asyan.org
добавить свой файл
1
Питання на залік з цивільного процесуального права

 1. Поняття ЦПП та його місце в національній системі права.

 2. Предмет та метод ЦПП.

 3. Завдання цивільного судочинства.

 4. Законодавство про цивільне судочинство та його характеристика.

 5. Дія цивільного законодавства в часі, просторі та по колу осіб.

 6. Цивільно – процесуальні відносини, їх класифікація та характеристика.

 7. Поняття принципів цивільного судочинства та їх класифікація.

 8. Конституційні принципи цивільного судочинства.

 9. Міжгалузеві принципи цивільного судочинства.

 10. Галузеві принципи цивільного судочинства.

 11. Мова цивільного судочинства.

 12. Змагальність сторін в цивільному судочинстві.

 13. Диспозитивність цивільного судочинства.

 14. Автоматизована система документообігу суду. Положення про АСДС.

 15. Право на правову допомогу в цивільному судочинстві та гарантії його реалізації.

 16. Цивільна юрисдикція: поняття, види.

 17. Цивільна юрисдикція (компетенція) судів.

 18. Склад суду при розгляді справ в різних інстанціях.

 19. Підстави для відводу судді та їх характеристика.

 20. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи.

 21. Самовідвід судді.

 22. Наслідки відводу судді.

 23. Відвід інших учасників судового процесу (крім cудді).

 24. Поняття осіб, які беруть участь у справі.

 25. Інші учасники цивільного процесу та їх процесуальна відмінність від осіб, які беруть участь у справі.

 26. Права осіб, які беруть участь у справі.

 27. Поняття, та загальна характеристика позивача.

 28. Поняття, та загальна характеристика відповідача.

 29. Схожість та відмінність прав позивача та відповідача.

 30. Обов’язки позивача та відповідача.

 31. Цивільно – процесуальна право дієздатність.

 32. Неналежний позивач і відповідач.

 33. Процесуальна співучасть: поняття, види.

 34. Треті особи, та їх види.

 35. Порядок доручення до справи третіх осіб.

 36. Процесуальне правонаступництво.

 37. Законні представники в цивільному процесі, загальна характеристика.

 38. Особи, які можуть і не можуть бути представниками.

 39. Документи які засвідчують повноваження представника.

 40. Призначення або заміна законного представника.

 41. Повноваження представника в суді.

 42. Особа, яка надає правову допомогу.

 43. Експерт: поняття, права, обов’язки, відповідальність.

 44. Спеціаліст: поняття, права, обов’язки, відповідальність.

 45. Свідок: поняття, права, обов’язки, відповідальність.

 46. Підстави допиту позивача, відповідача як свідка.

 47. Участь прокурора в цивільному судочинстві.

 48. Участь Уповноваженого ВРУ в цивільному судочинстві.

 49. Участь державного органу чи органу місцевого самоврядування в цивільному судочинстві.

 50. Участь органів захисту прав споживачів в цивільному судочинстві.

 51. Поняття та види процесуальних строків.

 52. Початок перебігу та закінчення процесуальних строків.

 53. Зупинення та припинення процесуальних строків.

 54. Виклики в суд та повідомлення суду.

 55. Судові витрати: поняття, види, загальна характеристика.

 56. Судовий збір: поняття, загальна характеристика, ЗУ «Про судовий збір».

 57. Ставки судового збору в цивільному судочинстві.

 58. Ціна позову.

 59. Розстрочення, відстрочення сплати судових витрат.

 60. Заходи тимчасового примусу: поняття, види, загальна характеристика.

 61. Поняття та види доказів.

 62. Належність та допустимість доказів.

 63. Обов’язок доказування. Звільнення від доказування.

 64. Пояснення сторін та покази свідків.

 65. Письмові докази.

 66. Речові докази.

 67. Предмет доказування.

 68. Суб’єкт доказування.

 69. Процес доказування.

 70. Значення доказів і доказування в цивільному процесі.