asyan.org
добавить свой файл
1
Психологічна характеристика учня

Психологічна характеристика учня

 

Тарас справляє враження компанійської, товариської людини. Позитивно сприймає оточуючих. Легко підтримує бесіду. Загальний рівень розвитку пізнавальної сфери – вище середнього. Рівень розвитку пам’яті – високий, уваги – середній, мислення – вище середнього, уяви – низький; мовлення активне, стримане, змістовне. Пізнавальна активність виражена помірно:

учень працює за вказівкою вчителя, інколи задає запитання.

Хлопцеві властивий вияв позитивних емоцій, має хороше почуття

гумору. В учня високий рівень потреби у спілкуванні з ровесниками; агресивність ситуативна помірного рівня. Нервова система характеризується високим рівнем стійкості до стресорів, учневі властива тривожність у ситуації перевірки знань.

Самооцінка дещо завищена; рівень егоцентризму відповідає особливостям цього віку; рівень самоприйняття високий. Оптимістичне самовідчуття.

Яскравою рисою, що спричиняє негативне відчуття себе, є “самотність”. Впевнений у собі, вміє відстоювати власну думку. У конфліктній ситуації йому властиві такі типи поведінки, як суперництво та компроміс. У взаєминах з оточуючими нехтує думкою дорослих, схильний до усамітнення.

Рівень схильності до девіантної поведінки вище середнього. Рівень потреб у

схваленні з боку дорослих – вище середнього, з боку однолітків – високий. Страх не відповідати очікуванням оточуючих не сягає рівня значущості.

Рівень мотивації навчання помірний, досягнення успіху – високий. Ставлення до навчання нестійке позитивне: вважає, що вчитися треба, але інтересу до навчання та систематичності в підготовці не виявляє.

Особистісно значущими цінностями для нього є “справжня дружба”, “свобода”, “комфортне життя”, вважає, що досягти цього можна завдяки “інтелекту” та “відповідальності”. Прагнення самовдосконалення виявляється у небайдужому ставленні до власних помилок та очікуванні прихильного ставлення до себе з боку оточуючих. Найяскравіше виражені спортивні здібності; виявляє інтерес до музики.

Труднощі в навчанні пов’язані з недостатньо розвинутим емоційно-вольовим контролем: хлопець не доводить розпочату справу до кінця, шукає легких рішень. Ці особливості заважають йому реалізовувати яскраві спортивні здібності. Впевненість у собі, вміння спілкуватися, достатній потенціал

розумових здібностей, співпраця з оточуючими можуть допомогти

учневі досягти бажаного.

У виховній роботі з Тарасом доцільно заохочувати його до співпраці з однокласниками у підготовці домашніх завдань.