asyan.org
добавить свой файл
1
Пояснювальна записка

Цифровий ресурс відповідає навчальній програмі дванадцятирічної школи з інформатики для учнів 9 класів. Він повністю розкриває зміст матеріалу першого уроку на тему «Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду. Інформаційні процеси: отримання, збирання, пошук, обробка і передавання інформації.»

Орієнтовний конспект уроку з використанням цифрового ресурсу подано нижче.

Урок №1

Тема уроку: Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодуванння інформаційних повідомлень.

Мета уроку: Сформувати поняття інформації, даних, повідомлення та дати уявлення про вимірювання інформації, двійкове кодування та різні інформаційні процеси.

Розвивати навички визначати довжину двійкового коду та одиниці вимірювання об’єму інформації.

Виховувати світоглядні переконання учнів та зацікавленість до вивчення нового предмета.

Тип уроку: урок формування нових знань.

Обладнання: навчально-освітня презентація, підручник.

Хід уроку

  1. Організаційний етап.

  2. Мотивація пізнавальної діяльності.

На початку уроку доцільно познайомити учнів з навчальним матеріалом, який буде вивчатись протягом року.

Перед вивчення нової теми можна запропонувати дітям дати відповідь на таке питання: «Що вивчає інформатика?». Переважно учні відповідають, що інформатика навчає користуватись комп’ютером. Але слід наголосити на тому, що коренем слова інформатика є слово «інформація». А значення і роль інформації в сучасному світі постійно зростає. Особливо добре це представлено у вислові, який є епіграфом уроку: «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Тему уроку та епіграф представлено на першому слайді (рис.1).

  1. Вивчення нової теми.

Основні питання, які будуть вивчатись на уроці представленні на другому слайді ( рис.2)

Наступні слайди розкривають зміст кожного питання (рис. 3 - 10).

Рис.3


Рис.4


Рис.5Рис.6


Рис.7


Рис.8


Рис.9


Рис.10  1. Закріплення вивченої теми.

Закріплення отриманих знань можна провести у вигляді фронтального опитування. Питання представлені на слайді (рис. 11).


Рис. 11

Оцінити роботу самих активних учнів на уроці допоможе кросворд (рис.12), а відповіді на нього показані на рис. 13.

  1. Підсумок уроку

  2. Домашнє завдання

Прочитати розділ 1, творче завдання (рис.14)


Рис. 12


Рис. 13


Рис.14