asyan.org
добавить свой файл
1


Практична робота учнів

Інструкційна карта «В'язання ланцюжка»


Номер

з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Узяти нитку великим і вказів ним пальцем лівої руки2

Підвести гачок борідкою вниз під нитку і повернути, утво рюючи петлю3

Підвести борідку під нитку, і, зачепивши її, утягнути в петлю. Продовжити в'язан ня ланцюжка потрібної до вжини4

Умістити ланцюжок на тка нину чи папір відповідно до рисунку, пришиваючи в де кількох містах

Інструкційна карта «В'язання півстовпчика (глухої петлі)»


Номер

з/п


Послідовність виконання


Графічне зображення


1

Зв'язати ланцюжок із 10 повіт ряних петель. Увести гачок у петлю ланцюжка, підхопити нитку і протягнути її через петлю ланцюжка2

Повторити до кінця ланцюж ка3

Повернути в'язання, викона ти петлю підйому. Пров'язати другий і наступний рядки півстовпчиків. Закріпити нитку

Інструкційна карта «В'язання стовпчика без накиду»

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.


Номер з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Зв'язати ланцюжок із 10 повітря них петель2

Увести гачок у третю петлю від тієї, що розташована на гачку
3

Підхопити нитку і протягнути її через цю петлю ланцюжка4

Підхопити нитку і протягнути її через дві петлі на гачку5

Одержати стовпчик без накиду6

Повторити п. 2—4 у кожну петлю ланцюжка
7

Пров'язати петлю підйому, по вернути в'язання і в'язати дру гий і наступні рядки. (Кількість стовпчиків у кожному ряді має бути однаковою.)
8

Закріпити ниткуІнструкційна карта «В'язання стовпчика з накидом в один прийом»

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.


№ з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Зв'язати ланцюжок із 10 повітря них петель
2

Зробити накид, підхопивши нит ку на гачок3

Увести гачок у третю петлю лан цюжка4

Підхопити нитку і витягнути петлю
5

Підхопити нитку ще раз і про стягнути її через три петлі, що розташовані на гачку6

Повторити п. 2—5 на кожній пет лі попереднього ряду
7

Пров'язати дві петлі підйому, повернути в'язання і в'язати на ступний ряд
8

Закріпити нитку


Інструкційна карта «В'язання стовпчика з накидом у два прийоми»

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.


№ з/п

Послідовність виконання

Графічне зображення

1

Повторити п. 1—4 інструкційної карти «В'язання стовпчика з на кидом в один прийом»
2

Підхопити нитку і протягнути її через дві петлі на гачку3

Підхопити нитку і протягнути через дві петлі на гачку4

Одержати стовпчик із накидом у два прийоми5

У кінці ряду зробити три петлі підйому і продовжити в’язання наступних рядків6

Закріпити нитку

Інструкційна карта «В'язання квітки»

Інструменти і матеріали: гачок, нитки, ножиці.


Номер з/п

Послідовність вико нання

Графічне зображення

1

Скласти нитку в ко ло, зробити кілька витків, обв'язати стовпчиками без на киду2

Останній стовпчик з'єднати з першим глухою петлею
3

Зв’язати ланцюжок із восьми повітря них петель, який з'єднати з кожним третім стовпчиком4

Кожну пелюстку обв'язати стовпчиками без накиду