asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Тема №1.

Е.Золя

План

    1. Формування творчого обдарування.

  1. Жанрове розмаїття творчості.

  2. Е.Золя і розвиток імпресіонізму у Франції.

  3. Громадсько-політична позиція митця (справа Дрейфуса).

    1. Е. Золя – теоретик натуралізму. Естетична програма письменника.

    2. Художні особливості епопеї «Ругон-Маккари».

  1. Історія написання.

  2. Жанрово-тематична специфіка.

  3. Образна система твору.

    1. Вплив французького художника на розвиток мистецтва слова.

    2. Творча рецепція доробку Е.Золя в Україні.

Література

 1. Гоч С. Художня специфіка вітального образу землі в однойменних романах «Земля» Е. Золя та О. Кобилянської / С. Гоч // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – № 4. – С. 9 – 12.

 2. Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури. 10 клас. Творчість Рембо, Верлена, Золя / О. О. Гузь // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 3. – С. 6 – 23.

 3. Гурдуз А. Міфопоетика роману Еміля Золя «Земля» / А. Гурдуз // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 9. – С. 11 – 13.

 4. Гурдуз А. Роман Еміля Золя «Земля»: характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки / А. Гурдуз // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 4. – С. 36 – 39.

 5. Матвіїшин В. «Мужицька смерть» Леся Мартовича і Еміля Золя // Український літературний європеїзм : Монографія / В.Матвіїшин. – К., 2009. – С. 240 – 244.

 6. Матюшкіна Т. Еміль Золя та його «новий роман» // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №4. – С. 23 – 28.

 7. Ніколенко О. Еміль Золя // Тема. – 2005. – №3 – 4. – С. 40 – 77.

 8. Пронкевич О. Батько французького натуралізму (Матеріали до уроків за творчістю Еміля Золя (1840 – 1902) / О. Пронкевич // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 4. – С. 39 – 46.

 9. Томбулатова І. Драма В. Винниченка «Чорна Пантера і Білий Медвідь» і роман Е. Золя «Творчість»: спроба компаративного аналізу / І. Томбулатова // Наука. Студентство. Сучасність : Збірник наукових праць. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Миколаїв, 2010. – Т. 1 : Українська філологія: погляд із сьогодення. – С. 159 – 165.

 10. Трыков В. Творчество Эмиля Золя и его роман «Жерминаль» // Трыков В. Зарубежная литература конца ХІХ – начала ХХ веков: Практикум / Отв. ред. В.А. Луков. – М.: Флинта: Наука, 2001. – С. 7 – 18.

 11. Фінчук Г. «Революціонер в літературі...»: Е. Золя як фундатор західноєвропейського натуралізму / Г. Фінчук // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 2. – С. 51 –54.


Тема №2.

Конан Дойл

План

 1. Жанрово-тематичне розмаїття творчості А.Конан Дойла.

 2. А.Конан Дойл і розвиток жанру детективу: традиції і новаторство.

 3. Жанрово-тематичні особливості циклу творів про Шерлока Холмса і доктора Ватсона

  1. Історія створення та критичної рецепції.

  2. Система прототипів.

  3. Сюжетно-композиційні особливості оповідань (на матеріалі прочитаних творів).

  4. Секрет популярності детективів англійського письменника.

 4. Кінематографічна історія циклу творів Конан Дойла про Шерлока Холмса і доктора Ватсона.

 5. Вплив А.Конан Дойла на розвиток детективу (Жорж Сіменон, Агата Крісті та ін.).

Література

 1. Андреєва О. Методичні ресурси уроку використовувати в комплексі (З практики вивчення творчості А. Конан Дойля) / О. Андреєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 1. – С. 22 – 27.

 2. Антонова Л. Зустріч інтелектуалів. Підсумковий урок-змагання за оповіданням Е. По та А. Конан-Дойля. / Л. Антонова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 8. – С. 24 – 25.

 3. Бакуліна Т. Цікаво позмагатися на знання твору (П’ятиборство за творчістю А. Конан-Дойла / Т. Бакуліна // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 12. – С. 26 – 28.

 4. Гладышев В. «Возможно, я укрываю мошенника, но зато спасаю его душу» (Артур Конан Дойл «Голубой Карбункул») // Контекстное изучение рассказов в средних и старших классах / В. Гладышев. – Николаев, 2009. – С. 87 – 100.

 5. Гладышев В. «Моя профессия – знать то, чего не знают другие». Изучение рассказа Артура Конан Дойла «Голубой карбункул» / В. Гладышев // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 10. – С. 32 – 38; Всесвітня література та культура. – 2011. – № 6. – С. 18 – 24.

 6. Горальська В. Шерлок Холмс і доктор Вотсон – класичний детективний дует. // Зарубіжна література в школах України. – 2010. – №2. – С. 46 – 48.

 7. Зазимко С. У чому секрет популярності творів про Шерлока Холмса (Урок-дослідження за повістю Артура Конан Дойля «Собака Баскервілів») / С. Зазимко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2011. – № 2. – С. 21 – 23.

 8. Каніболоцька О. Використання літературної гри в процесі вивчення світової літератури. На матеріалі оповідань Конан Дойля // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №3. – С. 36 – 38.

 9. Кожукало Н. Артур Конан Дойл і його оповідання «Пістрява стрічка»: Урок-розслідування кримінальної справи. / Н. Кожукало // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 1. – С. 44 – 46.

 10. Колодич О. Залізна логіка Шерлока Холмса. Урок додаткового читання за оповіданням Конан Дойла «Пістрява стрічка» / О. Колодич // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 6. – С. 51 – 54; Всесвітня література та культура. – 2008. – № 10. – С. 14 – 17.

 11. Лавринець А. Екранізація як інтерпритація. На матеріалі останньої екранізації циклу Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса, створеної американським режисером Гаєм Річчі / А. Лавринець, О. Суховець // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 2. – С. 63 – 64.

 12. Линник С.О. Конкурсно-пізнавальна гра «Ми – детективи» (За оповіданнями А. Конан Дойла) // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2012. – №4 (172). – С. 30 – 32.

 13. Назарець В. Прокляття роду Баскервілів. До аналізу повісті Артура Конан Дойля // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – №1. – С. 33 – 38.

 14. Назарець В. Холмс і Ватсон проти собаки Баскервілів. Суть повісті А. Конан Дойла в запитаннях і відповідях / В. Назарець // Всесвітня література та культура. – 2008. – № 6. – С. 27 – 29.

 15. Назарець В. Шерлок Холмс і доктор Ватсон – класичний дует детективів. До вивчення повісті А. Конан Дойла «Собака Баскервілів» / В. Назарець // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 2. – С. 18 – 20.

 16. Слободянюк О. Живий ланцюг умовиводів. Система уроків за повістю А.Конан Дойоа «Собака Баскервілів» // Зарубіжна література. – 2009. – № 5 – 6 (597 – 598). – С. 20 – 35.

 17. Степусшин С. Класик світового детективу. Урок-пошук з вивчення біографії А. Конан Дойла / С. Степусшин // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 2. – С. 16 – 18; Всесвітня література та культура. – 2009. – № 6. – С. 21 – 23.

 18. Туранська М. Життя і творчість Артура Конан Дойла: Урок у формі інтерв’ю. / М. Туранська // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 12. – С. 55 – 57; Всесвітня література та культура. – 2008. – № 6. – С. 25 – 27; Всесвітня література та культура. – 2009. – № 4. – С. 39 – 40.

 19. Хмельницька О. Л. Дедуктивний метод Шерлока Холмса… // Зарубіжна література в школах України. – 2012. – №3. – С. 34 – 35.

 20. Яцурак Н. «Хто мечем воює, від меча й загине». Урок з вивчення творчості Артура Конан Дойля / Н. Яцурак // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 2. – С. 61.


Тема №3.

Т.Драйзер

План

 1. Т.Драйзер – майстер реалістичної прози. Особливості творчого методу.

 2. Риси автобіографізму у романі «Дженні Герхардт».

 3. Жанрова природа роману «Сестра Кері».

 4. Образна символіка роману «Американська трагедія».

 5. Проблематика «Трилогії бажань» («Фінансист», «Титан», «Стоїк»).

 6. Традиції Т.Драйзера і сучасний літературний процес.

 7. Творчість американського письменника у вітчизняному літературознавстві.

Література

 1. Анисимов И. И. Мастера культуры: Анатоль Франс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Генрих Манн / И.И. Анисимов. – М.: Художественная литература, 1971. – 288 с.

 2. Батурин С. Драйзер / С. Батурин. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 336 с.

 3. Безродний Є. Теодор Драйзер про Україну // Всесвіт. – 1971. – №8. – С. 71 – 75.

 4. Давиденко Г., Стрельчук Г., Гричаник Н. Т Драйзер – майстер реалістичної прози. Особливості творчого методу // Історія зарубіжної літератури ХХ століття : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.Й.Давиденко, Г.Н.Стрельчук, Н.І.Гричаник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 209 – 218.

 5. Денисова Т., Сиваченко Г. Теодор Драйзер // Зарубіжна література. – 1998. – №2932. – С. 1820.

 6. Зарубежная литература XX века / Ред. З.Т. Гражданская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1973. – 750 с.

 7. Засурский, Я. Н. Теодор Драйзер: Жизнь и творчество / Я.Н. Засурский. – М.: Издательство Московского университета, 1977. – 320 с.

 8. Козубенко Л.М. Теодор Драйзер // Історія зарубіжної літератури ХХ ст.: навч. посібник / ред. В. І. Кузьменко. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – С. 231 – 241.

 9. Мендельсон, М. О. «Американская трагедия» Теодора Драйзера / М. О. Мендельсон. – М.: Художественная литература, 1971. – 101 с.


Тема №4.

Дж.Лондон

План

 1. Особливості творчого методу Дж.Лондона.

 2. Періодизація творчості американського письменника

 3. Тематична палітра новелістики Дж.Лондона.

 4. Проблема митця і мистецтва у романі «Мартін Іден».

Література

 1. Гаськевич К. Світ людей і світ тварин у творі Дж. Лондона «Біле ікло». / К. Гаськевич // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 10. – С. 24 – 28.

 2. Гузь О. Повість Джека Лондона «Біле Ікло» / О. Гузь // Всесвітня література та культура. – 2011. – № 9. – С. 6 – 22.

 3. Гладишев В. «Почему же тогда ему не хочется умирать?» (Джек Лондон «Любовь к жизни») // Контекстное изучение рассказов в средних и старших классах / В.В.Гладышев. – Николаев, 2009. – С. 21 – 35.

 4. Давиденко Т. Зображення людського характеру в екстримальній ситуації (за оповіданням Дж. Лондона «Жага до життя») / Т. Давиденко // Зарубіжна література в школі. – 2011. – № 21. – С. 10 – 13.

 5. Денисова Т., Сиваченко Г. Джек Лондон (18761916) // Зарубіжна література. – 1998. – №2932. – С. 16 18.

 6. Зарудня І. Вивчення оповідань «Воля до життя» О. Довженка та «Любов до життя» Джека Лондона крізь призму навчального діалогу / І. Зарудня // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 5. – С. 21 – 24.

 7. Кашуба Є. «Є воля до життя – є людина!» Урок компаративного аналізу за творами Дж. Лондона «Жага до життя» та О. Довженка «Воля до життя» / Є. Кашуба // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 2. – С. 47 – 51.

 8. Мащенко Є. Переосмислюючи ситуацію художнього твору на особистість. Урок за повістю «Біле Ікло» Джека Лондона // Тема. – 2004. – №3 – 4. – С. 83 – 89.

 9. Первак О. У чому сила героїв Джека Лондона ? // Вікно в світ. – 1999. – №6. – С. 102 – 105.

 10. Мізіна Т. Проблематика оповідання Джека Лондона «Любов до життя» // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2006. – №3(27). – С. 7 – 9.

 11. Хроменко І. Вивчення оповідання Джека Лондона «Любов до життя». 6 клас / І. Хроменко // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – № 12. – С. 28 – 32.

 12. Чередник Л. Лобо та Біле Ікло: що в них спільного та відмінного? Компаративний аналіз творів Дж.Лондона та Е.Сетон-Томпсона // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2004. – №10. – С. 42 – 43.

 13. Янкович О., Ханчук І. Чи нікчемна людина? Урок додаткового читання за твором Джека Лондона «Жага до життя» / О. Янкович, І. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. – 2008. – № 1. – С. 42 – 45.


Тема №5.

В.Маяковський

План

 1. В.Маяковський і російський футуризм.

 2. Заангажованість радянського періоду. Трагічна доля митця.

 3. Непересічність творчого обдарування.

 4. Актуальні проблеми драматургії В.Маяковського.

Література

 1. Аникина О. Стихотворение В. В. Маяковського «Послушайте!» // Литература в школе. – 2006. – №1. – С. 3840.

 2. Астахова А. Библейские мотивы и образы в дооктябрьской поэзии В.Маяковского // Русский язык и литература в школах Украины. – 2003. – №4. – С. 1115.

 3. Дітькова С. Маяковський і футуризм // Всесвітня література та культура. – 2006. – №2. – С. 46.

 4. Дядичев В. Прошлых дней изучая полемики. К истории резолюции Сталина о Маяковском // Москва. – 1991. – №4. – С. 187200.

 5. Зайцев В. Об изучении творчества В.Маяковского на современном этапе // Филологические науки. – 2004. – №3. – С. 312.

 6. Золотницька Т. Є. «Я поэт. Этим и интересен»: Урок з вивчення творчості В. Маяковського / Т. Є. Золотницька // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 11. – С. 42 – 44.

 7. Лившиц Б. К. Когда зарождалась его скандальная известность, «еще мало похожая на славу» (Воспоминания о Владимире Маяковском) [Текст] / Б. К. Лившиц // Русская словесность в школах Украины. – 2009. – №6. – С. 48 – 54.

 8. Мирошникова Н. О новаторстве В.В.Маяковского // Русский язык и литература в школах Украины. – 2003. – №4. – С. 711.

 9. Огинская Л. Маяковский продолжаеться. Не юбилейное. И не только воспоминания / Л. Огинская // Вопросы литературы. – 2011. – № 5. – С. 408 – 428.

 10. [Поезії, присвячені В.Маяковському] // Тема. – 2000. – №2. – С. 98 – 109.

 11. Пономарев Е. Травелоги Маяковского. Начало жанра / Е. Пономарев // Вопросы литературы. – 2012. – № 2. – С. 100 – 144.

 12. Сіденко С. Урок літератури і музики (Цікавинки про письменників та композиторів) / С. Сіденко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 3. – С. 19 – 23.

 13. Тавенко Н. К. «Мой стих трудом громаду лет прорвет». (Проведение творческого зачета по усвоенному материалу о жизни и творчестве писателя; В. Маяковский) / Н. К. Тавенко // Русская словесность в школах Украины. – 2010. – № 6. – С. 35 –38.

 14. Таратута С. Рання лирика Маяковского и её герой / С. Таратута // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 7 – 8. – С. 25 – 27.

 15. Тимченко С. «Душу цветущую любовью выжег». Страницы жизни В.В.Маяковского и стихотворение «Лиличка! Вместо письма» в контексте творчества поэта // Всесвітня література та культура. – 2002. – №11. – С. 4550.


Тема №6.

О.Блок

План

 1. Своєрідність символізму поета.

 2. Відображення релігії Вічної Жіночності у творчості митця.

 3. Тематичне розмаїття О.Блока: тема «страшного світу»; романтичного «двобою з життям», «тема батьківщини».

 4. Стихія російської революції в поемах «Скіфи» та «Дванадцять».

Література

 1. Ахматова А. Александру Блоку // Тема. – 2000. – №2. – С. 109 – 110.

 2. Гельо Т. Російський символіст на горах київських. Сторінки життя Олександра Блока // Всесвітня література та культура. – 2006. – №1. – С. 2830.

 3. Герук О. Навстречу прекрасной даме: материалы к изучению творчества А.Блока // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №2. – С. 2227; // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – №1. – С. 15 – 19.

 4. Есаулов И. Мистика в поэме «Двенадцать» А.Блока // Литература в школе. – 1998. – №5. – С. 4753.

 5. Игошева Т. Образ «матери-земли» в поэтическом сознании А.Блока // Филологические науки. – 2005. – №6. – С. 1321.

 6. Книпович Е. «Меня всегда поражало в нем чувство необходимости порадоваться чужой удаче» // Русская словесность в школах Украины. – 2011. – №5. – С. 52 – 55.

 7. Костенко Л. «Учора в дощ зайшов до мене Блок…» // Тема. – 2000. – №2. – С. 98.

 8. Макарова Б. Поэма «Двенадцать» А.Блока // Литература (Первое сентября). – 2004. – №20. – С. 2225.

 9. Мурьянов М. Символика розы в поэзии Блока // Вопросы литературы. – 1999. – №6. – С. 98128.

 10. Мусаэлян К. Образ Христа в поэме «Двенадцать» // Литература (Первое сентября). – 2004. – №1. – С. 19.

 11. Погрибна В. Краски Михаила Врубеля и слова Александра Блока. Материалы к уроку-синтезу искусств // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2011. – №1. – С.20 – 21.

 12. Поцепня Д. Проза А.Блока: Стилистические проблемы. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1976. – 136 с.

 13. Соловьева Л. Опыт прочтения стихотворения Александра Блока «Шаги Командора» // Литература (Первое сентября). – 2002. – №47. – С. 15.

 14. Тематичний номер, присвячений творчості О.Блока // Литература в школе. – 2006. – №6.

 15. Усманов Д. Идеи философии Ф.Ницше в творчестве А.Блока // Литература (Первое сентября). – 2000. – №26. – С. 1112.

 16. Цветаева М. Из стихов к Блоку // Тема. – 2000. – №2. – С. 97 – 98.


Тема №7.

А.Чехов

 1. Від Чехонте до Чехова. Еволюція стилю прозаїка.

 2. Поетика оповідань А.Чехова. Новаторство російського митця.

 3. «Острів Сахалін» як вияв громадянської позиції письменника.

 4. А.Чехов і розвиток мистецтва театру в Росії.

 5. «Чайка» А Чехова як зразок «нової драми». Історія сценічної інтерпретації.

 6. Вплив творчості російського митця на розвиток світової культури.

 7. А.Чехов і Україна.

Література

 1. Биткивская Г. В. Фаустовская тема в творчості А. Чехова / Г. В. Биткивская // Зарубіжна література в школах України. – 2011. – № 2. – С. 15 – 18.

 2. Братко В. Такі смішні сумні історії. Матеріали до вивчення гумористичних оповідань А.Чехова // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №3. – С. 27 30.

 3. Гладышев В. «Ничтожен» ли Беликов? «Человек в футляре» и «глубоко порядочные» люди глазами Чехова // Зарубіжна література в школах України. – 2001. – № 1. – С. 21 – 25.

 4. Дунаева Е. Из истории чеховского фонда Государственного литературного музея: 1912 – 1915 // Вопросы литература. – 2010. – Март-Апрель. – С. 392 – 396.

 5. Вітко М.Через антитезу до змісту твору (Урок-бесіда за оповіданням А.Чехова «Товстий і тонкий») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2009. – №10. – С. 18 – 19.

 6. Воложанова С. Музей одной книги А.П.Чехова // Вопросы литература. – 2010. – Март-Апрель. – С. 398 – 414.

 7. Іванько С. Л. Система уроків із вивчення творчості А. П. Чехова // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2012. – №3 (171). – С. 25 – 29.

 8. Зубарева В. Чехов – основатель комедии нового типа / В. Зубарева // Вопросы литературы. – 2011. – № 4. – С. 92 – 124.

 9. Карасев Л. Пьесы Чехова // Вопросы философии. – 1998. – №9. – С. 72 91.

 10. Конєва Т. Особливості конфлікту в «новій драмі». Матеріали до уроку за п’єсою «Ляльковий дім» Г.Ібсена та «Вишневий сад» А.Чехова // Всесвітня література. – 2006. – №4. – С. 33 37.

 11. Кудрявцев М. Буденний живих символів: ідейно-художня парадигма творчості Антона Чехова // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – №10. – С. 13 – 16; №11. – С. 22 – 23.

 12. Мацапура В. Чехов – драматург-новатор (На матери але пьес «Чайка» и «Вишневый сад») // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №4. – С. 49 – 53.

 13. Ніколенко О. Собака дорожчий за людину. Оповідання А.Чехова «Хамелеон» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – №3. – С. 7 – 9.

 14. Первова Г. М. Феномен детства в произвидениях А. П. Чехова / Г. М. Первова // Начальная школа. – 2012. – № 1. – С. 61 – 64.

 15. Плещеев А.А Чехов. Из воспоминаний // Вопросы литература. – 2010. – Март-Апрель. – С. 392 – 396.

 16. Решетняк О. «Ні, більше так жити неможливо». Вивчення оповідання Антона Чехова «Людина у футлярі» // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №6. – С. 427 – 436.

 17. Сергиева Н. Н. Испытания даются для того, чтобы мы что-то осознали, стали мудрее. Материалы к изучению пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня» / Н. Н. Сергиева // Русская словесность в школах Украины. – 2012. – № 3. – С. 41 – 45.

 18. Соломко Л. «Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури в 10 класі» [Антон Чехов] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №4. – С. 42.

 19. Таратута С. Жизнь в футляре. Маленькая трилогия Антона Чехова // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – №1. – 2006. – С. 10 – 11.

 20. Тихоненко С. Час і простір як спосіб розкриття внутрішнього світу героїв (Урок-бесіда про смислове навантаження художньої деталі в оповіданні «Дама з собачкою» А.Чехова) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 2009. – №10. – С. 54 – 60.

 21. Тихомиров В. «Человек в футляре» у А.П.Чехова и Э.Т.А.Гофмана // Зарубіжна література в школах України. – 2007. – №5. – С. 9 – 10.

 22. Троцюк В. Вчимося знаходити авторські орієнтири в тексті художнього твору (На матеріалі оповідання А.П.Чехова «Дама з собачкою») // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2012. – № 6. – С. 28 – 30.

 23. Чернецкая Е.Н. Использование эпистолярного наследия А.П. Чехова при изучении биографии и творчества писателя // Зарубіжна література в школах України. – 2009. – №11. – С. 59 – 60.

 24. Шмидт И. Из далекого пришлого (Поездка с А.П.Чеховым по Сибири) // Вопросы литература. – 2010. – Март-Апрель. – С. 415 – 427.

 25. Яковенко В. В. Сенс художнього змалювання «футлярного життя» в оповіданні А.П.Чехова «Людина у футлярі» // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2012. – №3 (171). – С. 37 – 39.


Тема №8.

К.Гамсун

План

 1. Етапи творчої еволюції Кнута Гамсуна

1.1.Риси імпресіонізму у творчості норвезького митця.

1.2.Тематична палітра творчості прозаїка.

 1. Автобіографічна основа роману «Голод».

 2. «Пан» К.Гамсуна як модерністський роман.

3.1.Історія написання роману.

3.2.Семантика назви.

3.3.Тематика і проблематика.

3.4.Стилістичні домінанти твору.

 1. Кнут Гамсун і Україна. Особливості критичної рецепції.

Література

 1. Баркут К. «Містерії» Кнута Гамсуна // Всесвіт. – 2012. – № 5 – 6. –С. 203 – 206.

 2. Головченко Н. Структурно-стильові домінанти імпресіонізму. Твори Кнута Гамсуна, Михайла Коцюбинського, Івана Буніна // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2006. – №1. – С. 5 – 11.(ЗЛ. Стилі. Імпресіонізм)

 3. Гурдуз А. Метагерой романів К.Гамсуна: динаміка пантеїстичного світосприймання // Всесвітня література. – 2004. – №2. – С. 5457; Тема. – 2005. – № 1 – 2. – С. 52 – 58; Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №2. – С. 54 – 56.

 4. Гурдуз А. Норвегія – Україна: літературні зв’язки. Кнут Гамсуна в Україні сьогодні // Всесвітня література та культура в школах України. – 2007. – №9. – С. 2931.

 5. Евнина Е.М. Кнут Гамсун // Евнина Е.М. Западноевропейский реализм на рубеже ХIХ – ХХ векав: М.: Наука, 1967. – С. 81 – 99.

 6. Караменов Н. «Пан» Кнута Гамсуна, или, назад, к вакханалии язычества // Тема. – 2003. – № 1. – С. 3 43.

 7. Ковбасенко Ю. Кнут Гамсун (1859 – 1952) // Тема. – 2002. – №2. – С. 85 – 88.

 8. Костенко Л. «Високий норвежець, фіорди чистого розуму…» // Тема. – 2000. – №2. – С. 95 – 96.

 9. Логвин Г. Нерозділене кохання. Природа і «цивілізація» (Кнут Гамсун. «Пан». 10 клас). Матеріали до уроків. Пообразний аналіз // Зарубіжна література в школі (Основа). – 2007. – №7 (55). – С. 13 – 23.

 10. Ніколаева Н. «Пан» Кнута Гамсуна як модерністський роман // Зарубіжна література. – 2003. – 32 (336). – С. 12 – 21.

 11. Рогозинський В. «Згідно з якими зірками жити…» до вивчення роману Кнута Гамсуна «Пан» // Всесвітня література та культура в школах Украни. – 2007. – №9. – С. 27 – 28.

 12. Янкович О., Ханчук І. Психологія літературного героя у контексті психології особистості. Урок-компаративне дослідження за творами К.Гамсуна та М.Коцюбинського // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – №3. – С. 29 – 34.6. Індивідуальні завдання<< предыдущая страница   следующая страница >>