asyan.org
добавить свой файл
1
План-конспект уроку

Тема: “Інтерфейс програми. Константи”

Мета: розглянути призначення та інтерфейс програми «1С: Бухгалтерия». Сформувати поняття константи в програми «1С: Бухгалтерия».

Методичне забезпечення: ПК із встановленою програмою «1С: Бухгалтерия», ілюстративний матеріал (плакати або презентації ЕНМК).

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку


1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

 1. Для чого призначена програма?

 2. Як запустити програму?

 3. Яку будову має вікно програми?

 4. Як змінити розмір вікна?

 5. Як закрити вікна відкритих документів?

 6. Як закрити програму?

 7. Які є режими запуску програми?

3. Пояснення нового матеріалу

«1С: Бухгалтерия» - універсальна бухгалтерська програма.

Програму «1С: Бухгалтерия», як і всі інші універсальні програми такого призначення, можна налагодити на особливості ведення бухгалтерського обліку на певному підприємстві, на будь-які зміни законодавства та форм звітності

Програма дає можливість автоматизувати різні розділи обліку: касу, банк, матеріали, товар, основне виробництво, розрахунки з організаціями, заробітну плату тощо.

Програму можна використовувати на малих підприємствах, у торгівлі, в бюджетних організаціях, на заводах тощо.

Основні функції програми

Програма «1С: Бухгалтерия» дає можливість виконувати такі операції:

 • ведення синтетичного і аналітичного обліку

 • ведення кількісного та валютного обліку;

 • одержання всієї необхідної звітності, різноманітних документів з синтетичного і аналітичного обліку;

 • зміна і доповнення плану рахунків, системи проводок, налагодження аналітичного обліку, форми первинних документів, форми звітності;

 • автоматичне виведення на друк вихідних та первинних документів.

1С:Бухгалтерію можна використовувати для ведення практично будь-яких розділів бухгалтерського обліку:

Запуск програми

Під час запуску програма пропонує обрати режим запуску та інформаційну базу. Програму «1С:Предприятие 7.7» можна запустити в режимах:

 • 1С:Предприятие 7.7;

 • конфігутатор;

 • наладчик;

 • монітор.

Для ведення бухгалтерії потрібно запустити програму в режимі 1С:Предприятие.

У мережній версії програми потрібно також обрати, в якому режимі необхідно відкрити інформаційну базу. Монопольний режим доступу відкриває базу даних лише для одного користувача і забороняє одночасну роботу в ній інших користувачів.

Для запуску програми в монопольному режимі можна скористатися таким алгоритмом:

Пуск-Программы-1С:Предприятие 7.7-1С:Предприятие монопольно

На екрані з’явиться діалог “Запуск 1С:Предприятия”:

У полі В режиме обирається режим запуску програми.

Прапорець у полі Монопольно означає, що інформаційну базу буде відкрито в монопольному режимі роботи.

У полі Информационные базы обирається інформаційна база

Кнопки Изменить, Добавить, Удалить призначені для зміни, додавання та знищення доступних інформаційних баз

Для навчальних цілей відкрийте інформаційну базу в монопольному режимі. Для цього в діалозі “Запуск 1С:Предприятия”:

 • оберіть режим “1С:Предприятие”;

 • увімкніть прапорець в полі Монопольно;

 • оберіть інформаційну базу;

 • натисніть кнопку ОК.

На екрані з’явиться діалог “Авторизация доступа”:

 • у полі Пользователь введіть ім’я користувача;

 • у полі Пароль введіть пароль;

 • натисніть кнопку ОК.

Примітка: В навчальній програмі пароль відсутній, тому просто натисніть кнопку ОК.

На екрані з’явиться вікно програми, що має типову для Windows-програм будову.

Структура вікна програми

У робочому просторі виводяться вікна відкритих у програмі: довідників; документів; журналів; звітів; діалогів;запитів.

3. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Для чого призначена програма?

 2. Як запустити програму?

 3. Яку будову має вікно програми?

 4. Як змінити розмір вікна?

 5. Як закрити вікна відкритих документів?

 6. Як закрити програму?

 7. Які є режими запуску програми?


Призначення констант

Константи в програмі служать для збереження інформації, що часто використовується в різних документах, звітах, розрахунках тощо. Значення констант або зовсім не змінюються в процесі функціонування системи або змінюється дуже рідко. Найбільш простий приклад подібної інформації, назва організації, що, як правило, не змінюється.

Структура довідника констант

Значення констант зберігаються в довідникові, який можна вивести на екран командою “Константы” з меню "Операции"

Список констант містить всі константи, що використовуються в програмі у вигляді таблиці

Для кожної константи зі списку визначаються три параметри:

Деякі константи типової конфігурації:

1. Флаг защиты таблиц - друковані форми документів будуть захищені від копіювання через буфер обміну.

2. Дата запрета редактирования - використовується для обмеження доступу користувачів до документів «закритих» періодів.

3. Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке) -

«да» - під час введення документів Прибуткова накладна та Банківська виписка будуть сформовані відповідні проводки.

4. Показывать остатки ТМЦ в документах -

«да» - в екранних формах документів з’явиться графа, в якій для кожного ТМЦ будуть показані його залишки на складі на кінець місяця дати виписки документу.

5. Сворачивать по партиям при печати -

«да» - в процесі друку рядки, в яких ТМЦ відрізняються лише партією, виводяться одним рядком.

6. Автоматическое формирование налоговых накладных -

«да» - під час проведення всіх документів, які ініціювали виникнення податкових зобов’язань, будуть автоматично сформовані податкові накладні.

7. Налоги с оборота на себестоимость - елемент довідника "Налоги и отчисления", на який будуть списуватись податкові витрати та відрахування, що включаються до собівартості продукції.

Користувач може працювати з довідником, використовуючи:

 • кнопки панелі інструментів;

 • команди меню “Действия”;

 • команди контекстного меню;

Пошук константи у списку

Для того, щоб швидко знайти в списку констант необхідну, можна виконати такий алгоритм:

 • встановити курсор на початок списку;

 • набрати перші літери назви константи, котру потрібно знайти;

 • курсор автоматично встане на рядок тієї константи, назва якої починається з набраних літер.

Зміна значення константи

У режимі «1С: Предприятие» можна змінювати лише значення констант. Коди та назви констант у цьому режимі не доступні для зміни.

Є три види полів значень констант, які відрізняються способом заповнення:

 • поле, значення якого можна змінити шляхом вибору зі списку довідника;

 • поле, значення якого можна змінити шляхом вибору із фіксованого списку;

 • поле, значення якого можна змінити введенням даних з клавіатури.

Для того, щоб змінити значення константи можна виконати такий алгоритм:

 • двічі клацнути мишею в полі Значение тієї константи, значення якої потрібно змінити;

 • якщо значення константи вводиться з клавіатури в полі Значение з’явиться курсор, після чого можна набрати нове значення;

 • якщо значення константи обирається із фіксованого списку, в полі Значение з’явиться список, з якого можна здійснити вибір;

 • якщо значення константи обирається зі списку довідника, в правому куті поля Значение з’явиться кнопка для виведення списку;

 • натисніть кнопку для виведення списку;

виберіть нове значення константи із списку, що з’явиться, двічі клацнувши по ньому мишею.
4. Закріплення вивченого матеріалу

   • Для чого призначені константи в програмі?

   • Яку структуру має вікно довідника констант?

   • Як можна швидко знайти необхідну константу?

   • Як можна змінити значення констант?

   • Як можна змінити список довідника, що пропонується для вибору значень констант?

   • Чи можна змінити код та назву константи в режимі «1С: Предприятие»?


Домашнє завдання: навчальний посібник: Гуревич Р.С., ЖилінаЛ.В., Кадемія М.Ю., Тверезовська Н.Т., Янківська Г.А. Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник (сс.123-129).