asyan.org
добавить свой файл
1
План-конспект уроку№4

Тема. Встановлення зв’язків між таблицями. Впорядкування даних.

Мета: формувати навички впорядкування (сортування), навчити встановлювати зв’язки між таблицями, розвивати навички швидкого запам'ятовування та сприйняття нового матеріалу через доступне і зрозуміле пояснення.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організація класу.

Організований вхід учнів у комп'ютерний клас. Учні займають свої робочі місця, готуються до роботи. Перевірка присутності учнів за списком.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

Тест на перевірку знань основних понять:

1. Організовану сукупність структурованих даних певної предметної області називають:

а) електронною таблицею;

б) маркованим списком;

в) базою даних.

2. Записом в реляційних базах даних називають:

а) комірку;

б) стовпець таблиці;

в) ім'я поля;

г) рядок таблиці.

3. Поле, значення якого не повторюється в інших записах, називають:

а) складеним ключем;

б) типом поля;

в) головним ключем;

г) іменем поля.

4. Кількість числових полів в цій таблиці бази даних дорівнює:


  1. 3

  2. 4

  3. 6

  4. 0

5. Є таблиця бази данних:


Є
Номер

Прізвище

Ім'я

По батькові

Рік народження

група

1

Іванов

Петро

Олегович

1988

7

2

Катаев

Сергій

Іванович

1986

9

3

Біляев

Іван

Петрович

1985

11

4

Носов

Антон

Павлович

1986

10Кількість полів у ній дорівнює:

а) 2; 6)4 в) 6 г)7.

IV. Теоретичні відомості.

Введення записів у БД можна здійснювати довільно. Процес упорядкування записів БД за зростанням чи спаданням значення якогось поля називається сортуванням. Поле, за яким здійснюється сортування, називається ключовим. У результаті сортування створюється новий файл, у якому записи переписуються із сортуючого файла. Сортування можна виконувати одночасно за кількома ключами.

V. Алгоритм створення зв’язків. (демонстрація на дошці).Встановити зв'язок між таблицями Каталог_книг та Формуляр за полями Інвентарний_номер за допомогою пункту меню Сервіс / Схема даних

У режимі Таблиці відкрити пункт меню Сервіс / Схема даних, вибрати створені три таблиці (>), натиснути ліву кнопку миші на назві поля Інвен-тарний_номер таблиці Катало_книг і, не відпускаючи її, перемістити до поля Інвентарний_номер таблиці Формуляр, поставити галочку біля пункту Забезпечити цілісність даних / ОКВстановити зв'язок між таблицями Абоненти та Формуляр за полями Код_абонента за допомогою пункту меню Сервіс / Схема даних

У режимі Таблиці відкрити пункт меню Сервіс / Схема даних, вибрати створені три таблиці (>), натиснути ліву кнопку миші на назві поля Код_або-нента таблиці Абоненти і, не відпускаючи ії, перемістити до поля Код абонента таблиці Формуляр, поставити галочку біля пункту Забезпечити цілісність даних / ОКЗаповнити даними побудовані таблиці (створити хоча б по три записи)

Для цього зробити подвійний клік ЛКМ на назві таблиці, в яку будете вносити зміниЗмінити структуру таблиці Абоненти у режимі Конструктора таким чином:

а) для поля Телефон (тип даних — текстовий) задати маску 000-00-00;

б) помістити поле Телефон перед полем Домашня адреса;

в) змінити тип даних поля Телефон з текстового на числовий

Виділити таблицю Абоненти 1 Вигляд / Конструктор:

а) у нижній частині вікна вибрати пункт Маска вводу і ввести шаблон маски 000-00-00;

б) виділіть потрібний запис (якщо на область виді лення рядка знову натиснути і не відпускати кнопку миші, то над виділеним рядком з'явиться тоненька горизонтальна лінія). Перемістіть її на рядок, над яким необхідно помістити полеЗаповнити даними нові поля

(Див. вище)

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

  1. Як  зв'язуються між собою  дані таблиць у реляційних базах?

  2. Які бувають ключі?

  3. Для чого використовується зовнішній ключ? 

  4. Як створити поле первинного ключа?

  5. Як  зв'язуються між собою  дані таблиць у реляційних базах?

  6. Як створити зв’язок за допомогою майстра підстановок?

VII. Підсумки уроку. Виставлення оцінок. Д/з конспект, ребус.