asyan.org
добавить свой файл
1
Програма з фольклорного співу
Керівник - Щонхор Т.С.
Програма курсу «Український фольклор» вивчається протягом двох курсів. Українська пісенна культура - одна з найцінніших духовних надбань народу за багатовікову його історію. У народних піснях відображено найрізноманітніші прояви життя трудового народу.

Український фольклор багатий на зразки чисто інструментальної, танцювальної музики.

Народна пісня - незатьмарене джерело життя і повсякденних турбот трудівників. Пісня відгукувалась на найрізноманітніші події в житті простих людей. Високою художністю позначено поетичні рядки про нещасну долю жінки в дореволюційній сім'ї. Ясна річ, що не тільки краса природи, не лише історія та життєві турботи хвилювали творців та носіїв народних пісень. Багато було їх створено в жартівливому, гумористичному, та навіть сатиричному стилі. Потяг народу до творчості такого типу не випадковий, він засвідчує любов українців до гострого слова й вигадливих мелодій.
1-й рік

1. Вступ: предмет і завдання фольклору.

2. Традиційна обрядовість, світоглядне відображення в обрядах.

3. Вивчення обрядових пісень.

4. Чумацькі пісні, перекази, легенди в устах жителя села Мироненка В.О.

5. Загадки, прислів'я.

6. Календарні свята і обряди.

7. Свято Покрови.

8. Вивчення весільних пісень, записаних з уст жительки с.Стецівка Дубини Насті Захарівни.

9. Звичаево-обрядові пісні.

10. Родинно-побутові пісні:

пісні про кохання, жіночу долю, вдовині та сирітські пісні, колискові, (записано з уст жительки С.Стецівки Дац Надії Василівни) .

11. Свято Андрія. Обряд «Красної калити», записаний з уст жительки Стецівки Гулько Олени Кононівни.
2-й рік

1. Календарні свята й обряди: Різдво. Звичаї цього свята, записані з уст жительки Стецівки Базилевської Віри Андріївни.

2. Свято Меланки. Щедрий вечір, Щедрівки-побажання добра й щастя,: Віра народу в магічне дійство цих побажань.

3. Вода в народній уяві. Водохреща - ритуали нього свята.

4. Обряди і звичаї щодо жіночої сутності на Україні.

5. Колискові, їх магічна дія, захисна роль у формуванні свідомості дитини, їх магічна дія, захисна сила материнської любові, що діє через колискові пісні.

6. Народні обрядові пісні як музично-поетичний вираз духовного світу давніх українців.

7. Весняні свята. Пісні, ігри, танці. Веснянки, гаївки.

8. Жартівливі пісні. Тексти, наспіви, форма. Сатиричні пісні, їх виховне значення.

9. Купальські, петрівочні пісні.

10. Жниварські пісні. Пісні косовиці.


ЛІТЕРАТУРА :

Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. Б., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів, 1992.

Веселкові барви. Українське декоративне мистецтво. Альбом. К., 1971.

Енциклопедія українознавства. Перевидання в Україні. К., 1994.

Історія української культури. За загальною редакцією Івана Крип'якевича. Перевидання в Україні. К., 1994.

Культура і побут населення України. К., 1991; 1993.

Нариси з історії українського декоративно-прикладного мистецтва. Львів, 1969.

Поділля. Історико-етнографічне дослідження. К, 1994.

Семчишин Микола. Тисяча років української культури (Історичний огляд культурного процесу). Нью-Йорк-Париж-Торонто, 1985.

Зтнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. Москва, 1987.

Українське народне декоративне мистецтво. К., 1956.

Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. К., 1993.

Шонк-Русич Кость. Історія українського мистецтва в ілюстраціях. Нью-Йорк, 1978 .