asyan.org
добавить свой файл
1
Проект
УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Тридцять третя сесія VІ скликання


Про затвердження Порядку відрахування

комунальними підприємствами міської

ради частини чистого прибутку (доходу)

до загального фонду міського бюджету

З метою наповнення дохідної частини міського бюджету, відповідно до підпункту 29 пункту 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 69 Бюджетного кодексу України міська рада вирішила:

1 Затвердити Порядок відрахування комунальними підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету згідно з додатком.

2. Керівникам комунальних підприємств забезпечити надходження до міського бюджету частини чистого прибутку(доходу), згідно із затвердженими Порядком і нормативами.

3. Синельниківському відділенню Дніпропетровської МДПІ Дніпропетровської області ДПС:

- здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати комунальними підприємствами до міського бюджету частини чистого прибутку(доходу) ;

- інформувати міське фінансове управління щомісяця до 10 числа про обсяги надходження до міського бюджету частини чистого прибутку(доходу) за кожним комунальним унітарним підприємством.

4. Головному спеціалісту з питань внутрішньої політики міської ради Ісаєвій С.О. оприлюднити зміст цього рішення на веб-сайті міської ради.

5. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2014 року.

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів, /Турченюк/.


Міський голова Д.І.Зражевський


Додаток

до рішення міської ради

Порядок

відрахування комунальними підприємствами міської ради частини

чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету
1. Згідно з цим порядком міські комунальні підприємства здійснюють відрахування до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2. Норматив частини чистого прибутку (доходу), що відраховується міськими комунальними підприємствами до загального фонду міського бюджету, визначається у розмірі 5(п’яти) відсотків від чистого прибутку (доходу).

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, визначається комунальними підприємствами Синельниківської міської ради у відповідності до форми розрахунку, встановленої органами Державної податкової служби, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається міськими комунальними підприємствами разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

4. Сплачена відповідно до цього нормативу і порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету, відкритому в УДКСУ у м.Синельниковому Дніпропетровської області в строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємства.

5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) у відповідності до цього порядку міські комунальні підприємства щоквартально подають відділу житлово-комунального господарства та комунальної власності міста.

Міський голова Д.І.Зражевський