їх вирішенням.

Одним із пріоритетних напрямків освітньої політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток.

На цьогорічній липневій сесії міської ради депутати прийняли нову програму «Творча обдарованість», внаслідок чого введено додаткові штатні одиниці, вирішено фінансування додаткових годин на поглиблене вивчення окремих предметів, організацію науково-експериментальної та гурткової роботи.

В 2010-2011 навчальному році поглиблено вивчали окремі предмети 883 учні у 36 класах. Роботою факультативів було охоплено 447 школярів у 39 класах, роботою курсів за вибором, спецкурсів -4565 учнів у 242 групах.

Системнішим стало профільне навчання в старшій школі, яке організовано поспіль багато років 100-відсотково для всіх старшокласників на 14 профілях у різних формах.

Навчання 300 учнів 10-11 класів на технологічному профілі забезпечує МНВК, де вони можуть освоїти одну професію із 6-ти можливих. Для цього в закладі створено прекрасну матеріально-технічну базу, підібрано необхідних кваліфікованих педагогів-фахівців і отримано ліцензії на видачу документів про здобуття певної професії державного зразка.

Проте, вимоги до організації профільного навчання зростають щороку.

Два роки підряд випускники обов‘язково складають ДПА з профільного предмета. І практика показує, що цей іспит для декого із одинадцятикласників є складним або небажаним через необдуманість вибору профілю, потребу таких знань у майбутньому чи наявність виділених годин на виконання навчальної програми.

А тому в 2011-2012 навчальному році всі навчальні заклади мають забезпечити якісне профільне навчання з врахуванням потреб учнів та батьків, можливостей навчально-матеріальної бази, кадрового потенціалу.

До керівництва навчальною та науковою діяльністю старшокласників залучаються викладачі з вищих навчальних закладів України. Найкраще організовується робота по залученню та співпраці з науковцями в НВК №1 (заступник Дацко Л.Я.). Як результат, 79 учнів у НВК №№ 1, 2, 3, СЗОШ №2, НВО №2, МНВК взяли участь у Ш (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, що на 12 більше у порівнянні з минулим роком. 38 з них стали переможцями.

У ІУ етапі (Всеукраїнському) захищали честь області 12 учнів, 4 – стали переможцями, що на 4 менше минулорічного результату. В чому ж проблема?

Чудові результати на всіх рівнях показали лише учні НВК №№ 1, 2 з біології вчителів Зайцевої Т.Г., Гудкової Н.П.У нас збільшилась кількість учасників олімпіад, а якість їхньої підготовки дещо знизилась. Це факти для глибоких роздумів усі керівників шкіл і педагогів, які викладають в класах профільного навчання та класах з поглибленим вивченням окремих предметів.

2010-2011 навчальний рік був успішним для Шепетівської філії Малої академії наук. За підсумками діяльності вона посіла П місце в області, а в обласному конкурсі на кращу міську (районну) філію - І місце.

24 юні науковці стали призерами обласного, 3- Всеукраїнського етапу конкурсу МАН. Дуже приємно, що вперше учениця НВО №3 Малиновська Тетяна, яку підготувала вчитель біології Пінчук Тетяна Анатоліївна, стала переможцем Ш етапу МАН і кандидатом на отримання Президентської стипендії.

Позитивні зрушення у роботі з обдарованою і здібною молоддю є у всіх навчальних закладах.

В цілому, 54 учні-переможці олімпіад і МАН обласного і Всеукраїнського рівнів нагороджені премією міського голови на суму 7тис.700 грн. Найбільше таких в НВК №№ 1, 2, 3, НВО №2, СЗОШ №2.

Відповідні премії сьогодні будуть вручені і для вчителям-наставникам.

Провідну роль у розумінні і сприйнятті педагогічними працівниками трансформаційних процесів, що відбуваються в суспільстві, виконує шкільна бібліотека.

Позитивний момент є у тому, що на сьогоднішній день бібліотеки всіх навчальних закладів мають належний естетичний вигляд, в основному забезпечені комп‘ютерною технікою, мають достатній книжковий фонд, який за останні три роки значно поповнився художньою літературою за рахунок державних та спонсорських коштів. Кращими є шкільні бібліотеки НВО №2, ЗОШ №4, НВК №№ 1, 2, 3, ЗОШ №6.

Проте шкільні бібліотеки нині майже всюди працюють з одним видом інформації (на паперових носіях): книгами, газетами, журналами. Відео- та аудіоматеріали , комп‘ютерні мережі зруйнували їх інформаційну монополію і все активніше впроваджуються в усі галузі знань.

У зв‘язку з цим актуальною і значущою є проблема активнішого розвитку на базі бібліотек сучасного інформаційного медіацентру або медіатек, які забезпечать вільний доступ учням та вчителям до будь-якого виду інформації.

Першорядне завдання Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України вбачає у забезпеченні підручниками загальноосвітніх навчальних закладів. Пріоритетами державного замовлення у цьому навчальному році є забезпечення підручниками старшої школи. В місті лише на 73 відсотки забезпечені підручниками десятикласники. Триває завіз підручників для учнів 11 класу.

За визначенням Міністерства освіти 2011 рік – рік освіти та інформаційно обізнаного суспільства.

Отже, запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

В усіх закладах освіти діє гнучка структура впровадження цих технологій в чотирьох напрямках діяльності: сучасна організація навчально-виховного процесу, методична робота з педагогами, самоосвітня робота та зміцнення комп’ютерної матеріально-технічної бази.

В освіті міста наявний комп’ютерний парк із 425 комп’ютерів, з них 12 навчально-комп’ютерних комплекси. У цьому році придбано 20 сучасних комп’ютерів за позабюджетні кошти. На придбання техніки залучено більше 60 тис.грн. В результаті ефективної цілеспрямованої діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в 2011р. кількість учнів на один комп’ютер зросла до 15 (середній показник по області 16 учнів на один комп’ютер). Найкраще така робота проводиться в НВК№1,2,3, ЗОШ№4,6, пансіоні.

Всі заклади освіти, крім ДЮСШ, підключені до швидкісної мережі Інтернет.

Третій рік поспіль школи міста беруть участь в обласному конкурсі «Найкращий освітянський Web-сайт Хмельниччини», а в цьому році перший раз у змаганні прийняли участь дошкільні та позашкільні навчальні заклади. За даними підсумкового протоколу другий рік поспіль сайт управління освіти посідає І місце в номінації «Сайти управлінь (відділів) освіти Хмельниччини», призерами стали: ЗОШ№4 - ІІ місце, ДНЗ№2 – ІІ місце, ДНЗ№10 і МНВК – ІІІ місце у номінації «Сайти навчальних закладів» та сайт методичного об’єднання вчителів географії міста – ІІІ місце у номінації «Сайти вчителів, педагогічних колективів».

Акцентую увагу на необхідності активізувати роботу щодо виставлення матеріалів на сайтах і міськуо, і кожного із закладів освіти. Візьмімо за правило: кожна вагома подія, що відбувається, зразу ж висвітлюється на сайті закладу і так ж інформація надходить на сайт управління освіти.

Підготовці школярів до участі в олімпіадах з інформатики різних рівнів та розвитку дистанційного навчання з використанням мережі Інтернет сприяв вперше створений у 2010-2011н.р. міжшкільний факультатив з програмування для учнів 7-9 класів в НВК№1 (вч. Колісецький В.І.). Результати вже певні є: два учні, які представляли м. Шепетівку на обласній олімпіаді, посіли призові місця. Цей досвід нам необхідно далі підтримувати й поширювати.

У новому навчальному році першочерговим завданням є забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій. Тому, кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, віку повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Навчальним закладам, всі вчителі яких до кінця листопада 2011р. відповідатимуть вимогам до рівня володіння ІКТ, міське управління освіти буде видавати сертифікати «100 відсотків володіння ІКТ».

Управлінню освіти, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів Міністерство рекомендує активізувати традиційні форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети «Нові горизонти української школи».

Залишається проблемним оновлення застарілої техніки, збільшення її кількості. Тому в новому навчальному році слід продовжити вишуковувати можливості щодо модернізації комп’ютерної техніки, системного оновлення шкільних сайтів, працювати над ліцензуванням програмного продукту.

Уже невід‘ємною складовою організації навчально-виховного процесу є підготовка до ЗНО та результативне його складання. В ЗНО – 2011 було зареєстровано 316 випускників міста (85%).

В місті уже створена певна система проведення ЗНО. 4 заклади освіти ( НВК №№ 1, 2, СЗОШ №2, НВО №2) уже поспіль кілька років визнані як одні з кращих пунктів тестування у Хмельницькій області.

Рейтингове місце загальних результатів по ЗНО м.Шепетівки в Хмельницькій області – третє.

Середній бал міського абітурієнта по ЗНО на три одиниці вищий попереднього року: у 2010 році - 61 б., 2011 – 64 б.

Найкраще випускники склали тести із географії - І місце в області;

англійської мови - І місце в області.

Відповідно, згідно із даними ВГЦОЯО,

історія України - ІУ місце;

українська мова та література - У місце;

хімія - У місце;

математика - У місце;

фізика - ІХ місце;

російська мова - ІХ місце (останнє в області);

біологія - Х місце (не звично для нас)

Максимальні 200 балів з історії набрала учениця НВК №2 Макарчук Ірина (вч. Курганська Л.В.). Зросла кількість учнів, результати яких близькі до максимуму, тобто 199-199,5 балів набрали ще 4 учні: два учні з НВК №2, по 1 – з НВК №1 та 3 (вч. Гудкова Н.П., Горбань Н.К., Мєшалкіна Т.С.). В цілому найбільше максимально високих результатів у випускників НВК №2.

У зведених якісних показниках ВГЦОЯО відзначено НВК №1 (шосте місце) та НВК №2 (16-те місце). Ці заклади мають високі бали з восьми предметів. А також відзначено ЗОШ №6 - з математики, СЗОШ №2 - з географії.

Озвучу цифри вступної кампанії для роздумів.

За результатами тестування до вищи них навчальних закладів Ш-ІУ рівнів акредитації вступило 256 учнів (82%), до рейтингових вишів – 60 (23%), до вузів І-П рівня акредитації – 81 (31%).

Електронною системою вступу найбільше користувались випускники НВК №№ 2, 3, НВО №2.

Всім керівникам шкіл і педагогам щиро дякую.

Приємним є той факт, що в цьому році Президентом України дано завдання узагальнити практику організації та проведення вступної кампанії 2011 р., провести громадські обговорення правил вступу до вищих навчальних закладів.

Значна частина експертів відзначають, що цьогорічна вступна кампанія вирізняється на тлі минулорічних гідною організацією та системними нововведеннями.

Управління освіти чекає відгуків, після узагальнення яких можна буде детальніше проаналізувати ситуацію в місті з урахуванням рівня профорієнтаційної роботи, профілізації, демографічної ситуації регіону, запиту «ринку праці» тощо.

Вже на сьогодні можемо сказати, що збільшилась кількість тих, хто буде здобувати технічну освіту, тих, хто навчатиметься за державні кошти. Найвищі відсотки таких випускників в НВК №№ 1, 2, НВО №2, СЗОШ №2

Однак, щодо профілізації та профорієнтації, то з цих питань нам потрібно ще працювати.следующая страница >>