asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 1

до рішення міської ради

виконавчого комітету

від26.10.2011 №248
П Р О Г Р А М А

по земельній реформі на 2006-2015 роки


  1. Мета і основні завдання програми.


Мета програми – проведення земельної реформи в м. Синельниковому.

Правовою основою Програми є діюче законодавство України:

1. Земельний кодекс України;

2. Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про розмежування земель державної і комунальної власності», «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації».


  1. Оцінка існуючої ситуації.


1. Відповідно до Програми виконання заходів щодо реалізації основних напрямків земельної реформи у м.Синельниковому на 2004 рік розроблено технічну документацію та узгоджені межі з прилеглими сільськими радами. Необхідно затвердити роботи по встановленню меж міста, а саме: придбання межових знаків, землевпорядна експертиза, закладка межових знаків, реєстрація державного акту.

Визначення прибережних захисних смуг та інвентаризація водних об’єктів дозволить ефективно і раціонально використовувати їх.

2. Виготовлення проектної документації для продажу земельних ділянок на торгах та земельної ділянки на території Раєвської сільської ради для організації міського кладовища.

3. Інвентаризація земель під об’єктами комунальної власності.

4. Нормативна грошова оцінка земель.

5. Складання та виготовлення технічної документації на земельну ділянку під міським кладовищем, виготовлення проекту відведення земельної ділянки для улаштування міського парку «Дружба-Достик»

6. З метою здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, створення сприятливих умов для ефективного господарювання та впорядкування угідь і формування сталого землекористування, провести розмежування земель державної та комунальної власності


  1. Термін виконання.


1. Закріплення та встановлення меж міста на місцевості – 2006-2009 року;

2. Інвентаризація міських ставків 2007-2009 роки;

3. Виготовлення проектної документації на земельні ділянки для продажу 2007-2015 роки;

4. Виготовлення проектної документації на земельній ділянці для організації міського кладовища 2009 рік.

5. Виготовлення проектної документації на земельні ділянки під об’єктами комунальної власності 2008-2015 роки.

6. Виготовлення документації по нормативній грошовій оцінці земель міста 2009-2010р.

7. Виготовлення проекту відведення земельної ділянки для улаштування міського парку «Дружба-Достик» та реєстрація державного акта на право постійного користування - 2009-2011 роки.

8. Розмежування земель державної та комунальної власності – 2012-2013р.р.


  1. Учасники програми.


1. Виконавчий комітет міської ради;

2. Відділ Держкомзему у м.Синельникове Дніпропетровської області.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпроленд".

4. Синельниківські міські комунальні підприємства «Водоканал», «Житлово-експлуатаційна контора-1», «Житлово-експлуатаційна контора-2»

5. Український Державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто»


  1. Механізм реалізації Програми.


1. Придбання 150 шт. залізобетонних межових знаків;

2. Затвердження робіт ІІІ етапу (організація та ліквідація робіт, польові роботи), землевпорядна експертиза;

3. Закладка межових знаків;

4. Реєстрація Державного акту територіальної громади м.Синельникове.

5. Інвентаризація ставків.

6. Винесення меж в натурі (на місцевості) по ставкам, реєстрація державних актів.

7. Складання та виготовлення технічної документації та експертної грошової оцінки на земельні ділянки для продажу, в тому числі на земельних торгах.

8. Складання та виготовлення технічної документації на земельній ділянці для організації міського кладовища.

9. Складання та виготовлення технічної документації на земельні ділянки під об’єктами комунальної власності.

10. Складання та виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста.

11. Виготовлення проекту відведення земельної ділянки для улаштування міського парку «Дружба-Достик» та реєстрація Державного акту на право постійного користування.

12. Проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності (підготовчі роботи-систематизація та аналіз земельно-кадастрових, містобудівних матеріалів, обґрунтування проектних рішень, оформлення проекту, погодження і затвердження проекту, державна експертиза документації)


  1. Фінансове забезпечення Програми.


Фінансування Програми здійснюється за рахунок джерел не заборонених чинним законодавством.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ