asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 5

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

При реалізації Програми основну увагу передбачається зосередити на питанні комплексного вирішення екологічних проблем на території міста, в тому числі в частині її фінансово-економічного забезпечення. Правова основа реалізації програми-Конституція України та Закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення обласної ради, розпорядження обласної ради та голови облдержадміністрації.

Реалізація Програми здійснюється в комплексі з іншими загальнодержавними, обласними та міськими програмами екологічного й соціально-економічної спрямованості.

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної власності, містобудування, землекористування та навколишнього середовища.
8. Очікувані кінцеві результати виконання

Очікується, що в результаті реалізації Програми в місті:

- буде приведено у відповідність до сучасних вимог існуючі очисні споруди, потужністю 10 тис.м3/доб. ;

- буде впроваджено технології, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на об’єктах з високим рівнем викидів в атмосферу на 6 т;

- будівництво, реконструкція та капітальний ремонт 1500 м каналізаційних мереж міста сприятиме уникненню аварійних ситуацій;

- збір та складування твердих побутових відходів обсягом 1000 м3;

- зменшення забруднення земель і водних об’єктів;

- запобігання несанкціонованому розміщенню відходів виробництва і споживання, шляхом розміщення на полігоні площею 11 га;

- проведення інвентаризації та створення нових зелених насаджень забезпечить охорону та збереження зелених насаджень, їх утримання в здоровому й упорядкованому стані, розширення площ нових зелених насаджень з висадкою 900 нових дерев.

- зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження відходів на 5 тис.м3;

- розробка та впровадження роздільного збирання складових твердих побутових відходів приведе до зменшення накопичення відходів на 50%;

- захист від підтоплення та затоплення території міста площею 34 га.

Міський голова Д.І.Зражевський


Додаток 2

до рішення міської ради
Паспорт

до Програми охорони навколишнього природного середовища у м. Синельниковому на період 2011-2016 роки

1. Назва: Програма охорони навколишнього природного середовища у м. Синельниковому на період 2011-2016 роки.

2. Підстава для розроблення:стаття 143 Конституції України, стаття 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», розпорядження голови ОДА від 04.06.10 року № Р-253/0/3-10 «Про хід виконання заходів Програми поліпшення екологічного стану Дніпропетровської області за рахунок зменшення забруднення довкілля основними підприємствами – забруднювачами на 2007-2015 роки».

3. Регіональний замовник – Синельниківська міська рада

4. Головний розпорядник коштів - управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради.

5. Відповідальний виконавець - управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради.

6. Мета: покращення стану довкілля в місті шляхом зменшення об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднюючих стічних вод у водойми, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, реконструкція очисних споруд, зменшення негативного впливу промислових, побутових та безхазяйних відходів на довкілля, охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів.

7. Початок - 2011 рік, закінчення-2016 рік.

8. Етапи виконання - в один етап.

9. Загальні обсяги фінансування:
тис. грн.
За роками виконання


всього

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Загальний обсяг фінансування у тому числі

6731,6

5704,6

5209,6

16593

22803

23143

85974,8

Державний бюджет

3910,0

3063,0

2963,0

2993

3043

3043

19015

Обласний бюджет

2591,6

2536,6

2136,6

12850

18969,6

24009,6

62894

Міський бюджет

90,0

95,0

100,0

1090

1130,4

1280,4

3785,8

інші надходження

140,0

10,0

10,0

10

10

120

30010. Очікувані результати:


Напрямки програми

Найменування показників

Одиниці виміру

Очікувані результати, роки

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Екологічні

Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

т

6

-

-

-

-
Поліпшення якості очистки стічних вод

м3/за добу

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Захист від підтоплення та затоплення території міста

га

6

6

6

6

10

10

Встановлення водоохоронних зон

га

21

-

-

-

-
Будівництво полігону твердих побутових відходів

га

-

-

-

4

-
Збирання та знешкодження відходів

м3

200

200

200

200

200

200

Зменшення обсягів складування відходів

м3

-

-

5000

-

-
Озеленення території міста

од.

200

200

200

150

150

150

Соціальні

Підвищення рівня екологічної свідомості
<< предыдущая страница   следующая страница >>