asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 13 14
сайт: http://ukrzakon.net

форум: http://ukrzakon.net/phpBB3/index.php
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИН А К А ЗN 363 від 14.10.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 лютого 1998 р.
vd971014 vn363 за N 128/2568
Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним
транспортом в Україні{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 90 ( z0242-98 ) від 23.03.98
N 763 ( z0986-01 ) від 05.11.2001 }{ Додатково див. Повідомлення Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва


( n0005563-06 ) від 28.04.2006 }{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 493 ( z0621-06 ) від 22.05.2006 }
На виконання пункту 3 розділу першого Програми заходів щодо
забезпечення збереження вантажів, захисту їх від розкрадань і
безпеки пасажирів на транспорті, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 5 січня 1995 р. N 7 ( 7-95-п ),
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила перевезень вантажів автомобільним
транспортом в Україні (додаються).

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України
(Докіль Л.П.):

2.1. Довести до відома міністерств, відомств, Уряду
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, об'єднань,
підприємств, установ та організацій автомобільного транспорту, що
входять до сфери управління Мінтрансу України, Правила перевезень
вантажів автомобільним транспортом в Україні.

2.2. Разом з Головним управлінням правового забезпечення
діяльності транспорту (Логінова Л.М.) в установленому порядку
подати на реєстрацію Правила перевезень вантажів автомобільним
транспортом в Україні в Міністерство юстиції України.

3. Після введення в дію вищезазначених Правил втрачають
чинність "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом в
УССР", затверджені Міністерством автомобільного транспорту УРСР за
погодженням з Держпланом УРСР і Державним арбітражем при Раді
Міністрів УРСР (розділи 1-10 від 24.05.1971 р.; розділи 11-39, 40,
43, 44, 46, 48 від 25.01.1972 р.; розділи 45 і 49 від
06.03.1972 р.; розділ 47 від 20.10.1971 р.).

4. Наказ від 12 грудня 1996 р. N 394 "Про затвердження Правил
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні" вважати
таким, що не набрав чинності.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра Л.М.Костюченка.

Міністр В.І.Череп

Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 14.10.97 N 363

Правила
перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні( У тексті Правил слова "типовий договір про перевезення
вантажів автомобільним транспортом" замінено словами
"примірний договір про перевезення вантажів
автомобільним транспортом" у відповідних відмінках;
слова "разове замовлення" замінено словами "разовий
договір" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Мінтрансу N 90 ( z0242-98 ) від 23.03.98 )
Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в
Україні (надалі - Правила) визначають права, обов'язки і
відповідальність власників автомобільного транспорту -
Перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів -
Замовників.

Ці Правила не регламентують перевезення небезпечних,
великовагових, великогабаритних вантажів, пошти та перевезення
вантажів у міжнародному сполученні, оскільки такі перевезення
мають свої особливості, що стосуються виконання комплексу вимог
при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення
та його документального оформлення, а також узгодження таких
правил із відповідними компетентними установами.

1. Терміни та поняття

Наведені у цих Правилах терміни та поняття вживаються в
такому значенні:

Вантаж - всі предмети з моменту прийняття для перевезень до
здачі одержувачу вантажу.

Вантажне місце - умовна одиниця вантажу для приймання його
для перевезення або здачі вантажоодержувачу при здійсненні
навантаження або розвантаження рухомого складу.

Вантажний контейнер - одиниця транспортного обладнання
багаторазового використання, призначена для перевезення та
короткочасного зберігання вантажів без проміжних перевантажень,
зручна для механізованого навантаження та розвантаження,
завантаження та вивантаження (внутрішній об'єм дорівнює 1 куб.м і
більше).

Вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка
подає перевізнику вантаж для перевезення.

Вантажоодержувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка
здійснює приймання вантажів, оформлення товарно-транспортних
документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому
порядку.

Договір про перевезення вантажів - двостороння угода між
перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є
юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термін та умови
перевезення вантажів, права, обов'язки та відповідальність сторін
щодо їх додержання.

Дорожній лист - документ установленого законодавством зразка
для визначення та обліку роботи автомобільного транспортного
засобу.

Експедитор з перевезення вантажів - працівник, який
забезпечує виконання комплексу операцій
транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення
вантажів.

Замовлення на перевезення вантажів - документ, який подає
вантажовідправник перевізникові на доставляння обумовленої партії
вантажів в узгоджені терміни.

Замовник - вантажовідправник або вантажоодержувач, який уклав
з перевізником договір про перевезення вантажів.

Здавання вантажу - подання вантажоодержувачу перевізником
вантажу, згідно з товарно-транспортним документом, з наступним
розвантаженням і оформленням документів про його передачу
вантажоодержувачу.

Маркування - потрібні написи, зображення та умовні позначки,
вміщені на упаковці, бирках або самому товарі, який
відвантажується для належного перевезення та здачі вантажу
одержувачу.

Міські перевезення - перевезення різнородних за структурою
вантажів у межах міста.

Міжміські перевезення - перевезення вантажів, що здійснюються
за межі міста (населеного пункту).

Обсяг перевезень - кількість вантажу, перевезеного або
заявленого вантажовідправником і прийнятого перевізником для
доставки одержувачу (в тоннах).

Пакетування - формування та скріплення вантажів в укрупнену
вантажну одиницю, яке забезпечує при доставці у встановлених
умовах їхню цілість, збереження та дозволяє механізувати
вантажно-розвантажувальні та складські роботи.

Перевізник - особа, яка надає послуги з перевезення вантажу
автомобільним транспортом загального користування.

Подорожній лист - первинний документ про облік вантажних
автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу
автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного
підприємства і до повернення на підприємство.

Приймання вантажу - подання вантажовідправником
підготовленого для відправлення вантажу та товарно-транспортних
документів перевізнику з наступним навантаженням на транспортний
засіб та оформлення документів про прийняття вантажу перевізником
для відправлення.

Причіп - транспортний засіб, призначений для руху в з'єднанні
з автомобільним транспортним засобом.

Сідельний тягач - автомобіль, який за своєю конструкцією та
обладнанням призначений для буксирування напівпричепа;

Спеціальний автомобіль - автомобіль, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних
робочих функцій.

Спеціалізований автомобіль - автомобіль, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів
певних категорій.

Тара - основний елемент упаковки, що являє собою виріб для
розміщення продукції.

Товарно-транспортна документація - комплект юридичних
документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання,
передавання, перевезення, здавання вантажу та взаємні розрахунки
між учасниками транспортного процесу.

Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників
транспортного процесу юридичний документ, що призначений для
списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх
переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та
бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення
вантажу та обліку виконаної роботи.

Транспортна послуга - перевезення вантажів та комплекс
допоміжних операцій, що пов'язані з доставкою вантажів
автомобільним транспортом.

( Розділ 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 763
( z0986-01 ) від 05.11.2001 )2. Загальні відомості про вантажі

2.1. Вантажі, які подаються для перевезення, класифікуються
за такими ознаками: вид продукції різних виробників, фізичний
стан, наявність тари, спосіб вантаження і розвантаження,
специфічні властивості, маса та габарити.

2.2. За видами продукції вантажі поділяються на:

- продукцію сільського господарства;

- продукцію лісової, деревообробної і целюлозно-паперової
промисловості;

- руди металічні;

- продукцію паливно-енергетичної промисловості;

- мінеральну сировину, мінерально-будівельні матеріали та
вироби;

- продукцію металургійної промисловості;

- продукцію хімічної промисловості;

- продукцію харчової, м'ясо-молочної та рибної промисловості;

- промислові товари народного споживання;

- продукцію машинобудування, приладобудування і
металообробної промисловості;

- інші вантажі.

2.3. За фізичним станом вантажі можуть бути твердими, рідкими
і газоподібними.

2.4. За наявністю тари вантажі підрозділяються на ті, для
яких тара потрібна і для яких вона не потрібна.

2.5. За способом вантаження і розвантаження вантажі бувають:
штучними, сипучими, навалочними і наливними.

2.6. Такі вантажі як швидкопсувні, небезпечні, антисанітарні
та живі - мають свої специфічні властивості.

2.7. В залежності від маси, габаритів одного вантажного місця
та специфіки вантажі підрозділяються на такі, перевезення яких
здійснюється: за цими правилами і за спеціальними правилами
(великовагові, великогабаритні, небезпечні).

За цими правилами здійснюються перевезення безпечних
вантажів, маса і габарити яких в транспортному положенні разом з
транспортним засобом не перевищують обмеження, що встановлені
Правилами дорожнього руху України.

3. Правила укладення договорів

3.1. Договори про перевезення вантажів автомобільним
транспортом укладаються між фізичними та юридичними особами, які
здійснюють автомобільні перевезення вантажів на комерційній основі
(надалі - Перевізники), та вантажовідправниками або
вантажоодержувачами (надалі - Замовники). Примірний договір про
перевезення вантажів автомобільним транспортом у місцевому та
міжміському сполученні (надалі - Договір) наведений в додатку 1.
( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 90
( z0242-98 ) від 23.03.98 )

3.2. Договір про перевезення вантажів може укладатися
Перевізником з посередницьким підприємством, яке користується
правами та несе обов'язки і відповідальність, що передбачені для
вантажовідправників і вантажоодержувачів.

3.3. Інніціативу про встановлення договірних стосунків для
перевезення вантажів автомобільним транспортом може виявити як
Перевізник, так і вантажовідправник (вантажоодержувач) - майбутній
Замовник.

3.4. Після того, як Перевізник і Замовник узгодили умови
перевезень і розрахунки, стверджений підписом і печаткою
Перевізника проект Договору з необхідними до нього додатками в
двох екземплярах Перевізник зобов'язаний направити Замовнику не
пізніше ніж через три дні після його узгодження. ( Пункт 3.4 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 90 ( z0242-98 )
від 23.03.98 )

3.5. У Договорі встановлюються: термін його дії, обсяги
перевезень, умови перевезень (режим роботи по видачі та прийманню
вантажу, забезпечення схоронності вантажу, виконання
вантажно-розвантажувальних робіт і таке інше), вартість перевезень
і порядок розрахунків, порядок визначення раціональних маршрутів,
обов'язки сторін, відповідальність тощо.

3.5.1. Замовник не пізніш як через 10 днів після одержання
від Перевізника проекту Договору підписує його і додатки до нього,
стверджує їх печатками і один екземпляр повертає Перевізнику.

3.5.2. Якщо у Замовника є розбіжності по Договору, він
зобов'язаний сформулювати свої пропозиції у протоколі розбіжностей
і направити їх Перевізнику разом з Договором у 10-денний термін.

3.5.3. Перевізник зобов'язаний розглянути протокол
розбіжностей Замовника, у разі потреби - спільно з ним, і включити
до Договору всі прийняті пропозиції.
следующая страница >>