asyan.org
добавить свой файл
1
«Затверджую»

Начальник ДПЧ-13

підполковник вн.сл.
С.В.Орлов
"___" ______ 2004 р.


План-конспект

для проведення додаткових занять по слабо засвоєним темам

з особовим складом 2-го караулу ДПЧ-13 .


Тема: Обов’язки постового на посту безпеки.
Навчальна мета: вдосконалити знання особовим складом караулу.
Час: 1 година.
Місце проведення: уч. клас.
Матеріальне забезпечення: плакати.
Література: Настанова по ГДЗС ПО України затверджена Наказом МВС України №657 вiд 02.12.94р.

-плакати

Порядок проведення занять.

1. Організаційний момент 10 хв.:

- перевірка присутніх;

- оголошення теми і мети занять, питань, які мають вивчатися.

2. Контроль знань 10 хв.:

- перевірка засвоєння раніше пройденного матеріалу.

3. Викладення матеріалу теми 20 хв.

Питання які вивчаються:

1. Обов’язки постового на посту безпеки


Питання та його короткій зміст

Методичні вказівки

Постовий на посту безпеки підкоряється КГП, НШ, НБД, начальнику КПП і виставляється по їхньому розпорядженню на чистому повітрі, перед входом у негожу для подиху середовище. Постовим повинний призначатися найбільш підготовлений працівник пожежної охорони. Для кожної ланки, як правило, повинний виставлятися свій пост безпеки.

Постовий на посту безпеки зобов'язаний:

- перед входом ланки в задимлену зону впізнати в кожного газодимозахистника прізвище, ініціали, підрозділ, тип апарата, тиск в апараті при включенні і занести ці дані в журнал обліку працюючих підрозділів ГДЗС, а потім розрахувати очікуваний час повернення ланки, тиск кисню (повітря) у балонах, при якому ланці необхідно повертатися на чисте повітря, використовуючи засоби зв'язку, повідомити результати командиру ланки;

- здійснювати контроль за кількістю газодимозахитників, які пішли у негожу для подиху середовище і повернулися з неї;

- підтримувати постійний зв'язок із ланкою, що працює в негожої для подиху середовищі, за допомогою переговорного пристрою, радіо або інших засобів зв'язку, виконувати вказівки командира ланки;

- при порушенні зв'язку з ланкою, надходженні повідомлення про нещасливий випадок або затримку в поверненні негайно доповідати про це КГП, НБД, начальнику КПП і діяти відповідно до їхньої вказівки;

- підтримувати зв'язок із НБД, начальником КПП;

- передавати зведення, що надійшли від ланки ГДЗС начальнику КПП, НШ або КГП;

- не допускати особ без апаратів, а також особ, що мають апарати, але не вхідних до складу ланки, у негожу для подиху середовище;

- не допускати скупчення людей у входу в задимлене приміщення;

- вести спостереження за обстановкою пожежі по зовнішніх ознаках і за станом будівельних конструкцій у районі поста безпеки і про всі зміни негайно доповідати НБД і командиру ланки, що знаходиться в негожої для подиху середовищі. Якщо ланці грозить небезпека, негайно викликати його з приміщення і про це доповісти НБД або КГП;

- при тривалій роботі через кожні 10 хвилин, а при необхідності частіше рекомендується інформувати командира ланки про час, який минув з моменту включення в апарати.


Дати під запис, при викладенні матеріалу використовувати плакати, привести приклади


4.Закріплення вивченного матеріалу
Питання для закріплення: 15 хвил.

1. Обов’язки постового на посту безпеки

2. Технiчна характеристика АСП-2

3. Улаштування АСП-2

4. Правила роботи в апаратi
5.Підбиття підсумків 5 хвил.

- вказати на питання, які вимагають підвищенної уваги;

- оголосити оцінки;

- відповісти на запитання.
План-конспект склав:

Начальник 2-го караулу

ст. лейтенант вн.сл. А.В.Іваненко