asyan.org
добавить свой файл
1
Вправи і завдання

для підвищення культури мовлення учнів
Практичні завдання

Вправа І

Прочитайте два діалогічні тексти і скажіть, які з них написані сучасною літературною мовою?

 1. — Щастя, дитинко, це доля...

 • А що таке доля?

 • Доля — це такий квіт, що його тяжко дістати.

 • А гарний він, цей квіт?

 • Чи гарний, кажеш? Авжеж, що гарний. Як дивитися на нього, то очі радуються, на серці робиться весело, і дивишся — не надивишся.

 • Мамо, я хочу цього гарного квіту... (Лепкий).

2.— Чому ж ти, Петре, не вивчив уроку?

 • Підручника не було.

 • А де ж він подівся?

 • Батько привезли на зиму сіно і привалили...

 • То коли ж ти все-таки підготуєш урок?

— Коли корова сіно з'їсть (Нар.творчість).
Вправа 2.

Прочитайте, правильно вимовте слова і сполучення слів. Затранскрибуйте їх. У чому особливість їх вимови? Розкрийте значення терміна "асиміляція".

Розшити, з жаром, без шва, зчорніти, без числа, принісши, безчестя, зшити, вирісши, зжувати, вивізши, зжити, розчесати, зцілити.

Вправа 3.

Запишіть подані сполуки слів, вибравши з дужок потрібні сполучники і прийменники. Якщо можливі варіанти, наведіть їх.

Він (і, й) вона; вийти (з, із, зі, зо) димом; Іван (і, й) Микола; дивитись (у, в) вічі; козуля (і, й) олень; визирнув (у, в) вікно; ти (з, із, зі, зо,) мною, вітати (із, зі, зо) святом; разів (з, із, зі, зо) три; спалахує (і, й) горить; пірнути (у, в) озеро; прибрати (у, в) хаті, сосна (і, й) ялина.

Для виконання цієї вправи повторіть матеріал параграфів 11, 12, 13 із "Українського правопису" 1993 р. (або пізнішого) видання.

Вправа 4.

Навчіться правильно читати даний текст.

 • Що тобі, Архипе, погано?

 • Ні, мамо, нічого. Ідіть спати. Скоро світатиме.

 • Дарма. Я ще висплюсь. Ось у тебе кров потекла горлом. — Яремо,
  запрягай коня, повезеш Архипа в лікарню.

— Плачете, мамо, немов у могилу мене виряджаєте... Я полежу в
лікарні, може, одужаю...

 • Ой сину...

 • Сідай, Архипе, поїдемо біля кладовища.

 • Мабуть, вчора то була остання прогулянка... Як будеш мене ховати,
  Яремо, то вибирай місце, щоб звідти все село було видно. Тополі на могилі
  посадиш. Я люблю... Добре вони шумлять. А на хресті напишеш так: "Архип
  Тесленко, український письменник. Народився року божого 1882, лютого 18,
  помер року божого 1911..."

— Може, одужаєш... (Шиян).
Вправа 5.

Зважте на поради чеського соціолога Іржі Томана. Поставте. 6-7 запитань до тексту і знайдіть на них відповіді.

Говоріть лише тоді, коли у вас є що сказати.

Цікаво не може говорити той, хто нічого не читає, не бере участі у громадському житті, не відвідує культурних закладів, не дискутує з товаришами, не подорожує і нічого не переживає.

Хто говорить надто тихо, той справляє враження людини, яка не вірить у свої сили.

Той же, хто говорить надто голосно, справляє враження агресивної людини.

Для збагачення власного словникового запасу читайте твори авто­ритетних авторів, слухайте кваліфікованих промовців, принагідне записуйте слова й вирази, які б ви хотіли вживати у своєму мовленні.

Виявіть, які слова ви вживаєте надто часто і намагайтеся замінити їх іншими словами й виразами.

Чергуйте довгі речення з короткими. Довгі речення важко сприймати й розуміти. Нагромадження коротких речень одне за одним робить мову монотонною.

Часте вживання особових займенників замість імен осіб може призвести до неправильного тлумачення сказаного.

Вимовляйте слово "ми" голосно, а слово "я" — пошепки.

Вживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей: "даруйте", "перепрошую", "дякую", "будь ласка" та ін.

Природа дала людині один язик і два вуха для того, щоб вона слухала інших удвічі більше, ніж сама говорить.

Запитання — дуже зручна форма наказу. Ставте запитання.

Думки треба донести до слухачів. Вживайте для цього епітети, по­рівняння, метафори, прислів'я, приказки, афоризми, цитати.

Якщо хочете наголосити на якійсь думці, це можна зробити кількома способами:

 • перш ніж висловити її, помовчіть якусь хвилю, а потім уже говоріть;

 • підсильте свій голос або стиште його;

 • уповільніть виклад і наголосіть на кожному окремому слові в реченні;

 • доповніть слово жестом або мімікою;

 • змініть тон голосу;

— повторіть важливе слово або речення.

Учіться ставити себе на місце іншої людини (За Іржі Томаном).

Вправа 6.

Чи правильно користуємося числівниками української мови? (Анти-суржик. - 62, 63, 64, 65, 66, 67. - С. 103-106.)

Вправа 7.

Назвіть труднощі у відмінюванні та вживанні займенників. (Анти-суржик. - 68, 69, 70. - С. 103-108.)

Вправа 8.

Поясніть, що таке атематичні дієслова. (Антисуржик. — 71. — С.108.)

Вправа 9.

Відредагуйте речення.

1. Позавчора я отримав повідомлення про грошовий перевод, але до цих пір не можу його отримати із-за поганої роботи пошти. 2. Розповідаючи друзям про давню пригоду, Мишкові здалося, що все те відбувалося не в далекі роки, а ось тепер. 3. Підписку на газети і журнали можна оформити на протязі двох місяців.

Додаток 2

СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЛІВ

Завдання. До наведених слів доберіть такі, з якими вони сполучаються.

Зразок відповіді. Завдання 1, А: 1, 3, 7, 10 (тобто слово під літерою А може сполучатися зі словами під номерами 1, 3, 7, 10); Б: 2, 4, 5, б, 9.

Варіант 1

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

А.Особливий

Б. Особовий

А. Кристалічний Б. Кришталевий

А. Відчуття

Б. Почуття

А. Погідний

Б. Погодиш

1.Назва

2.Посвідчення 3. Щастя

4.Уподобання 5. Склад

6. Характер

7. Охорона

8. Бібліотека 9. Справа

10. Рахунок

1.Кубок 2. Голос

3.Структура

4. Ваза

5. Вода

6. Пісня

7. Будова

8. Людина

9. Сльоза

10. Щит

1.Здорові

2. Обов'язку

3. Холоду

4. Кольору

5. Ніжності

6. Небезпеки

7. Любові

8. Сорому

9. Ненависті

10. Голоду

1.Море 2. Небо

3. Весна

4. День

5. Прикмети

6. Настрій

7. Прогнози

8. Ранок

9. Обличчя

10. Умови

Варіант 2

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

А. Хутірський Б.Хуторянський

А. Писемний

Б. Письмовий

А. Книжковий Б. Книжний

А. Фамільний

Б. Фамільярний

1. Замкненість

2. Базар.

3. Сади

4. Обмеженість 5. Інтереси

6. Громада

7. Ідеали

8. Поезія

9. Хлопець

10. Вдача

1 . Робота

2. Стиль

3. Мова

4. Стіл

5. Дозвіл

6. Джерело

7. Пояснення

8. Іспит

9. Розпорядження 10. Пам'ятка

1. Стиль

2. Фонд

3. Зворот

4. Шафа

5. Виставка

6. Ринок

7. Традиція

8. Мова

9. Знання

10. Фабрика

1. Реліквія

2. Цінності

3. Жест

4. Альбом

5. Тон

6. Традиції

7. Поводження

8. Стосунки

9. Звичай

10. Звичка


Варіант З

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

А.Настільний

Б. Настінний

А.Кваліфікаційний Б. Кваліфікований

А. Абсолютний

Б.Абсолютистський

А. Дощовий Б.Дощовитий

1. Теніс

2. Лампа

3. Книга

4. Портрет

5. Підручник

6. Годинник

7. Розпис

8. Словник

9. Записи

10. Полиця

1. Структура 2. Екзамен

3. Спеціаліст 4. Комісія

5. Розряд

6. Консультація 7. Інженер

8. Завдання

9. Випробування 10. Порада

1. Режим

2. Спокій

3. Температура

4. Держава

5. Чемпіон

6. Монархія

7. Безправ'я

8. Право

9. Більшість

10. Прагнення

1. Літо

2. Вода

3. День

4. Місяць 5.Краплини

6. Струмок

7. Хмари

8. Потік

9. Осінь

10. Погода

Варіант 4

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Завдання 4

А. Дружний

Б. Дружній

А. Смаковий

Б. Смачний

А. Завдавати

Б. Задавати

4. Кінний

Б. Кінський

1. Країна

1 . Відчуття

І.Жару

1 . Плуг

2. Клас

2. Страва

2. Болю

2. Біг

3 . Колектив

3. Властивості

З.Жалю

3. Залізниця

4. Усмішка

4. Якості

4. Завдання

4. Дорога

5. Народ

5. Борщ

5. Клопоту

5. Голова

6. Прийом

6. Сон

6. Тон

6. Спорт

7, Сміх

7. Каша

7. Прикрості

7. Стійло

8. Робота

8. Нерв

8. Неприємності

8. Загін

9. Критика

9. Подразник

9. Шкоди

9. Розвідка

10. Спів

10. Вечеря

1 0. Задачу

10. Сила

ЗНАЙДІТЬ СЛОВО

Завдання. Наведені слова мають два значення. Третє значення – зайве, воно стосується іншого, однозначного слова. Вкажіть номер цього «зайвого» значення і назвіть слово, якому воно відповідає. Зразок відповіді. І. Вояж – 1.

Варіант 1

№ п/п

Слово

Значення

І

Макіяж

1 . Заст., ірон. Подорож.

2. Мистецтво декоративної косметики, її використання.

3. Засоби, призначені для декоративної косметики

II

Паркет

1 . Маленькі гладкі дощечки з твердих порід дерева для настилання підлоги.

2. Підлога, вислана такими дощечками, переважно у вигляді геометричного рисунка.

3. Стіна, звичайно дерев'яна, що обгороджує або відгороджує що-небудь; огорожа

III

Антиквар

1 . Продавець старовинних картин, книжок та інших цінних предметів. 2. Заст. Про людину, яка любить збирати старовинні речі.

3. Старі речі (книги, картини, прикраси тощо)

IV

Вулкан

1 . У римській міфології — бог підземних надр, вогню і ковальського ремесла.

2. Розм. Безпритульна, неохайно вдягнена людина, яка живе з дрібного грабіжництва.

3. Конусоподібна гора з кратером на вершині, з якого час від часу вивергаються розплавлена лава, гарячі гази, уламки гірських порід тощо

V

Добродійний

1 . Той, що має на меті давати матеріальну допомогу бідним.

2. Який приносить користь, дає добро.

3. Лагідний, ласкавий, прихильний до людей і до всього довкола

VI

Екскурсія

1. Художньо оформлений ярлик, що наклеюється на внутрішньому боці обкладинки книжки і вказує на її власника. 2. Поїздка або похід куди-небудь з метою відвідати, оглянути що-небудь.

3. Розм. Група людей, яка колективно відвідує, оглядає що-небудь


VII


Інквізитор


1 . Іст. Суддя або член суду над єретиками.

 1. Перен. Той, хто навмисно завдає кому-небудь великих страждань; дужежорстока людина.

 2. Фін. Посадова людина, яка приймає гроші від організацій, фірм для здачі їх у банк підприємств, фірм для здачі їх у банк

VIII


Йога


 1. Пастоподібний продукт, що виготовляється зі квашеного особливим способом молока.

 2. У філософських системах Стародавньої та середньовічної Індії – вчення і метод управління психікою і психофізіологією людини з метою звільнення від пут матеріального існування.

3.Давньоіндійська філософська школа ідеалістичного спрямування, за вченням якої людина може злити свою душу з Богом, досягти найвищого блага самопізнання, самозаглиблення, цілком звільнити свою свідомість від впливів зовнішнього світу

IX

Пілігрим


1.Учасник бою биків — вершник, який розлючує бика уколами піки.

 1. Паломник.

 2. Перен. Мандрівник, подорожній

X

Самурай


1 . У феодальній Японії — член привілейованого військового стану; світський феодал.

 1. Розм. Про японських військових.

 2. Сухий гарячий вітер у пустелях Азії та Африки; піщаний ураган


НЕ СПЛУТУЙМО ПАРОНІМІВ

Завдання. Розмежуйте значення наведених паронімів. Зразок відповіді. Варіант 1: АІ — Б2; А2 — БЗ — В1.

Варіант 1п/п

Слова-пароніми

Значення

І

А.Гривна

Б. Гривня

1.У Стародавній Русі — срібний злиток вагою близько фунта, який служив основною грошовою одиницею; (заст.) мідна монета вартістю 2,5 коп; сучасна грошова одиниця.

2. Металева прикраса (обруч), яку носили на шиїА. Сеньйорита

Б. Синьйорина

1.В Італії — молода дівчина, панна.

2. В Іспанії та іспаномовних країнах — молода дівчина, панна

Ш

А.Арабеск

Б. Арабески

1.Поза у класичному балетному танці.

2. Вид орнаменту з геометричних і стилізованих рослинних візерунків; невеликий музичний твір, примхливий і невимушений за характером; збірник невеликих літературних творів

ІV

А.Зумовлювати Б.Обумовлювати

1.Бути причиною чогось, приводити до чогось, викликати щось, будучи умовою існування, розвитку, формування чогось, визначати його характер, якість, специфіку тощо.

2. Ставати в залежність від певних умов, обставин; визначати умови, термін виконання чогось

V

А.Дискусія

Б. Диспут

1.Публічне обговорення спірного питання.

2. Публічне заплановане обговорення якоїсь теми, до якого готуються за наперед складеним планом
VI

А.Абсолют Б.Абсолютизм

1.Те, що ні від чого не залежить, безвідносне. В ідеалістичній філософії — вічна, незмінна, нескінченна першооснова світу; що-небудь самодостатнє.

2. Необмежена монархія, у якій верховна влада повністю належить монархові

V VII

А. Фаршевий

Б. Фарширований

1.Зроблений з фаршу, у вигляді фаршу.

2. Дієприкм. до фарширувати; прикм., приготований фаршируванням.

VIII

А.Авари

Б. Аварці

1.Народність у Дагестані та Азербайджані.

2.Кочові племена тюркського походження

IX

А. Програмний

Б. Програмовий

В. Програмований

1.Який містить у собі програму, визначає політичну платформу, якою керуються

2. Який міститься в навчальній програмі.

3. Який здійснюється за допомогою програмування і навчальних пристроїв

X

А. Бридж

Б. Бриджі

В. Брижі

1. Дрібні хвилі; складки одягу тощо.

2. Картярська гра.

3. Штани для верхової їзди

Додаток З

Практичні завдання

Вправа 1.

Перевірте, чи відомі вам значення слів і словосполучень, які викори­стовуються при характеристиці говоріння (а), слухання (б), читання (в), письма (г).

а) голос, мовлення, слово, говоріння, зміст, думка;

б) слухати, запам'ятовувати, передавати, співрозмовник, значення;

в) читати мовчки, уголос; підкреслювати, позначати;

г) писати зі скороченнями, записувати, почерк, чіткий, зв'язно, рукопис,
письмове мовлення.

Вправа 2.

Перевірте, чи знаєте ви значення даних слів. Якщо необхідно, ко­ристуйтеся тлумачним словником.

Мова, мовлення, спілкування, комунікація, суспільство, партнер, інформація, поведінка, перспектива, усне мовлення, комунікант, засоби мовлення, мистецтво, розкіш.

Вправа 3.

Розкажіть про людину, яка, з вашого погляду, вміє (або не вміє) спілкуватися. Аргументуйте свою думку.

Вправа 4.

Закінчіть речення, взяті з тексту К. Ушинського про Батьківщину, і визначте, що вам допомогло зрозуміти його (на що ви орієнтувалися).

 1. Вітчизною ми називаємо нашу країну тому, ....

 2. Батьківщиною ми звемо її тому, ....

 3. Матір'ю ми називаємо її тому, ....

 4. Як мати, вона ....

 5. Багато є на світі, крім нашої країни, різних держав, але....
  Вправа 5.

Прочитайте текст К. Ушинського про Батьківщину і перевірте, чи правильно за змістом (а не за формою) ви виконали вправу 4. Який вид речень використано в тексті?

Вітчизною ми називаємо нашу країну тому, що в ній жили батьки і діди наші. Батьківщиною ми називаємо її тому, що в ній ми народилися, в ній говорять рідною мовою, і все в ній для нас рідне. Матір'ю називаємо її тому, що вона вигодувала нас своїм хлібом, напоїла своїми водами, навчила своєї мови. Як мати, вона захищає нас від ворогів. Багато є на світі, крім нашої країни, усяких держав і земель, але в людини одна рідна мати, одна у неї Батьківщина.

Вправа 6.

Поясніть, чим різняться між собою слова адрес і адреса, білет і квиток, замісник і заступник! (Антисуржик / За ред. О. Сербенської. - Львів, 1994. -С.65, 71.)

Вправа 7.

Поставте наголос у кожному з поданих слів.

Україна, український, по-українськи, Батьківщина, батьківщина, батьківська хата, батьківський комітет, з Новим роком, до запитання, дійна (корова), лише, одного, ятрить (рани), вірші, спідометр, термометр, хто черговий у класі, навчання, завдання, агент, цемент, новина, пісенник, шляхом, громадський, одинадцять, чотирнадцять, сімдесят, вісімдесят.

Вправа 8.

У зв'язному тексті (5-6 речень) розкрийте значення фразеологізму море по коліна.

Вправа 9.

Відредагуйте речення.

 1. Висловлюючи своє ставлення до подій у країні, він наголосив на тому, що вже давно час приймати міри по налагодженню усіх галузей виробництва.

 2. Через дві неділі я маю їхати у зарубіжну командировку.

3.Стоячи на зупинці дівчина кинулася мені в очі своїм строкатим
вбранням.

Додаток 4

Практичні завдання

Вправа 1.

Прочитайте уривки текстів. Скажіть, де є діалог, а де — монолог. Поясніть, чому ви так думаєте?

1) Виглядало, що назустріч іде не хлопчик, а янгол, наряджений у
вишиванку грудневого неба. Видалося, що у ранкову кімнату заглянув ще
зовсім юний святий Миколай в орнаментовім фелоні. Насправді, це син
одягнув підподушковий дарунок, щасливий стояв посеред кімнати й
представляв світові красу вишитої тобою сорочки

(Герман).

2) — Чом, татусю, усюди барвисті листки?

 • Це їх осінь скупала у райдужнім морі.

 • А чого так задумався берег ріки?

 • Це він, мабуть, пригадує пісню в мінорі.

 • Звідкіля пелена на ранкових лугах?

 • То зима вже фату приміряє до шлюбу.

 • Хто це пухом засипав подвір'я і дах?

 • То збирає мороз білі клапті на шубу.

 • Але правда, тепло знов поверне весна?

 • Так, синочку, відновить квітчасті картини.

 • ...А якщо розпочнеться, татусю, війна? .. (Герман).

3)На колимськім морозі калина
зацвітає рудими слізьми.

Неосяжна осонцена днина і собором дзвінким Україна написалась на мурах тюрми. Безгоміння, безлюддя довкола,

Тільки сонце, і простір, і сніг.

І котилося куль-покотьолом

Моє серце в ведмежий барліг.

І згорілі модрини кричали,

Тонко олень писався в імлі,

І зійшлися кінці і начала

На оцій чужинецькій землі Стус).

 • Лук'яне, просити тебе хочу.

 • За сина, може? Нічого не вийде. Бумага вже в суді. Я ждав, ждав, —-
  та й терпець увірвався.

 • У нього ж діти малі...

 • А хіба в мене нема? І в мене є діти. Я по-хорошому, як сусід. Нема в
  тебе хліба — на. Нема грошей — позичу і грошей. Але ж і ти май совість.
  Взяв — віддай, а він не хоче віддавати, що ж мені робити?

 • Він, Лук'яне, віддасть. Він заробить і поверне тобі борг.

 • Звідки йому взяти? Ну, звідки? Землі в нього отакий клапоть. Коня
  нема, плуга нема, — де йому взяти? І ви мене не просіть

(Шшн).

Вправа 2.

Перебудуйте поданий нижче монологічний текст у діалогічний за ситуацією: ваш однокласник ставить вам запитання про те, як записатися в бібліотеку, а ви на них відповідаєте.

Щоб записатися в бібліотеку, потрібно пред'явити учнівський квиток, заповнити формуляр. У формулярі необхідно вказати прізвище, ім'я та по батькові, школу, в якій навчаєшся, і клас. Після заповнення формуляра треба звернутися до чергового бібліотекаря для одержання читацького квитка. Він дає право користуватися і бібліотекою, і читацьким залом.

Вправа 3.

Перевірте, чи знаєте ви значення цих слів.

Діалог, монолог, репліка, діалогічна єдність, стимулююча репліка, реактивно-стимулююча репліка.

Вправа 4.

Поясніть, чим відрізняються слова білет і квиток (Антисуржик. — С.65).

Вправа 5.

Як правильно говорити українською мовою: галава чи голова, оди­надцять чи одинадцять, апавідання чи оповідання, прамова чи промова; танцюємо чи танцюєм, гець чи геть, чюю чи чую, двєнадцять чи дванадцять, шепоче чи шепоче, дзякую чи дякую, досиць чи досить, біжиць чи біжить, кабінет чи кабінет, рідна старана чи рідна сторона, Бацьківщина чи Батьківщина, свабода чи свобода; кроф чи кров, любоф чи любов, дівка чи діфка, прівєт чи привіт, митрополит чи митрополіт, афоризм чи афорізм?

(Анатолій Бортняк. Ну що б, здавалося, слова...— С.12-14.)

Вправа 6.

Поставте наголос у словах.

Одинадцять, чотирнадцять, кропива, олень, вимова, ім'я, ознака, дрова, випадок, корисний, читання, виразний, новий, сантиметр, кілометр, статуя, дочка, донька, ненависть, вірші, диспансер.

Вправа 7.

Поговоріть з товаришами про те, як ви розумієте значення фразео­логізму пекти раків.

Вправа 8.

Відредагуйте речення.

1. Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепро- фільовується на виготовлення товарів широкого вжитку. 2. Обговорюючи проблему текучості кадрів, думки майже усіх присутніх на засіданні співпали. 3. Більша половина студентів ( біля 100 чоловік) поїхали у Вінницьку область на фольклорну практику.