asyan.org
добавить свой файл
1
Пояснювальна записка

до методичного забезпечення предмету

"Основи комп'ютерного проектування і моделювання РЕЗ"
Комплекс методичного забезпечення до предмету "Основи комп'ютерного проектування і моделювання РЕЗ ", розміщений в цій папці, призначено для використання викладачем при проведенні лекційних, практичних та лабораторних занять. Він також містить матеріали та вказівки до організації самостійної роботи студентів, виконання курсових проектів та ситуативних завдань для перевірки рівня вивчення предмета.

До складу методичного забезпечення входить:

 1. робоча навчальна програма;

 2. інтерактивний електронний посібник "Основи інформаційно-електронних технологій";

 3. описи лабораторних та практичних робіт;

 4. методичні вказівки для самостійної роботи студентів (змістовні плани модулів, атестаційні листи, описи самостійних робіт);

 5. фонд кваліфікаційних завдань;

 6. методичні матеріали для виконання курсових робіт;

 7. матеріали програми Electronics Workbench v.5.12 (інстоляційний CD, методичний посібник).

Всі матеріали цієї папки в електронному варіанті розміщено в інтерактивному електронному посібнику "Основи інформаційно-електронних технологій" (розділ "11. Дидактичний та методичний матеріал", предмет "Основи компютерного проектування та моделювання РЕЗ" ).

 1. Інтерактивний електронний посібник "Основи інформаційно-електронних технологій" розміщено в електронній бібліотеці ДУІКТ та в серверному комп'ютері лабораторії кафедри. Таким чином студенти можуть працювати з ним в залі електронної бібліотеки ДУІКТ, в лабораторії кафедри під час виконання лабораторних робіт та на практичних та самостійних заняттях. Посібник містить методичні вказівки для вивчення предмета по окремим темам, теоретичний матеріал, описи лабораторних та практичних робіт, матеріали для самостійної роботи та інше. Посібник студенти можуть переписати на CD і користуватись ним на домашньому компю'тері.

 2. Описи лабораторних та практичних робіт в друкованому вигляді укомплектовано в лабораторії для використання під час занять. Для студентів, що не мають комп'ютера дома описи можна скопіювати для використання при підготовці до виконання робіт на аудиторних заняттях.

 3. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів (змістовні плани модулів, атестаційні листи, описи самостійних робіт та інше) також є в електронному посібнику та в друкованому варіанті для копіювання студентам.

 4. Фонд кваліфікаційних завдань в електронному вигляді розміщено в електронному посібнику та в друкованому вигляді в лабораторії кафедри для копіювання студентами.

 5. Методичні матеріали для виконання курсових робіт також є в електронному та друкованому видах. Кожному студенту видається індивідуальне завдання для виконання.

 6. Матеріали програми Electronics Workbench v.5.12 (інстоляційний CD, методичний посібник) є в лабораторії і можуть копіюватись студентами для використання на домашньому комп'ютері.