asyan.org
добавить свой файл
1
Погоджено
начальник управління

праці та соціального захисту населення

Вільшанської районної державної адміністрації

_________________Погрібний М.С.

від "_____" ______________ 2008 року


РОЗДІЛ ІІ. "Забезпечення гідної праці та добробуту людей. Реформи у соціальній сфері"

проекту програми економічного і соціального розвитку на 2009 рік

Вільшанського району
ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА


Показники

Од.

виміру

2007 р.

звіт

Темп у % до
2006 року


9 міс 2008 р.

9 міс. 2008р.

до 9 міс.
2007 р.,


%

2008 рік

очікуване

Очікув.

2008 рік до

2007 року,

%

Проект програми на 2009 рік

2009 рік до

2008 року,

%

Фонд оплати праці (робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств, без військовослужбовців) – (1+3)


тис.грн.

24954,1117,3--

32203,9

129,1

36712,4

114,0

1. Фонд оплати праці усіх працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства)


тис.грн.

23289,0


116,3


22717,8


134,1

30275,7

130,0

34514,3

114,0

1.1. Фонд оплати праці усіх працівників сільського господарства


тис.грн.

5000,0


88,7


4366,8


112,6

5510,0

110,2

6116,1

111,0

2. Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства)


тис.грн.

22996,9


116,9


22445,2


134,229896,0

130,0

33782,5

113,0

Середньооблікова чисельність штатних працівників


тис.осіб

2,510


90,5


2,302


92,3

2,287

91,1

2,300


100,6

2.1. Фонд оплати праці штатних працівників сільського господарстватис.грн.

4982,3


90,5


4350,5


113,2

4785,6

110,0

5264,2

110,0

середньооблікова чисельність штатних працівників сільського господарства


тис.осіб

0,780


77,6


0,611


75,5

0,535

77,9

0,530

99,1

3. Фонд оплати праці усіх працівників малих підприємств


тис.грн.

1665,1


133,8


-


-

1928,2

115,8

2198,1

114,0


3.1. Фонд оплати праці штатних працівників малих підприємств


тис.грн.

1619,1

132,8

-

-

1865,3

115,2

2115,3

113,4

середньооблікова чисельність штатних працівників малих підприємств


тис.осіб

0,270


103,4


-


-

0,378

100,0

0,375

99,2

ДОВІДКОВО:
Фонд оплати праці штатних працівників:
у промисловості

тис.грн.

1148,2

913,4

1032,6

129,8

1445,6

139,9

1660,6

114,9

середньооблікова чисельність штатних працівників

тис.осіб

0,089

296,7

0,067

75,3

0,067

100,0

0,068

101,1

у торгівлі

тис.грн.

141,9

107,5

271,1

267,1

379,1

119,7

655,2

172,8

середньооблікова чисельність штатних працівників
0,032

94,1

0,045

136,4

0,045

100,0

0,048

106,7

4. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника


грн.

764


129,1


1083,0


148,4

1089,5

142,6

1224

112,4

у тому числі:
у промисловості

грн.

1075

307,9

1712

172,4

1798

167,2

2035

113,2

у сільському господарстві

грн.

532

116,6

785

149,8

744

140,0

826

111,0

в оптовій та роздрібній торгівлі

грн.

369

114,2

669

195,9

702

190,0

803

114,5

5. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника малих підприємств


грн.

485


124,6


-


-

596

123,0

680

114,0

6. Заборгованість із виплати заробітної плати, всього


тис.грн.

-


-


-


-

-

-

-

-

6.1. Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах


тис.грн.

-


-


-


-

-

-

-

-

з неї:
-

-

-

-

-

-

-

-

у промисловості

тис.грн.

-

-

-

-

-

-

-

-

у сільському господарствітис.грн.

-


-


-


-

-

-

-

-

7.Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної осіби

%

36,6

-

25,3

-

30,0

-

25,0

-

8.Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і отримали нарахування в межах мінімальної заробітної плати

%

7,0


-


7,0


-

10,4

-

9,4

-

9. Частка штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату

%

-


-


-


-

-

-

-

-


________________

________________

________________________

________________

дата

підпис

ПІБ

телефон