asyan.org
добавить свой файл
1


Перелік питань до екзамену з дисципліни «Бюджетне право»

для груп П-301-303


 1. Поняття, предмет та метод бюджетного права.

 2. Система та джерела бюджетного права.

 3. Поняття види та склад бюджетно-правових норм.

 4. Поняття види та склад бюджетно-правових відносин.

 5. Поняття, ознаки, принципи та функції бюджету.

 6. Доходи та видатки бюджету.

 7. Правова характеристика бюджетної класифікації.

 8. Поняття та зміст бюджетних прав.

 9. Бюджетні повноваження України.

 10. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

 11. Правова характеристика бюджетної системи України.

 12. Принципи бюджетної системи України.

 13. Склад доходів і витрат бюджетної системи.

 14. Правова характеристика податкових надходжень.

 15. Правова характеристика неподаткових надходжень.

 16. Правова характеристика доходів від операцій з капіталом.

 17. Правова характеристика офіційних трансфертів.

 18. Поняття та види кошторисів. Кошторисний процес.

 19. Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення.

 20. Фінансування освіти та охорони здоров’я.

 21. Позабюджетні кошти бюджетних установ.

 22. Правова характеристика міжбюджетних відносин.

 23. Розподіл доходів і видатків між бюджетами.

 24. Порядок надання міжбюджетних трансфертів.

 25. Сучасні проблеми на напрями вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

 26. Правова характеристика бюджетного процесу.

 27. Складання Проекту Державного бюджету України.

 28. Розгляд та затвердження Проекту державного бюджету та Проекту Закону України про Державний бюджет України.

 29. Виконання бюджету.

 30. Звітування про виконання бюджету.

 31. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні.

 32. Рішення про місцевий бюджет.

 33. Поняття та склад бюджетного правопорушення.

 34. Фінансово-правова відповідальність за бюджетні правопорушення.

 35. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності за бюджетні правопорушення.

 36. Значення бюджету для функціонування держави, її адміністративно- територіальних утворень.

 37. Складові бюджету.

 38. Стани бюджету: рівноважний, профіцитний, дефіцитний.

 39. Державний бюджет України.

 40. Місцеві бюджети.

 41. Система Зведених бюджетів України.

 42. Поняття державних доходів та їх співвідношення із доходами державного бюджету.

 43. Види державних доходів.

 44. Закріплені доходи.

 45. Принципи бюджетного фінансування.

 46. Видатки на культуру та спорт.

 47. Порядок фінансування видатків на державне управління.

 48. Поняття і значення міжбюджетних відносин.

 49. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

 50. Зміст фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.

 51. Принципи бюджетного процесу.

 52. Правовий статус учасників бюджетного процесу.

 53. Мережа розпорядників бюджетних коштів.

 54. Стадії бюджетного процесу.

 55. Правові основи діяльності Пенсійного фонду України.

 56. Правові основи діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 57. Види бюджетних правопорушень.

 58. Особливості відповідальності посадових осіб органів державної та місцевої влади за бюджетні правопорушення.

 59. Бюджетне право в системі фінансового права.

 60. Правовий статус суб’єктів бюджетних правовідносин.

 61. Поняття і роль державного і місцевого бюджетів.

 62. Співвідношення загального і спеціального фондів бюджету.

 63. Бюджетні права як правовий інститут.

 64. Структура бюджетів.

 65. Правова характеристика бюджетів місцевого самоврядування.

 66. Співвідношення державних доходів та доходів державного бюджету.

 67. Правова характеристика публічних видатків та бюджетного фінансування.

 68. Порядок фінансування видатків на національну оборону.

 69. Порядок фінансування видатків на правоохоронну діяльність.

 70. Бюджетне регулювання як основних засіб упорядкування міжбюджетних відносин.

 71. Методи бюджетного регулювання.

 72. Зарубіжний досвід організації міжбюджетних відносин.

 73. Реалізація програмно-цільового методу на стадії складання бюджетів.

 74. Роль Державного казначейства України у бюджетному процесі.

 75. Правові основи діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 76. Правові основи діяльності Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

 77. Відповідальність за правопорушення у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.