asyan.org
добавить свой файл
1

№ п/п

Зміст уроку

Робота на комп’ютері

Завдання додому

I півріччя

Прикладне програмне забезпечення загального призначення (34 год.)

1 Створення презентацій (10 год.)1

1.1. Техніка безпеки під час роботи на комп'ютері. Призначення презентації та її елементи. Структура слайду. л

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

2

1.2. Способи створення презентацій. Панель інструментів. Режими роботи програми Power Point. п

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

3

1.3. Створення стандартної презентації. Введення текстових об’єктів. Головний слайд. Створення слайду із списком, таблицею та діаграмою. л

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

4

1.4. Ручне створення нового слайду. Редагування презентації. Переміщення слайду в презентації. Створення заміток. п

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

5

1.5. Оформлення слайдів презентації. Зміна кольорової схеми слайду. Тонування і візерункова заливка. Створення елементів анімації л

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

6

1.6. Практична робота – створення презентації. «Наша школа найкраща». п

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

7

1.7. Демонстрація презентацій. Режим автоматичної демонстрації. Створення кнопок керування, гіперпосилання. л

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

8

1.8. Робота над проектом „Моє улюблене місто. ” п

Робота в середовищі Power Point.

Конспект

9

1.9. Робота над проектом „Моє улюблене місто. ” л

Робота в середовищі Power Point.

Повторення

10

Тематична атестація з теми “Створення презентацій.” п
Узагальнення

Оцінювання теми «Створення презентацій» (ТБ)

2. Електронні таблиці (16 год.)11.

Електронні таблиці Excel. Загальні поняття. Перше знайомство. Введення даних. Зміна ширини стовпчика. Вирівнювання записів комірок. Вставка рядків і стовпчиків. Діапазон комірок. Операції над вмістом комірок. Контекстне меню. Автоматичне заповнення комірок. Автозаповнення. Текст в комірці. Зберігання таблиці. л

Вправа 6-18

Р1 §1,2,3

12.

Практична робота № 14 "Робота з табличними даними". п

Тест Excel 1-1&3
13

Форматування комірок. Вирівнювання вмісту комірок. Шрифти. Границі комірок. Види комірок. Копіювання формату. л

Вправа 6-27

Р1 §4

14

Практична робота № 18 "Форматування електронних таблиць". п

Тест Excel 2-1&2
15

Форматування робочих листів і книг. Зміна висоти рядків і ширини стовпчиків. Групування робочих листів. Об'єднання комірок. Розміри аркуша паперу. Попередній перегляд, друкування електронних таблиць. л

Вправа 6-28

Р1 §4

16

Практична робота № 19 "Форматування електронних таблиць". п

Тест Excel 2-3&4

Тест Excel 4-5
17

Обчислення в електронних таблицях. Введення формул, приклади. Використання рядка формул, приклади. Імена комірок. л

Вправа 6-20

Р1 §5

18

Практична робота № 15 "Опрацювання табличної інформації". п

Тест Excel 2-5&6
19

Використання логічних функцій. Логічні команди, приклади. Розрахунок прибуткового податку. л

Вправа 6-22

Р1 §6

20

Практична робота № 16 "Використання логічних функцій". п

Тест Excel 3-1&2
21

Ділова графіка. Приклади діаграм. Майстер діаграм. Побудова діаграм. л

Вправа 6-24

Р1 §6

22

Практична робота № 17 "Використання ділової графіки". п

Тест Excel 3-3&5

Тест Excel 4-8
23

Підтримка баз даних. Консолідація робочих листів. Впорядкування даних. Впорядкування за кількома параметрами. Використання розширеного фільтру. Проміжні підсумки. Зведена таблиця. Пошук інформації. л

Вправа 6-26

Р1 §6

24

Практична робота № 20 " Сортування і фільтрація даних ". п

Тест Excel 4-1&3

Тест Excel 4-6
25

Комплексна вправа "Створення електронної таблиці" л
Повторення

26

Тематична атестація з теми “ Електронні таблиці ”. п
Узагальнення

Оцінювання теми «Електронні таблиці» (ТБ)

3. Бази даних. СУБД. Експертна система (8 год.)27

Бази даних. Фактографічні і документальні БД. Ієрархічна, мережна, реляційна модель БД. Основні об'єкти БД. СУБД. Особливості реляційних БД. л
Р2 §1,2

28

Знайомство і робота з конкретною БД. п29

Проектування БД. Створення структури таблиці реляційної БД. Типи даних, які використовуються в БД. Введення та редагування даних. Способи створення таблиць. л
Р2 §3,4

30

Практична робота № 19 "Створення структури бази даних, введення та редагування даних". п
Р2 §5 п5.1

31

Впорядкування даних, пошук даних за зразком у таблиці. Використання для пошуку даних в БД розширеного фільтру. л
Р2 §5 п5.2

32

Практична робота № 20 "Впорядкування, пошук та фільтрація даних в БД". п. Проміжна контрольна робота.
Р2 §5 п5.3

Оцінювання за І семестр (СБ-1)Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. ІНФОРМАТИКА. „Прем'єр”, 2003


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів Інформатика 10-11 класи

(Автори: Жалдак М.І., Морзе Н.В., Мостіпан О.І., Науменко Г.Г.)

Література:

Інформатика. 10-11 класи. Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А.Ю., видавництво „Факт, Навчальна книга”

Календарно-тематичне планування

навчання інформатики для 11 класу

(2 години на тиждень, усього – 70 годин)

Тематичне оцінювання

І

Створення презентацій

ІІ

Електронні таблиці