asyan.org
добавить свой файл
1

Процедура оскарження рішень


органів ДПС при здійсненні перевірок програмного забезпечення

реєстраторів розрахункових операцій (РРО)


Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Таким чином громадянам України та суб’єктам підприємницької діяльності гарантується захист їхніх прав та законних інтересів, як в адміністративному так і в судовому порядку.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (надалі Закон України "Про РРО"), контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України.

Органи ДПС при здійсненні перевірок суб’єктів підприємницької діяльності на додержання вимог Закону України "Про РРО" та відповідно до пункту 3.6. Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) (надалі Порядок), що затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. за № 614, та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 р. за № 107/5298, мають наступні підстави для прийняття рішення про необхідність проведення перевірки відповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою верифікатора:

- порушення засобу контролю на РРО;

- виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про опломбування;

- застосування зіпсованого РРО.

Таким чином представники ДПС мають повноваження на перевірку програмного забезпечення РРО за допомогою верифікатора тільки у випадку якщо в них є рішення органу ДПС про необхідність проведення такої перевірки відповідно до пункту 3.6. Порядку.

Підсумовуючи вищевикладене необхідно зазначити, що:

1. Представник органу ДПС під час проведення планових та позапланових перевірок при виявленні порушення засобу контролю на РРО, виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про опломбування, застосування зіпсованого РРО, складає акт перевірки із зазначенням відповідних порушень.

2. Відповідно до частини другої пункту 12 Інструкції про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої Наказом ДПА України від 17.03.2001 за № 110 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2001 р. за № 268/5459 під час проведення перевірки, керівники та посадові особи підприємств, установ та організацій зобов’язані давати письмові пояснення з усіх питань, що виникають, підписати акт перевірки і виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень.

3. Відповідно до частини третьої пункту 12 Інструкції про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої Наказом ДПА України від 17.03.2001 за № 110 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2001 р. за № 268/5459 у разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства (установи, організації) або громадянина-платника від підписання акта перевірки службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови.

Процедура оскарження рішень


органів ДПС при здійсненні перевірок програмного забезпечення

реєстраторів розрахункових операцій (РРО)


Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Таким чином громадянам України та суб’єктам підприємницької діяльності гарантується захист їхніх прав та законних інтересів, як в адміністративному так і в судовому порядку.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (надалі Закон України "Про РРО"), контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок згідно із законодавством України.

Органи ДПС при здійсненні перевірок суб’єктів підприємницької діяльності на додержання вимог Закону України "Про РРО" та відповідно до пункту 3.6. Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) (надалі Порядок), що затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. за № 614, та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 р. за № 107/5298, мають наступні підстави для прийняття рішення про необхідність проведення перевірки відповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою верифікатора:

- порушення засобу контролю на РРО;

- виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про опломбування;

- застосування зіпсованого РРО.

Таким чином представники ДПС мають повноваження на перевірку програмного забезпечення РРО за допомогою верифікатора тільки у випадку якщо в них є рішення органу ДПС про необхідність проведення такої перевірки відповідно до пункту 3.6. Порядку.

Підсумовуючи вищевикладене необхідно зазначити, що:

1. Представник органу ДПС під час проведення планових та позапланових перевірок при виявленні порушення засобу контролю на РРО, виявлення факту опломбування РРО підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, що вказаний у довідці про опломбування, застосування зіпсованого РРО, складає акт перевірки із зазначенням відповідних порушень.

2. Відповідно до частини другої пункту 12 Інструкції про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої Наказом ДПА України від 17.03.2001 за № 110 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2001 р. за № 268/5459 під час проведення перевірки, керівники та посадові особи підприємств, установ та організацій зобов’язані давати письмові пояснення з усіх питань, що виникають, підписати акт перевірки і виконувати вимоги органів державної податкової служби щодо усунення виявлених порушень.

3. Відповідно до частини третьої пункту 12 Інструкції про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби, затвердженої Наказом ДПА України від 17.03.2001 за № 110 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2001 р. за № 268/5459 у разі відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства (установи, організації) або громадянина-платника від підписання акта перевірки службовими особами органу державної податкової служби складається акт довільної форми, що засвідчує факт такої відмови.

При цьому в акті необхідно зазначити про ознайомлення керівника і головного бухгалтера підприємства (установи, організації), громадянина із змістом акта перевірки, обов'язками, правами і відповідальністю платників податків, передбаченими

статтями 9-11 Закону України "Про систему оподаткування" іншими законами України та порядком, визначеним Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 02.03.2001 N 82, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за N 238/5429.

Акт перевірки підприємства (установи, організації), громадянина-платника і акт відмови керівника чи головного бухгалтера підприємства (установи, організації) або громадянина-платника від підписання акта перевірки не пізніше наступного дня після їх складання реєструються в спеціальній книзі і разом з поясненнями платника (якщо такі є) і матеріалами перевірки подаються для розгляду керівнику органу державної податкової служби. У разі недодержання зазначених вимог щодо складання акта перевірки, а також за відсутності висновку перевіряючих на обгрунтовані зауваження, надані керівником або головним бухгалтером підприємства (установи, організації), громадянином - платником податків під час здійснення перевірки, керівник органу державної податкової служби зобов'язаний вжити заходів щодо усунення цих недоліків або призначити повторну перевірку.

4. Керівник ДПС, розглянувши акт перевірки та матеріали, уповноважений прийняти рішення про необхідність проведення перевірки відповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО модифікації, включеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою верифікатора, зазначені в пункті 3.6. Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) (надалі Порядок) затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. за № 614, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 р. за № 107/5298.

5. На підставі цього рішення здійснюється розопломбування РРО та перевірка його верифікатором, про що складається акт перевірки відповідності конструкції та/або програмного забезпечення РРО.

6. Даний акт є підставою про винесення рішення щодо накладання на суб’єкта господарювання штрафних (фінансових) санкцій за порушення статті 24 Закону України "Про РРО".
Адміністративний порядок оскарження рішень ДПС

Законодавством України оскарження результатів перевірки ДПС до винесення рішення не передбачено. Разом з тим, посадові особи суб’єкта підприємницької діяльності під час проведення перевірки та складення представником ДПС акту перевірки мають право давати свої пояснення в письмовій формі. Ці пояснення є частиною акту перевірки один екземпляр якого залишається у суб’єкта підприємницької діяльності (суб’єкт підприємницької діяльності повинен прослідкувати за тим, щоб пояснення були складені у двох екземплярах та підписані обома сторонами). В майбутньому акт перевірки та пояснення можуть бути використані суб’єктом підприємницької діяльності при поданні скарги на рішення органу ДПС.

Відповідно до пункту 1 Положення про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (надалі - Положення) прийнятого затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 3.03.1998 за № 93 в редакції від 02.03.2001 за № 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2001 р. за № 238/5429, кожна особа має право оскаржити рішення органів державної податкової служби, якщо вони обмежують її права, установлені законами України, в адміністративному або в судовому порядку.

Після винесення рішення ДПС про накладення фінансових санкцій центр сервісного обслуговування (ЦСО) має можливість оскаржити це рішення в адміністративному порядку.

Пункт 6 Положення передбачає, що скарга (заява), подана із дотриманням порядку і строків..... зупиняє виконання платником податків, податкових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні, на строк від дня подання такої скарги (заяви) до органу державної податкової служби до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Відповідно до частини 17 статті 2 Закону України "Про РРО" фінансовою санкцією визначається грошова сума, що стягується за порушення, вимог цього Закону з суб'єктів підприємницької діяльності за місцем їх реєстрації до відповідного місцевого бюджету.

Відповідно до пункту 1.5 статті 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України.

Таким чином, фінансова санкція зазначений у статті 24 Закону України "Про РРО", який стягується з ЦСО не є податковим зобов’язанням. Тому ЦСО при оскарженні рішення ДПС, нажаль, не має права скористатися пунктом 6 Положення.

Зразок скарги

Начальнику Державної податкової iнспекцiї у ______ районi м.Києва
00000, м.Київ, вул.________, ____
Закрите акцiонерне товариство “____________________”
00000, м.Київ, вул.________, ____
код ЄДРПОУ ________________

СКАРГА
/первинна/
на рiшення № _____
заступника начальника Державної податкової
iнспекцiї у____ районi м.Києва
Про застосування та стягнення сум штрафних
(фiнансових) санкцiй за порушення
податкового та iншого законодавства
До ТОВ “____”

В Товаристві з обмеженою відповідальністю “____” (надалi — ТОВ) в перiод з __ р. по __ р. державним податковим ревiзором-iнспектором вiддiлу __ ДПI у ___ районi м. Києва ___ (надалi — iнспектор) була проведена перевiрка ____, за результатами якої було складено Акт перевiрки № __ вiд __ р. (надалi — Акт).

На пiдставi зазначеного Акту перевiрки Заступником начальника державної податкової iнспекцiї у _____ районi м. Києва ___ було прийнято Рiшення № __ про застосування та стягнення сум штрафних(фiнансових) санкцiй, за порушення податкового та iншого законодавства (надалi — Рiшення), вiдповiдно до якого ТОВ було накладено штрафнi санкцiї на загальну суму __ грн.

Пiдставою для винесення Рiшення є позицiя Заступника начальника ДПI у ___ районi м. Києва ___., згiдно з якою ТОВ порушив вимоги _______________________________________________________________

ТОВ вважає Рiшення, що прийняте на пiдставi Акту, необгрунтованим та таким, що суперечить чинному законодавству України з таких причин:

_____________________________________________________________________________

Таким чином, ТОВ повнiстю обгрунтовано i правомiрно ______________________________

На пiдставi викладеного та керуючись п/п 4.4.1 ст.4 та п/п 5.2.2. ст.5 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами” вiд 21.12.2000 р. №2181, п.п.4, 8, 9 Положення про порядок подання та розгляду скарг платникiв податкiв органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України вiд 03.03.98 р. №93 (в редакцiї наказу ДПА України вiд 02.03.01 р. № 82),

ПРОСИМО:

Скасувати Рiшення Заступника начальника ДПI у _____ районi м. Києвi № ____ вiд ___ року про застосування та стягнення сум штрафних (фiнансових) санкцiй за порушення податкового та iншого законодавства, як такого, що суперечить чинному законодавству України.

ТОВ на дату подання цiєї скарги не подавало позовної заяви до Господарського суду м. Києва про визнання недiйсним Рiшення.

Додаток:

1) Копiя __________________________________

2) Копiя __________________________________

3) Копiя __________________________________

Директор ТОВ “______________” _______ /________/

Як скласти скаргу

Скарга, складається в письмовій формі та повинна бути подана протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення органу державної податкової служби (пункт 4.2. Положення).

1) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи, а для юридичної особи - її найменування, місцезнаходження;

2) найменування органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення або рішення, що оскаржується, дата і номер;

3) суть порушеного питання, прохання чи вимога;

4) про подання чи неподання позовної заяви до суду (арбітражного суду) про визнання недійсним податкового повідомлення або рішення органу державної податкової служби;

5) підпис фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи - підпис керівника або представника юридичної особи, скріплений печаткою юридичної особи.Як подавати скаргу

Не відкладайте подання скарги на останній день відведеного Вам 10-ти денного строку.

Надійніше за все доставити в свою податкову інспекцію скаргу та додатки до неї самостійно. Скарга та документи здаються в канцелярію, працівники якої повинні поставити на другому екземплярі скарги відмітку з вхідним номером та датою прийому документів. Відкладати подання скарги до самого кінця вказаного в Положенні 10-ти денного строку не рекомендується тому, що дні та години часу роботи канцелярії дуже часто встановлюється в податкових інспекціях довільно.
Як відправити скаргу поштою
Скаргу поштою обов’язково відправляйте цінним листом з повідомленням про вручення та описом усіх документів які надсилаються цим листом.

В разі відправлення скарги без повідомлення про вручення податкова може просто її загубити. Але скарга відправлена цінним листом з повідомленням про вручення буз переліку документів, які надсилаються разом з нею теж не гарантує, що представники податкової у майбутньому не зроблять заяву про те, що лист було отримано, але він містив в собі що завгодно крім скарги та додатків до неї.

Тому необхідно відправляти цінний лист з повідомленням про вручення. Опис складається у двох примірниках, один з яких залишається у відправника, а другий вкладається у конверт. Таким чином Ви чітко зафіксуєте, що відправили саме скаргу з доданими до неї документами, відповідного числа та за точною адресою.
Що робити після відправлення скарги
1. У випадку якщо усі строки відповіді вже пройшли, потрібно відправити до податкової інспекції ще одну заяву, в якій потрібно вказати, що, оскільки усі строки розгляду такої скарги пройшли, ви вважаєте її задоволеною.

2. Особливості роботи пошти:

  • лист відісланий з одного району міста до іншого може іти тижнями;

  • у деяких поштових відділеннях не доставляють за адресою, а висилають замість цього повідомлення за адресою, що такий лист необхідно забрати

Все це може призвести до того, що підприємець, відправивши скаргу поштою, відраховує передбачені Положенням 20 днів, додає до них ще 10-15 (на поштову пересилку), ще 1 тиждень для впевненості та відповідно до пункту 11 Положення має право не сплачувати штраф. Якщо після 20 денного строку підприємцю надходить відповідь, що скарга залишилась без задоволення і він повинен сплатити не тільки штраф, а й нараховану пеню, підприємець має право не платити згідно з пунктом 11 Положення.

Відповідно до пункту 11 Положення, якщо вмотивоване рішення за скаргою (заявою) платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника органу державної податкової служби (або його заступника), така скарга (заява) вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків. Скарга (заява) вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника органу державної податкової служби (або його заступника) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.

ПОЛОЖЕНИЕ - О СРОКАХ
Що робити після отримання рішення

Отримавши незадовільну для вас відповідь податкового органу потрібно вирішити, продовжувати чи ні процес адміністративного оскарження. Та пам’ятати, що у випадку остаточного програшу в останній інстанції Вам доведеться платити не тільки (або оскаржувати в судовому порядку) не тільки суму штрафу та нараховану на неї пеню.

Керівник органу ДПС або його заступник, отримавши вашу скаргу, зобов’язані прийняти вмотивоване рішення та відіслати його Вам протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги. У випадку, якщо керівник органу ДПС приймає рішення про подовження строку розгляду скарги (до 60 календарних днів), він зобов’язаний письмово сповістити Вам про це. На час такого "додаткового розгляду" пеня не нараховується.

Рішення податкових органів вважається відісланим (врученим) юридичній особі, якщо воно передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку, або відіслано листом з повідомленням про вручення.

Якщо розглядається скарга фізичної особи, рішення вважається відісланим (врученим) юридичній особі, якщо воно передано особисто такій фізичній особі, або його законному представнику, або відіслано на його адресу за місцем проживання або останнє відоме місце його знаходження с повідомленням про вручення.

Подання повторної скарги

Для того, щоб повторна скарга надійшла до вищестоящого органу необхідно подавати скаргу самостійно.

Отримавши вчасно незадовільне для вас рішення податкового органу по скарзі (якщо скарга відіслана після закінчення визначених строків, Ваша скарга вважається задоволеною), Ви маєте право протягом наступних 10 календарних днів після отримання відповіді звернутись з повторною скаргою до податкового органу вищестоящого рівня.

При цьому Ви маєте право вибору:

1. відправити повторну скаргу, повідомив про це орган ДПС який до цього розглядав вашу скаргу;

2. відправити повторну скаргу через орган ДПС рішення якої оскаржується (орган ДПС реєструє повторну скаргу та протягом 3 діб зобов’язаний відіслати її у вищестоящій орган ДПС);

Повторна скарга направляється:

- на рішення ДПІ в районі або в місті, міжрайонній або об’єднаній ДПІ - в ДПА в областях та АР Крим;

- на рішення ДПІ в місті з районним поділом - в міську ДПІ (в Києві в Севастополі - в міську ДПА);

- на рішення ДПА АР Крим, областях, Києві та Севастополі - в ДПАУ. Рішення ДПАУ є остаточним, але може бути оскаржене в судовому порядку

Як оскаржувати адміністративне стягнення

Рішення по скарзі про адміністративне стягнення може автоматично бути покладене в основу рішення про накладення фінансових санкцій.

Державна податкова iнспекцiя у ______________________________
районi м.Києва
00000, м.Київ, вул. ______, ____
_______________, який мешкає за адресою: 00000, м.Київ,
вул.__, буд. _____, кв. ____

СКАРГА
на постанову по справi про адмiнiстративне
правопорушення

“____” _____ року в примiщеннi державної податкової iнспекцiї у ___ району м.Києва заступником начальника ДПI ____ була винесена постанова по справi про адмiнiстративне провадження вiдповiдно до якої, мене, як директора ТОВ “____”, було притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення___________, та _______, що було виявлено актом № ___ вiд __ року. Вважаю притягнення мене до адмiнiстративної вiдповiдальностi неправомiрним i безпiдставним з таких причин.

Стосовно порушення ________________

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “____” було зареєстровано як платник ПДВ (свiдоцтво № ____, iндивiдуальний податковий № __) “____” __ року.

_______________________________________________

_______________________________________________

Отже, ТОВ здійснювало______________ у точнiй вiдповiдностi до чинного законодавства i жодних пiдстав звинувачувати мене у порушеннi _________________ не iснує.

Стосовно...

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
Наведенi факти настiльки очевиднi, що посадовi особи податкової iнспекцiї у ________ районi
м. Києва не могли помилково застосувати до ТОВ “____” фiнансовi санкцiї i притягнути посадових осiб товариства до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Такi дiї посадових осiб ДПI були умисно спрямованi на порушення господарської дiяльностi ТОВ i покарання посадових осiб ТОВ.

Таким чином, дiї посадових осiб ДПI у ________ районi м.Києвi є не тiльки неправомiрними i необгрунтованими, а й утворюють склад злочину, передбачений ст.364 “Зловживання владою або службовим становищем” Кримiнального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись п/п 4.4.1 ст.4 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами” вiд 21.12.2000 р. №2181, п.п. 13, 14 Положення про порядок подання та розгляду скарг платникiв податкiв органами державної податкової служби, затвердженого наказом ДПА України вiд 03.03.98 р. №93 (в редакцiї наказу ДПА України вiд 02.03.01 р. № 82),

ПРОШУ:

Скасувати Постанову по справi про адмiнiстративне провадження вiд “____” _____ року, винесену заступником начальника ДПI у __________________ районi м. Києвi ___________ у вiдношеннi _____________ як таку, що не вiдповiдає вимогам закону i закрити провадження по справi.

Скарга на дiї службових осiб ДПI у ____________ районi м. Києва до мiсцевого суду не подавалася.

______” ____ року ______________ /__________/

Дуже часто трапляються випадки, коли паралельно з рішенням про накладення фінансових санкцій на юридичну особу представники ДПС приймають рішення - про застосування адміністративного стягнення до посадових осіб, які його представляють. Якщо прийнята така постанова, Ви маєте право в 10-денний строк направити відповідну скаргу до в той самий орган ДПС.

При цьому виконання постанови про адміністративне стягнення призупиняється з дня подачі такої скарги до її розгляду, яке повинно відбутись в 10-денний строк.

За результатами розгляду скарги посадовою особою ДПС можуть бути прийняті наступні рішення:

- скарга залишається без задоволення;

- справа посилається на новий розгляд;

- постанова відміняється, а справа закривається;

- розмір штрафу зменшується.