asyan.org
добавить свой файл
1
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА РАЙОННА РАДА

П'ЯТА СЕСІЯ


ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “25” березня 2011 року № 49
смт. Добровеличківка
Про затвердження районної Програми

впровадження єдиного комплексу

відеоспостереження за громадськими

місцями, вулицями населених пунктів

району на 2011—2015 роки
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 року № 276 „Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю”, та з метою забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів на спортивних спорудах, біля приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, місцях масового перебування громадян, попередження, припинення та профілактики розкриття злочинів, які вчиняються на вулицях та інших громадських місцях, профілактики правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі району, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг і вулиць із використанням технічних засобів

Районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну Програму впровадження єдиного комплексу відеоспостереження за громадськими місцями, вулицями населених пунктів району на 2011—2015 роки ( далі Програма додається).

Визначити головним виконавцем Програми районний відділ УМВС України в Кіровоградській області.

Визначити головним розпорядником коштів Програми – районну державну адміністрацію.
2. Добровеличківському РВ УМВС України в Кіровоградській області про реалізацію Програми інформувати райдержадміністрацію щороку до 15 січня.
3. Рекомендувати головам місцевих рад розробити та затвердити відповідні місцеві Програми та забезпечити їх фінансування відповідно до чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, прав людини, соціального захисту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.

Голова районної ради Підпис В. Ганжа
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Добровеличківської районної ради

від ____._____________.2011 р. № _______


РАЙОННА

програма впровадження єдиного комплексу відеоспостереження за громадськими місцями, вулицями населених пунктів району на
2011-2015 роки  1. Загальні положення


Правовою підставою для розроблення Програми є Указ Президента України від 28 березня 2008 року № 276 „Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю” та Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” від 24 вересня 2008 року.

II. Аналіз існуючого стану із впровадженням систем відеоспостереження району
Добровеличківським РВ УМВС України в області протягом 2010 року здійснено ряд організаційних та практичних заходів, спрямованих на виконання завдань визначених Президентом України, Урядом та МВС України, у напрямку протидії злочинності та сфері захисту прав і свобод громадян від протиправних посягань, зміцнення дисципліни і законності серед особового складу РВ УМВС та забезпечення надійної охорони спецконтингенту.

Протягом 2010 року забезпечено правопорядок i громадську безпеку при проведенні 12 масових заходів, в яких взяли участь близько 4000 громадян. Охорону громадського порядку забезпечували 39 працівників міліції. Під час проведення заходів порушень громадського порядку не допущено.

Вживалися заходи щодо покращання оперативного стану у окремих населених пунктах району, де погіршувалась оперативна обстановка.

Щоденно до патрулювання по охороні громадського порядку, згідно планів єдиної дислокації, у середньому залучається 19 працівників мiлiцiї, в т.ч.: 4 – ПС, 2 – ДАI, 5 – ДІМ, 3 – громадські помічники, 5 – інші служби.

Із 18 злочинів, скоєних у громадських місцях, розкрито 10, тобто 55,5%. Із 7 злочинів, скоєних в умовах вулиці, розкрито 6 злочинів, або 85,7%.

У порівнянні з 2009 роком збільшилась кількість зареєстрованих злочинів загальнокримінальної спрямованості, скоєних в громадських місцях, із 18 до 10 (+8), ТТУ із 2 до 3 (+1), хуліганств із 6 до 7 (+1), знизилась кількість грабежів із 3 до 7 (-4), тяжких та особливо тяжких із 12 до 11 (-1).

Протягом 2010 року працівниками ПС району під час несення служби по охороні громадського порядку виявлено та припинено 768 адмінправопорушень, що на 18 правопорушень менше, ніж у 2009 році. Безпосередньо ПС розкрито 9 злочинів.


ІII. Мета програми
Мета Програми – забезпечення охорони громадського порядку під час проведення масових заходів на спортивних спорудах, біля приміщень органів державної влади та місцевого самоврядування, місцях масового перебування громадян, попередження, припинення та профілактика розкриття злочинів, які вчиняються на вулицях та інших громадських місцях, профілактика правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі району, створення умов, що сприяють забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг і вулиць із використанням технічних засобів.

IV. Шляхи і засоби реалізації, строки та етапи виконання Програми, обсяги та джерела фінансування
1. Програма має бути реалізована шляхом реалізації передбачених заходів на основі:

визначення цілей, завдань і заходів, необхідних для забезпечення посилення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

концентрації ресурсів на реалізації заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням у сфері охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

підвищення ефективності управління у сфері забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

координації дій суб'єктів управління у сфері забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху;

ефективного використання фінансових коштів, що спрямовуються на здійснення діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху.

Для організації роботи з реалізації програми зацікавлені підприємства, організації, відомства та місцеві органи виконавчої влади створюють відповідні робочі групи.

Реалізація заходів програми здійснюється на основі угод місцевих органів виконавчої влади з підприємствами, установами та організаціями.

Програма розрахована на 2011-2015 роки і її реалізація здійснюється за такими етапами:

визначення місць та встановлення систем відеоспостереження в місцях масового перебування громадян, місць проведення масових заходів в населених пунктах Добровеличківського району, а саме: в с.Тишківка, с.Липняжка, смт.Добровеличківка, с.Піщаний Брід, м.Помічна;

проведення робіт з монтажу зазначених систем з підключенням їх до чергової частини Добровеличківського РВ УМВС;

визначення місць встановлення систем термінового виклику міліції в населених пунктах Добровеличківського району, а саме: в с. Тишківка, с.Липняжка, смт.Добровеличківка, с.Піщаний Брід, м.Помічна (навчальні заклади, державні установи, ін.).

2. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, а саме: районного бюджету та коштів, передбачених у місцевих бюджетах на 2011-2015 роки.

Виділення та забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів забезпечуватиметься головними розпорядниками коштів ( районний бюджет – розпорядник коштів районна державна адміністрація, місцеві бюджети – розпорядники коштів відповідні місцеві ради).

Система фінансового забезпечення повинна створити стабільні умови для забезпечення охорони громадського порядку на вулицях та громадських місцях населених пунктів, вдосконалення безпеки дорожнього руху, забезпечення безпечних і комфортних умов руху на вулично-дорожній мережі.

Загальний обсяг фінансування заходів на ці цілі складе у 2011 – 2015 роках 1480,2 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів районного бюджету – 850,2 тис. грн., місцевих бюджетів – 630 тис. грн.

Ресурсне забезпечення програми зазначено у додатку.

Обсяги фінансування заходів та завдань Програми зазначені у заходах до Програми впровадження єдиного комплексу відеоспостереження за громадськими місцями, вулицями населених пунктів району на
2011-2015 роки.


V. Завдання і заходи Програми та очікуваний соціально-економічний результат її реалізації
Завдання Програми:

організація охорони громадського порядку під час проведення масових заходів та акцій протесту біля приміщень органів влади, забезпечення безпеки громадян на вулицях та громадських місцях населених пунктів району;

організація і забезпечення термінового виклику міліції за допомогою технічних засобів для припинення порушень громадського порядку;

організація і забезпечення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про дорожній рух та його безпеку;

Відповідно до поставлених завдань розроблені заходи, реалізація яких дозволить досягти поставленої Програмою мети.
VІ. Напрямки реалізації програми
1. Визначення місць встановлення систем відеоспостереження, місць встановлення систем термінового виклику міліції, підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

(площі перед приміщеннями органів влади, місця масового перебування громадян, місця проведення масових заходів, навчальні заклади, державні установи, вулиці населених пунктів району ін.)
Метою цього напрямку є визначення місць встановлення систем відеоспостереження, систем термінового виклику міліції, впровадження систем та комплексів автоматизованого контролю за дорожнім рухом, встановлення стаціонарних комплексів відеофіксації порушень Правил дорожнього руху України, оснащення спеціалізованих транспортних засобів, обладнаних засобами контролю і виявлення правопорушень на вулично-шляховій мережі, а також підвищення оперативності рятувальних служб в реагуванні на повідомлення про ДТП, протиправні дії стосовно учасників дорожнього руху та інші надзвичайні ситуації.

Зазначена мета реалізується шляхом проведення організаційно-методичних заходів, які передбачають вивчення технічних можливостей підключення систем відеоспостереження до чергової частини райвіділу, підключення систем термінового виклику міліції до ПЦС ДСО, аналіз криміногенної обстановки в громадських місцях та в місцях масового перебування громадян.

2. Проведення робіт з монтажу зазначених систем з підключенням їх до чергової частини райвіділу та пунктів централізованого спостереження (ПЦС) Державної служби охорони (ДСО).
Метою цього напрямку є розробка та впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення охорони громадського порядку. Програмою передбачається проведення монтажних, пусконалагоджувальних робіт систем відеоспостереження, термінового виклику міліції та підключення чергової частини районного відділу на ПЦС ДСО.

3. Технічне обслуговування систем відеоспостереження та термінового виклику міліції.
Метою вказаного напрямку є підтримання в робочому стані систем відео спостереження, термінового виклику міліції шляхом проведення сервісного обслуговування.


VІІ. Очікуваний соціально-економічний результат

від реалізації програми
В умовах збереження наявних тенденцій розвитку ситуації в районі протягом найближчих п’яти років очікується збереження стійких темпів зростання кількості протиправних посягань в громадських місцях, очікується збереження стійких темпів зростання кількості дорожньо-транспортних пригод та пов’язаних з ними наслідків.

Програму розраховано на період до 2015 року. За умов реалізації переліку заходів Програми прогнозується зупинення зростання показників протиправних посягань з подальшим їх зниженням щороку.

Соціальний ефект від реалізації Програми має визначитись за рахунок:

підвищення рівня громадської безпеки;

оперативного реагування нарядів міліції при надходженні сигналу „тривога”;

підвищення рівня безпеки дорожнього руху;

підвищення оперативності надання допомоги потерпілим у ДТП.
Економічний ефект очікується від:

зменшення травматизму та смертності від протиправних посягань в громадських місцях;

не допущення збитків державі;

підвищення оперативності надання допомоги потерпілим у ДТП.


VІІІ. Координація та контроль за ходом

виконання Програми
Координацію діяльності щодо реалізації цієї Програми та контроль за цільовим і ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – Добровеличківська районна державна адміністрація.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює відповідальний виконавець – Добровеличківський РВ УМВС України в Кіровоградській області.

Виконання заходів Програми забезпечують структурні підрозділи райдержадміністрації, місцеві ради в районі, інші виконавці та інформують Добровеличківський РВ УМВС України в області щокварталу до 10 числа наступного за звітним місяця протягом періоду дії програми.

Добровеличківський РВ УМВС України в області щокварталу до 30 числа наступного за звітним місяця надає до районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан реалізації програми.


___________________

Додаток

до районної Програми впровадження єдиного комплексу відеоспостереження за громадськими місцями, вулицями населених пунктів району на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Добровеличківської районної ради

від 25 березня 2011р. № 49
РОЗРАХУНОК

щодо фінансового забезпечення виконання Програми впровадження єдиного комплексу відеоспостереження за громадськими місцями, вулицями населених пунктів району на 2011-2015 роки

тис. грн.

Найменування заходу

Строки виконан-ня, роки

Орієнтовний обсяг фінансування

Втому числі за роками

Джерела фінансування

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

районний бюджет

Місцеві бюджети

1. Встановлення систем відео спостереження в місцях масового перебування громадян, місць проведення масових заходів ( розділ ІУ п.1, розділ УІ п.1 ( відеокамера, комп»ютер та інші обладнання і матеріали)

2011-2015

770,0

110,0

220,0

110,0

165,0

165,0

385,0

385,0

- районний бюджет
385,0

110,0

110,0

55,0

55,0

55,0

385,0
- Помічнянський
110,0
55,0
55,0110,0

- Добровеличківський
110,0
55,055,0
110,0

- Тишківський
55,0


55,055,0

- Липнязький
55,055,0


55,0

- Піщанобрідський
55,0

55,0
55,0

2. Проведення робіт з монтажу систем відео спостереження та підключення їх до чергової частини Добровеличківського РВ УМВС (розділ ІУ п.1, розділ УІ п.2)

2011-2015

99,4

14,2

28,4

14,2

21,3

21,3

49,7

49,7

- районний бюджет
49,7

14,2


14,2

7,1

7,1

7,1

49,7
- Помічнянський
14,2
7,1
7,114,2

- Добровеличківський
14,2
7,17,1
14,2

- Тишківський
7,1


7,17,1

- Липнязький
7,17,1


7,1

- Піщанобрідський
7,1

7,1
7,1

3. Встановлення систем термінового виклику міліції (розділ ІУ п.1)

2011-2015

120,0

20,0

20,0

30,0

20,0

30,0

50,0

70,0

- районний бюджет
50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0
- Помічнянський
20,0

10,0
10,0


20,0

- Добровеличківський
20,0.
10,010,0
20,0.

- Тишківський
10,010,0


10,0

- Липнязький
10,0

10,0
10,0

- Піщанобрідський
10,0


10,010,0

4. Технічне обслуговування системи відео спостереження та термінового виклику міліції ( розділ УІ п.3).

2011-2015

214,8

17,9

53,7

35,8

53,7

53,7

89,5

125,3

- районний бюджет
89,5

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

89,5
- Помічнянський
35,8
17,9
17,935,8

- Добровеличківський
35,8
17,917,9
35,8

- Тишківський
17,9


17,917,9

- Липнязький
17,917,9


17,9

- Піщанобрідський
17,9

17,9
17,9

5.Оснащення спеціальних транспортних засобів спеціальними засобами контролю для виявлення правопорушень на вулично-шляховій мережі

( розділ УІ п.1)

2011-2015

56,0

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

56,0
6. Придбання ПММ для підвищення оперативності рятувальних служб в реагуванні на повідомлення про ДТП, протиправні дії стосовно учасників дорожнього руху та інші надзвичайні ситуації ( розділ УІ п.1)

2011-2015

140,0

30,0

30,0

30,0

25,0.

25,0

140,0
7. Придбання службового автомобіля для оперативного реагування на ДТП та протиправної дії учасників дорожнього руху.

2011-2015

80,0

0

0

0

0

80,0

80,0

ВСЬОГО:

1480,2

203,3

363,3

231,2

296,2

386,2

850,2

630,0