asyan.org
добавить свой файл
1
Процедури контролю якості навчального процесс
Організація контролю за якістю навчально-виховного процесу проводиться згідно річного плану роботи ліцею на основі плану, графіків та циклограм внутрішнього контролю.

Згідно з положенням “Про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах” в ліцеї організовано та здійснюється поточний, проміжний та вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів.

Графіки контролю в ліцеї складені на навчальний рік, затверджені директором та виконуються.

Вхідний контроль передбачений для учнів І курсу, які отримують повну загальну середню освіту. Проводиться у формі письмових контрольних робіт з різнорівневими завданнями за матеріалами НМЦ ПТО у Харківській області.

Поточний контроль проводиться постійно шляхом опитування учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання, результати контрольних робіт зберігаються в кабінетах, узагальнений матеріал подається до навчальної частини.

Проміжний контроль здійснюється у відведені навчальними планами терміни, результати аналізуються та систематизуються заступниками директора з навчально-виробничої роботи, з навчально-виховної роботи, методистом.

Вихідний контроль в ліцеї проводиться згідно з “Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту” наказ Міносвіти № 201/469 від 31.12.1998 року. До складу комісії, яка проводить державну кваліфікаційну атестацію обов’язково залучаються представники підприємств – замовників робітничих кадрів. Для учнів, які отримують повну загальну середню освіту, вихідний контроль передбачає вихідне тестування за матеріалами НМЦ ПТО у Харківській області та державну підсумкову атестацію.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно критеріїв оцінювання з кожного предмету теоретичної підготовки та предметів виробничого навчання з кожної професії.

За результатами державної кваліфікаційної атестації присвоюється кваліфікація відповідного рівня та видається документ про отримання професійної освіти державного зразка.

За результатами державної підсумкової атестації видається документ про отримання повної загальної середньї освіти державного зразка

Сильні сторони навчального процесу:

- отримання професійної освіти з отриманням повної загальної середньої освіти;

- можливість організації навчання за місцем проживання учнів;

- навчання за кабінетною системою з використанням технічних засобів навчання;

- можливість організовувати навчання за модульною системою;

- залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;

- можливість організації проживання у гуртожитку учнів, які мешкають у селах Первомайського району та населених пунктів інших районів області;

- можливість забезпечення триразовим харчуванням учнів, які проживають у гуртожитку.

Слабкі сторони:

- потребує оновлення оснащення навчально-виробничих майстерень, лабораторій, автотракторного парку ;

- відсутність новітніх технічних засобів навчання;

- відсутність навчальних комп’ютерних програм по застосуванню інноваційних технологій;

- відсутність електронних підручників;

- недостатня кількість україномовних сучасних підручників з професійної підготовки за окремими професіями та предметами загально освітньої підготовки;

- відсутність або недостатня кількість методичної літератури українською мовою.