asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4

Список обов’язкових художніх текстів з курсу


Історія зарубіжної літератури

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
Англійська література

 1. Вайлд О. «Портрет Доріана Грея». «Балада Редінгської в’язниці».

 2. Шоу Б. «Пігмаліон».

 3. Конан Дойл. «Записки про Шерлока Холмса» («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»).

Література США

 1. Драйзер Т. «Американська трагедія». («Фінансист». «Титан». «Стоїк». Один із романів за вибором студентів).

 2. Лондон Дж. «Мартін Іден». «Біле Ікло». «Воля до життя».

 3. О’Генрі. «Дари волхвів». «Останній листок». «Навернення Джіммі Валентайна». «Умебльована кімната».

Французька література

 1. Верлен П. «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня». «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...». «Тихе небо понад дахом».

 2. Рембо А. «Відчуття». «П’яний корабель». «Голосівки». «Моя циганерія». «Вороння». «Рожево плакала зірниця…»

 3. Золя Е. «Кар’єра Ругонів». «Земля». «Жерміналь». Один із романів за вибором студентів.

 4. Малларме С. «Дар поезії». «Блакить». «Лебідь».

 5. Мопассан Гі де. «Пампушка». «Мадемуазель Фіфі». «Мати виродків». «Намисто». «Любий друг».

Німецька література

Манн Т. «Тоніо Крегер». «Смерть у Венеції». «Маріо і Чарівник».

Російська література

 1. Маяковський В. «А ви змогли б?», «Послухайте!». «Лілічко! Замість листа».

 2. Блок О. «Незнайомка». «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи».

 3. Чехов А. «Чайка». «Іонич». «Вишневий сад». «Людина у футлярі». «Мужики». «На підводі». «Палата №6».

Норвезька література

 1. Ібсен Г. «Ляльковий дім». «Пер Гюнт».

 2. Гамсун К. «Пан». «Голод». «Смерть Глана».Питання для самоконторолю

Французька література

 1. Принципи символізму П. Верлена.

 2. Естетична система П.Верлена.

 3. Провідні мотиви верленівської лірики: «пейзажність душі»; їх художня своєрідність та насиченість символами.

 4. Аналіз окремих поезій П.Верлена (за вибором студентів).

 5. Символічний зміст сюжету морської подорожі в поезії «П’яний корабель» А.Рембо.

 6. Естетичні погляди А.Рембо.

 7. Змалювання духовних поривань ліричного героя А.Рембо в поезії «П’яний корабель».

 8. Поетикальні домінанти епопеї Е.Золя «Ругон-Маккари».

 9. Художні особливості романістики Е.Золя (на матеріалі прочитаних творів).

 10. Поетична спадщина С.Малларме.

 11. Теоретичні ідеї символізму С.Малларме.

 12. Загальна характеристика збірок С.Малларме «Нові вірші», «Поезії на випадок».

 13. Символічний зміст поезії «Лебідь».

 14. Новаторство Гі де Мопассана в царині новели.

 15. Мопассан і натуралізм. Місце роману «Життя» у творчості митця.

 16. Ідейно-тематичне навантаження роману Гі де Мопассана «Любий друг».

Англійська література

 1. О.Вайлд і розвиток світової літератури.

 2. Символіка портрета головного героя в романі О.Вайлда «Портрет Доріана Грея».

 3. Особливості побудови, головний конфлікт та моральна проблематика «драми-дискусії» Б.Шоу «Пігмаліон».

 4. Образи головних героїв п’єси Б.Шоу «Пігмаліон». Спільне й відмінне в сюжеті драми та античному міфі про Пігмаліона й Галатею.

 5. Міфологічний підтекст, проблематика п’єси Б.Шоу «Пігмаліон».

 6. Особливості драматичного мистецтва Б.Шоу.

 7. Жанрово-тематичне розмаїття творчості А.Конан Дойла.

 8. А.Конан Дойл і розвиток жанру детективу: традиції і новаторство.

 9. Конан Дойл – творець Шерлока Холмса.

Німецька література

 1. Розвиток німецької літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творчості Т.Манна).

 2. Ідея протистояння тоталітаризму та утвердження особистістю свого «я» в новелі Т.Манна «Маріо і чарівник».

 3. Гуманістичний пафос новели Т.Манна «Маріо і чарівник».

 4. Тема «бездуховного мистецтва» у новелі Т.Манна «Смерть у Венеції».

Література США

 1. Дж.Лондон як представник американської літератури.

 2. Проблематика і поетика оповідань Дж.Лондона.

 3. Новаторство О’Генрі в царині новели.

 4. Міфологема «американської мрії» у творчості Т.Драйзера.

Російська література

 1. Особливості творчого методу А.Чехова.

 2. Актуальність творчості А.Чехова.

 3. «Міщанство» як соціальне явище і філософська проблематика у творчості А.Чехова.

 4. Символічність образу Белікова в оповіданні А.Чехова «Людина у футлярі».

 5. В.Маяковський – лідер російського футуризму.

 6. О.Блок – поет російського символізму.

 7. Життєствердні мотиви й символістські елементи твору «Весно, весно, без меж і без краю…» О. Блока.

 8. Конфлікт мрії та дійсності в поезії О.Блока «Незнайома». Символічне значення образу Незнайомої.

Норвезька література

 1. Провідні тенденції творчості К.Гамсуна.

 2. Г.Ібсен як творець європейської «нової драматургії».

 3. Драматургічна концепція Г.Ібсена

Теми рефератів

Особливості розвитку літератури кін. ХІХ – початку ХХ ст.

Французька література

 1. Розвиток натуралізму у французькій літературі.

 2. Поезія французького символізму (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме).

 3. Натуралізм у французькій літературі (на матеріалі творчості Е.Золя та Гі де Мопассана).

 4. П.Верлен як представник символістського напряму в літературі.

 5. Філософсько-естетичні засади європейського символізму.

 6. Художня своєрідність поезії «Голосівки» А.Рембо.

 7. Художні особливості поетичних творів А.Рембо.

 8. Естетичні погляди Е.Золя. Концепція «»експериментального роману.

 9. Особливості поетики Е.Золя.

 10. Е.Золя «Жерміналь»: концепція особистості й середовища в романі; романтичні та імпресіоністичні елементи у структурі образу.

 11. Натуралістичне змалювання життя шахтарів у романі Е.Золя «Жерміналь».

 12. Ідеї символізму у творчості С. Малларме.

 13. Естетичні принципи С.Малларме.

 14. Поетичне новаторство С.Малларме.

 15. Естетичні погляди Гі де Мопассана. Мопассан і Флобер. Своєрідність мопассанівського психологізму.

 16. Новелістика Гі де Мопассана: різновиди, ознаки, повідні теми.

 17. Тема франко-прусської війни у новелістиці Гі де Мопассана.

 18. Еволюція мопассанівського роману

 19. Художні особливості романістики Гі де Мопассана.

Англійська література

 1. Проблематика та ідейно-художній аналіз філософських казок О.Вайлда.

 2. Драматургічна концепція Б.Шоу. Б.Шоу та Г.Ібсен.

 3. Естетичні погляди О.Вайльда та їхнє втілення у романі «Портрет Доріана Грея».

 4. Біблійна основа драми О.Вайлда «Саломея». Художні особливості твору.

 5. Духовні пошуки особистості в європейській драмі на межі ХІХ – ХХ ст.

 6. Драма ідей у творчості Б. Шоу.

 7. Особливості поетики Б.Шоу.

 8. Парадокси у творчості О.Вайльда та Б.Шоу.

 9. Поняття про детектив. Особливості інтелектуального детективу.

 10. Ідейно-художній аналіз творчості А. Конан Дойл.

Німецька література

 1. Концепція «бюргерства» та її втілення у «Будденброках» Т.Манна.

 2. Гуманістичний пафос новелістики Т.Манна.

 3. Тема художника в новелі Т.Манна «Тоніо Крегер».

 4. Алегоричність та паралелізм у новелі Т.Манна «Маріо і чарівник».

 5. Тема художника та мистецтва в західноєвропейській літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі творчості О.Вайльда та Т.Манна).

Література США

 1. Літературний процес США кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

 2. Символіка роману Т.Драйзера «Американська трагедія».

 3. Поетикальні домінанти «Трилогії бажань» («Фінансист», «Титан», «Стоїк») Т.Драйзера.

 4. Реалістичні мотиви «Американської трагедії» Т.Драйзера.

 5. Анімалістична тема у творчості Дж. Лондона.

 6. Новаторство Дж.Лондона в царині новели.

 7. Психологізм новелістики Дж. Лондона.

 8. Основні тенденції розвитку малої прози кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (на матеріалі новел Гі де Мопассана «Пампушка», Т.Манна «Тоніо Крегер», Дж.Лондона «Закон життя»).

 9. Майстерність О’Генрі-новеліста.

 10. Жанрова своєрідність та особливості новелістики О’Генрі.

Російська література

 1. Особливості ідіостилю А.Чехова.

 2. Своєрідність позиції Чехова-прозаїка у світовій літературі.

 3. Образ «маленької людини» у творчості А.Чехова.

 4. Проблематика творчості А.Чехова. 5. Пафос самоствердження й самовиявлення ліричного героя в поезії В.Маяковського.

 6. Рання лірика В.Маяковського як зразок російського футуризму.

 7. Відтворення пульсу сучасної цивілізації, життя індустріального міста, мови вулиці у ліриці В.Маяковського.

 8. Новаторство поезії В.Маяковського.

 9. Творчість О.Блока – і розвиток російського символізму.

 10. Провідні мотиви й символи лірики О.Блока.

 11. Образ О.Блока в українській та російській поезії (Л.Костенко «Учора в дощ зайшов до мене Блок...», поезії А.Ахматової, Б.Пастернака, М.Цветаєвої).

Норвезька література

 1. Основні тенденції суспільного і літературного розвитку скандинавських країн межі століть.

 2. Г.Ібсен і українська література.

 3. Жіночі образи у драматургії Г.Ібсена.

 4. Жанрова своєрідність філософсько-символістських драм Г.Ібсена «Брандт», «Пер Гюнт».

 5. Ранній Г.Ібсен. Зв’язок із традиціями національної романтики. Становлення реалістичного методу в п’єсі «Брандт».

 6. Г.Ібсен «Пер Гюнт»: проблема особистості в драмі.

 7. Реалістична соціально-психологічна драма Г.Ібсена («Стовпи суспільства», «Ляльковий дім», «Привид»).

 8. «Новий психологізм» К.Гамсуна. Втілення концепції «нового психологізму» в романі «Голод».

 9. Автобіографічні мотиви роману К.Гамсуна «Голод».

 10. Трактування проблем любові у романі К.Гамсуна «Пан».


7. Розподіл балів, які отримують студенти
Вид роботи

Максимальна кількість балів

Загальна кількість балів

Примітки

1.

Контрольна робота

100 б.

200 б.
2.

Інші види роботи

100 б.Реферат (обсяг 15 – 20 с.)

Структура: план, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел. Поля: 30 мм, 10мм, 20 мм, 20 мм.

Шрифт: Times New Romen.

Кегель 14.

Інтервал: 1.5

10 б.Самостійна робота

5 б.*8=40 б.Практичне заняття

5 б.*7=35 б.Папка з критичними матеріалами

5 б.Художній аналіз тексту

5 б.


Читацький щоденник

10 б.


Поезія (не менше 5 строф)

5 б.
8. Рекомендована література

Базова

 1. Андреев Л.Г. История французской литературы: Учеб. для філол. спец. вузов / Л.Г.Андреев, Н.П.Козлова, Г.К.Косиков. – М.: Высш. шк., 1987. – 543 с.

 2. Давиденко Г., Стрельчук Г., Гричаник Н. Історія зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 504 с.

 3. Давиденко Г., Чайка О., Гричаник Н., Кушнєрьова М.О. Історія новітньої зарубіжної літератури ХХ століття: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 274 с.

 4. Денисова Т. Н. Історія американської літератури ХХ століття: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів. – К.: Довіра, 2002. – 318 с.

 5. Зарубежная литература ХХ века: Учебник для вузов / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова и др., Под ред. Л.Г.Андреева. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк.; изд. цент “Академия”, 2000. – 559 с.

 6. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000: Учеб. пособие [Л.Г.Андреев, Г.К.Косиков, Н.Т.Пасхарьян и др.]; Под ред. Л.Г.Андреева. – М.: Вісшая школа, 2001. – 335 с.

 7. Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посіб. / В.І.Кузьменко, О.О.Грачковська, М.В.Кузьменко та ін. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 496 с.

 8. Література Англії. ХХ століття: Навч. посібник / К.О.Шахова, Н.Ю.Жлуктенко, С.Д.Павличко та ін.; за ред. К.О.Шахової. – К.: Либідь, 1993. – 400 с.

Допоміжна

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.

 2. Зарубежная литература ХХ века: Практикум / Составление и общая редакция Н.П.Михальской и Л.В. Дудовой. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 416 с.

 3. Зарубежная литература ХХ века: практические занятия / под. ред. И.В.Кабановой. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 472 с.

 4. Зарубіжна драма ХХ сторіччя (укладач Є.В.Волощук). – К.: Навчальна книга, 2003. – 319 с.

 5. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. / За ред. Н.Михальської та Б.Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2005

 6. Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт. –уклад. Ю.І.Ковалів. –К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с.

 7. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.

 8. Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1985. – 364 с.

 9. Уліщенко В. В. Зарубіжна проза ХХ століття в школі: Філософія модернізму та постмодернізму, біографії письменників, методика аналізу художніх творів. – Х.: Світ дитинства, 2002. – 249 с.


9. Інформаційні ресурси

 1. Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://ae-lib.narod.ru

 2. Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com

 3. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com

 4. Національна бібліотека України з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua

<< предыдущая страница