asyan.org
добавить свой файл
1
План-конспект уроку з Охорони праці.
Тема: «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.»
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних захворювань і отруєнь; виховувати гігієну та санітарію в учнів.
Методичне забезпечення: підручник «Основи охорони праці», плакати, рисунки.
Тип уроку: комбінований.
Структура уроку:

І. Організаційна частина. 2хв

ІІ. Повідомлення теми,мети,завдань уроку. 2хв

ІІІ. Актуалізація опорних знань. 6хв

ІV. Пояснення нового матеріалу . 20хв

V. Закріплення нового матеріалу. 8хв

VІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок . Повідомлення

домашнього завдання. 2хв

І. Організаційна частина.

     « - Доброго дня». « - Зараз перевіримо вашу присутність.»

ІІ. Повідомлення теми,мети,завдань уроку.

Темою нашого уроку є: «Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці.»
Мета: навчити  дотримуватися правил санітарії та гігієни праці; засвоювати знання про виробничу санітарію, запобігання професійних захворювань і отруєнь; виховувати гігієну та санітарію в учнів.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Які  засоби захисту від статичної електрики використовують?

-заземлення технологічного устаткування, трубопроводів тощо;
- загальне і місцеве зволоження повітря в небезпечних приміщеннях робочої зони, якщо це допускається за умовами виробництва;
- струмопровідну підлогу, а також спецвзуття зі струмопровідною підошвою, антистатичні рукавиці;
- іонізацію повітря, індукційні або тканинні нейтралізатори, пасти.

 • Що таке блискавкозахист?

   Блискавкозахист— це комплекс захисних заходів від розрядів атмосферної статичної електрики, який забезпечує захист людей, зберігає споруди, будинки, матеріали від згорання, вибухів.

 • Яких застережних заходів слід ужити під час грози удома?

Потрібно вимкнути освітлення, радіоприлади, позачиняти кватирки і двері, щоб не було протягу.

 • Які технічні засоби використовуються для забезпечення електробезпеки?

Використовуються такі технічні засоби:

 • захисне заземлення;

 • занулення;

 • вирівнювання потенціалів;

 • мала напруга;

 • захисне відімкнення;

 • ізоляція струмопроводів;

 • огороджувальні пристрої;

 • попереджувальна сигналізація, блокування, знаки безпеки;

 • засоби захисту та запобіжні пристрої.

 • Що таке захисне заземлення?

Захисне заземленнянавмисне електричне з'єднання з землею металевих струмопровідних частин, що можуть опинитися під напругою. Заземлення здійснюється за допомогою природних, штучних або  змішаних заземлювачів.

 • Що таке занулення?

    Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві труби тощо).
ІV. Вивчення нового матеріалу:
1) Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці
Під час роботи на працівників впливають різні шкідливі фактори виробничого середовища. Шкідливі фактори за характером свого впливу поділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні (табл. 1).
      До фізичних факторів належать параметри повітря в приміщенні (температура, вологість, швидкість руху повітря), вібрація, шум, нетоксичний пил, пара, різні види випромінювання, освітленість тощо.
До хімічних факторів належать токсичний пил, пара і газ. Біологічними факторами вважають вплив мікроорганізмів, бактерій рослин та тварин, що спостерігається під час переробки натуральних волокон, шкіри, хутра.
До психофізіологічних факторів належать фізичні та нервово-психічні перевантаження, які пов'язані з тяжкою, монотонною працею.
Кожен з цих факторів впливає на організм людини, спричиняє у ньому функціональні зміни, професійні захворювання або отруєння.


Хімічні

Фізичні

Біологічні

Психофізіологічні

Токсичний

а) параметри

а) мікроорганіз-

фізичні та

пил, пара,

повітря

ми, бактерії

нервово-психічні

газ

у приміщенні:

б) інфекційні

перевантаження,

 

температура;

захворювання

пов'язані

 

• вологість;

 

з тяжкою,

 

• швидкість

 

монотонною

 

б) вібрація

 

працею

 

в) шум

 

 

 

г) нетоксичний пил,

 

 

 

газ пара

 

 

 

д) випромінювання

 

 

 

е) освітленість

 

 

     Гігієна праці — це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працівників з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини.
     Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням та отруєнням.
     До організаційних заходів належать:
- дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років
- проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах;
- забезпечення осіб, що працюють у шкідливих умовах, лікувально-профілактичним обслуговуванням.
Технічні заходи передбачають:
- систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях;
- розробку та конструювання обладнання, що вилучає виділення пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища; улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці;
- забезпечення захисту працівників від шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання.
Таким чином, запобігання професійним захворюванням і отруєнь здійснюється через здійснення комплексу організаційних і технічних заходів, які спрямовані на оздоровлення повітряного середовища, виконання вимог гігієни та особистої безпеки працівників.
V. Закріплення нового матеріалу.

 • Поясніть терміни «виробнича санітарія», «гігієна праці».

    Гігієна праці — це наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працівників з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров'я та високого рівня працездатності людини.
   Виробнича санітарія — це система організаційних та технічних заходів, які спрямовані на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання професійним захворюванням та отруєнням.

 • Назвіть організаційні гігієнічні та санітарно-виробничі заходи.

       До організаційних заходів належать:
- дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років
- проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють у шкідливих умовах;
- забезпечення осіб, що працюють у шкідливих умовах, лікувально-профілактичним обслуговуванням тощо.

       Технічні заходи передбачають:
- систематичне підтримання чистоти у приміщеннях і на робочих місцях;
- розробку та конструювання обладнання, що вилучає виділення пилу, газів та пари, інших шкідливих речовин у виробничих приміщеннях; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища; улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць зі шкідливими умовами праці;
- забезпечення захисту працівників від шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання.

 • На які види поділяються шкідливі виробничі фактори?

      До фізичних факторів належать параметри повітря в приміщенні (температура, вологість, швидкість руху повітря), вібрація, шум, нетоксичний пил, пара, різні види випромінювання, освітленість тощо.
До хімічних факторів належать токсичний пил, пара і газ. Біологічними факторами вважають вплив мікроорганізмів, бактерій рослин та тварин, що спостерігається під час переробки натуральних волокон, шкіри, хутра.
До психофізіологічних факторів належать фізичні та нервово-психічні перевантаження, які пов'язані з тяжкою, монотонною працею.
VІ. Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок . Повідомлення домашнього завдання. Вивчити які є види шкідливих факторів таблиця 1( ст. 161).
Вивчити терміни ст.160-161.