asyan.org
добавить свой файл
1
Питання на іспит з конституційного права


 1. Конституційний принцип розподілу влади.

 2. Конституційний принцип народного суверенітету.

 3. Конституційний принцип правової держави.

 4. Поняття та види джерел конституційного права.

 5. Формалізовані джерела конституційного права та їх характеристика.

 6. Закон в системі джерел конституційного права.

 7. Неформалізовані джерела конституційного права.

 8. Класифікація конституцій.

 9. Форма і структура сучасних конституцій.

 10. Типологія сучасних конституцій.

 11. Способи прийняття конституції.

 12. Порядок внесення змін і доповнень до конституції.

 13. Розвиток та перегляд конституції.

 14. Основні юридичні властивості конституції.

 15. Зміст конституції. Еволюція змісту сучасних конституцій.

 16. Основні моделі конституційної юрисдикції.

 17. Американська модель конституційного контролю.

 18. Європейська модель конституційного контролю

 19. Французька і швейцарська конституційного контролю

 20. Поняття, структура та основні моделі конституційно – правового статусу особи.

 21. Принципи конституційно – правового статусу особи.

 22. Система конституційних прав і свобод людини і громадянина. Основні способи закріплення прав і свобод людини та громадянина.

 23. Покоління прав людини.

 24. Конституційні обов’язки громадян.

 25. Поняття, суть і види правових гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина.

 26. Інституційні гарантії конституційних прав і свобод.

 27. Інститут омбудсмана в системі гарантій конституційних прав і свобод.

 28. Європейський суд з прав людини в системі гарантій конституційних прав і свобод.

 29. Поняття громадянства.

 30. Способи набуття громадянства. Умови прийняття до громадянства

 31. Натуралізація

 32. Набуття громадянства в порядку правонаступництва держав

 33. Оптація.

 34. Способи припинення громадянства.

 35. Позбавлення громадянства.

 36. Множинне громадянство та його юридичні наслідки.

 37. Конституційно – правовий інститут референдуму.

 38. Поняття та види референдуму.

 39. Предмет та метод конституційного права

 40. Система конституційного права

 41. Поняття, ознаки та види норм конституційного права

 42. Реалізація та тлумачення норм конституційного права

 43. Прогалини та аналогія в конституційному праві

 44. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення

 45. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості, види

 46. Колізії в конституційному праві

 47. Поняття конституції, її функції та властивості

 48. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму

 49. Форма і структура конституцій. Класифікація конституцій

 50. Прийняття та зміна конституцій

 51. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим

 52. Правова охорона Конституції України

 53. Поняття, суть та форми безпосередньої демократії

 54. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття відзиву

 55. Поняття та принципи виборчого права

 56. Поняття та види виборчих систем

 57. Сутність конституції та основні теорії конституції

 58. Співвідношення конституційно-правової та політичної відповідальності

 59. Юридичні факти в конституційному праві